Větší popularizace tzv. brownfields má přispět k jejich výraznějšímu využití v souvislosti s novými investorskými aktivitami.

„V roce 2015 vyhlásíme nové programy zaměřené na spolupráci podniků a vysokých škol, rozjezd podnikání, tvorbu pracovních míst v oblasti vědy a výzkumu a podporu firem v podnikatelských inkubátorech a inovačních centrech, uvedl moravskoslezský hejtman Miroslav Novák.

Na příští rok je přichystán dotační program „Podpora podnikání“ s nabídkou inovačních voucherů, které formou finančních dotací podpoří spolupráci mezi tamními firmami a univerzitami. Tvorba nových pracovních míst bude jako již tradičně směřovat zejména do oblasti výzkumu a vývoje. Revolvingový fond poskytne pro podnikatele zvýhodněné úvěry. Odstartuje rovněž dotační program na podporu klastrových organizací v souvislosti s přípravou projektů z fondů Evropské unie.

V rámci služby investorům poskytuje Moravskoslezský kraj informace o místním podnikatelském prostředí, infrastruktuře, možných dodavatelích i o investičních pobídkách. „Jsme v úzkém kontaktu se státní agenturou CzechInvest, takže dokážeme pružně reagovat na jejich požadavky související s lákáním nových investorů,“ nastínil Miroslav Novák.

Klíčovým bodem z pohledu získání investice je nalezení vhodné lokality pro její umístění. Kraj se proto intenzivně věnuje problematice tzv. brownfields. „Financovali jsme přípravu projektů nového využití řady brownfields v kraji a ve spolupráci s Agenturou pro regionální rozvoj poskytujeme poradenství a konzultace při hledání vhodných lokalit tohoto typu,“ připomněl Miroslav Novák. Výraznou změnou z tohoto důvodu projde průmyslová zóna Nad Barborou. Investice do této strukturálně postižené oblasti o využitelné ploše 65 hektarů s možností dalšího rozšíření budou činit 1,1 miliardy Kč. S realizací nové výstavby se tady počítá ve druhé polovině roku 2016.

Podle hejtmana je cílem do budoucna, aby se oblast Nad Barborou zařadila svým významem po bok průmyslové zóně Nošovice, kde mají sídlo čtyři společnosti, jmenovitě Hyundai Motor Manufacturing Czech, Mobis Automotive Czech, Hyundai Dymos Czech a HYSCO CZECH. „V Nošovicích dosáhly celkové investice už 1,2 miliardy eur a došlo zde k vytvoření 16 800 nových přímých i nepřímých a indukovaných pracovních míst v rámci celé České republiky, z čehož 10 500 připadá právě na Moravskoslezský kraj. Průmyslová zóna se v letech 2009–2012 podílela na zvýšení HDP Česka sumou 213 miliard korun,“ zhodnotil jednoznačný přínos této lokality Miroslav Novák.