Vůči omítkám s vápenným hydrátem jsou NHL omítky po vytvrdnutí stálé na vzduchu, ve vlhkém prostředí i ve vodě. Hydraulických vlastností maltovin využívali starověcí Římané, Řekové a Féničané již 1000 let př. n. l. při budování dodnes zachovaných přístavních hrází, akvaduktů aj. staveb.
Výrobu NHL pojiva a řadu NHL omítkových směsí obnovila na českém trhu v roce 2017 společnost VÁPENKA ­VITOŠOV pod označením Salith NHL. K výrobkům patří vápenný postřik a jádrové a vrchní omítky více zrnitostí pro různá použití i volbu pohledové struktury.
Žádanou alternativou jsou omítky s obsahem přírodního armovaní ve formě konopného a lněného pazdeří. Osvědčil se tak záměr návratu k využití ­pazdeří, jaké bylo známé u dříve vyráběných malt. Salith NHL omítky představují staronovou generaci výkonného a udržitelného stavebního materiálu s výbornou difuzí. Zajímavým aspektem je i designový prvek, kdy pazdeří po zahlazení omítky vytváří na povrchu charakteristický přírodní vzhled.
Omítky Salith NHL nachází uplatnění u historických objektů, ale i nových, běžně zděných rodinných domů a dřevostaveb, vč. podkladů ze slámy či dřevovláknitých desek.

Technický servis: www.vitosov.cz