Je třeba vidět dům pro bydlení jako celek se všemi náležitostmi a tyto umět skloubit. Ne každý projektant toto zvládne a potom se stavebník po nastěhování nestačí divit.

Druh materiálu obvodových konstrukcí by měl být volen v závislosti na akumulaci tepla. Materiály těžké akumulují více tepla, ale méně izolují než lehké tepelné izolace. Akumulační schopnosti materiálů jsou udávány hodnotou  c – měrná tepelná kapacita (J/kg.K) [minerální vata 940, polystyren 1250, PIR izolace 1400, OSB deska 2100, plná cihla 920].
Požadavky ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov požaduje, aby vnitřní prostor na konci své doby chladnutí vykazoval pokles výsledné teploty v místnosti v zimním období max. o 3 °C a v letním období je požadována nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti +27 °C.

Velikost a míra ovlivňujících faktorů k získávání či snižování teplotních efektůV zimním období je intenzita slunečního záření malá, slunce hřeje málo a krátce (cca 10,5 hod.). V letním období slunce hřeje více a déle (cca 15,5 hod.). Správná orientace a velikost oken ovlivňují letní prohřívání interiéru. Okny se přivádí v létě největší množství tepla, ale zároveň se jimi v zimě nejvíce tepla ztrácí. Když otevřeme okna, teplota vzduchu v místnosti se přibližně do půl hodiny vyrovná teplotě venkovního vzduchu. Proto se ve vedru nedoporučuje větrat plným otevřením oken, a vpouštět si tak do bytu vyhřátý vzduch. Je třeba chránit místnosti bytu před žhavými slunečními paprsky. Svislá okna dovedou zajistit lepší tepelnou stabilitu interiéru než okna střešní.

Orientace a velikost oken je velmi důležitá. Okno nám neslouží jen ve formě otvoru, který umožňuje vnikání světla, ale také pro větrání, zabránění ochlazování v zimě, jako ochrana před sluncem v létě a samozřejmostí je i výhled z okna.
Podle ČSN 73 4301 (obytné budovy) a hygienických předpisů musí být byty prosluněny. Byt je prosluněn, když součet podlahových ploch jeho prosluněných obytných místností je roven 1/3 součtu podlahových ploch všech jeho obytných místností. Obytná místnost se považuje za prosluněnou, pokud půdorysný úhel slunečních paprsků s hlavní přímkou roviny okenního otvoru je nejméně 25°, nejmenší rozměr osvětlovacího otvoru min. 900 mm, u šikmého 700 mm. Výška slunce nad horizontem musí být min. 5°.Problematika lehkých střešních konstrukcí

Šikmé střechy jsou navrhovány jako lehké střešní konstrukce s velmi účinnou vrstvou tepelné izolace za účelem dosažení velmi malého prostupu tepla, tepelných ztrát. Norma „Tepelná ochrana budov“ předepisuje maximální požadavky na tepelné ztráty, podle kterých navrhujeme tloušťku tepelné izolace. Zároveň norma ukládá, aby nejvyšší teplota vzduchu v místnosti byla v letním období +27 °C (dle ČSN) a nebylo nutné používat klimatizaci (platí pro byty a bytové domy).

Struktura tepelně izolačních materiálů, povrchové vrstvy a vliv vlhkosti má veliký vliv na prostup tepelného záření přes tepelně izolační vrstvy. PIR izolace jsou opatřeny oboustrannou vrstvou hliníku, která má výrazný vliv na prostup tepelného záření.
Teploty pod krytinou v šikmé střeše v letních měsících přesahují +60 °C, u plochých střech to může být krátkodobě až +90 °C.
Problematika prohřívání interiérů v letním období, chování skladeb střešních konstrukcí a vlastnosti jednotlivých materiálů jsou často předmětem dohadů. Společnost puren provedla na konkrétní stavbě dlouhodobá měření v letním období. Při použití tepelné izolace puren Protect s oboustranným hliníkem v tloušťce 140 mm na dřevěném bednění a s keramickou krytinou na latích s provětrávanou vzduchovou mezerou.Teplota v interiéru nepřekročila +27° C. Ke zlepšení tepelné pohody v interiéru a prodloužení fázového posunu tepla je nutné do střešní konstrukce přidat vrstvu s vysokou tepelnou kapacitou. Společnost puren doporučuje použití OSB desky min. tl. 12,5 mm mezi dvě vrstvy tepelné izolace PIR s oboustranným hliníkem. Tento způsob prodlouží fázový posuv z 3,9 hod. na 8,2 hod.

Ing. Luděk Kovář - technický poradce
PUREN Německo, obchodní zastoupení Jihlava, e-mail: kovar@puren.cz

Více informací naleznete na: www.puren.com/cz, www.puren.cz