Ne jinak je tomu v našem druhém největším městě Brně. Zde bylo teprve před nedávnem otevřeno zbrusu nové koupelnové studio v místní části Lesná. Najdete jej v průmyslovém areálu těsně před výjezdem z Brna. My jsme si zde o jeho činnosti povídali s jeho vedoucím, panem Ing. Zbigniewem Szczygielem. Toho jsme se v úvodu našeho setkání zeptali, jaké důvody vedly společnost Gienger k rozhodnutí vybudovat koupelnové studio Elements právě zde. Ten k tomu říká: „Zdejší nové koupelnové studio Elements svou činností navazuje na činnost našeho předchozího studia, které fungovalo úspěšně déle než deset let v Brně – Pisárkách. Přibližně před dvěma lety jsme s naším vedením začali vést diskuzi o tom, že toto studio zmodernizujeme, zrekonstruujeme a budeme zde pokračovat dál. Na vlastníka objektu jsme proto vznesli dotaz, zdali nám bude prodloužena nájemní smlouva na delší časový horizont. Bohužel jsme dostali zamítavé stanovisko. To vedlo vedení naší společnosti a skupiny Gienger k rozhodnutí, že nepůjdeme již do žádného dalšího nájmu, ale využijeme prostor našeho bývalého skladu v hlavním sídle firmy G-systém zde v Brně – Lesné a nové studio vybudujeme zde.

Na jaký sortiment koupelnového vybavení se u vás mohou zákazníci těšit?
Nabízíme kompletní sortiment produktů pro realizaci nových koupelen či toalet. Ten zahrnuje veškerou sanitární keramiku, vodovodní baterie, topení, otopná tělesa a instalační materiál. Důležitou součástí naší nabídky klien­tům je široká nabídka obkladů a dlažeb. Nově zde našim zákazníkům nabízíme také vinylové podlahy, či sortiment, který bezprostředně s koupelnami nesouvisí, ale v návaznosti na zvýšené ceny energií je o ně dnes mimořádný zájem. Sem patří kupříkladu tepelná čerpadla, plynové kondenzační kotle, fotovoltaické elektrárny a další produkty spojené s touto problematikou.

Jaké koupelnové vybavení je v současné době trendy a je k dispozici i ve vaší nabídce?
Z našeho pohledu se trendy v oblasti koupelen hodnotí velmi těžko. Každý klient má totiž o koupelně jiné představy a chce naplnit své specifické požadavky a tužby. Za zmínku v tomto ohledu však stojí oblast obkladů a dlažeb. Objektivně se dá říci, že se zvedá zájem klientů o velké formáty v dekorech přírodních materiálů, jakými jsou dřevo, kámen, písek, mramor apod. Disponujeme výrobky předních zahraničních firem a umíme nabídnout klientům i obklady o rozměru 120×280 cm. U sanitární keramiky a baterií pozorujeme zvýšenou poptávku zákazníků po vodovodních bateriích v nejrůznějším barevném provedení, ať již se jedná o černé baterie, bílé baterie nebo mosazné provedení. Na tyto požadavky navazuje i řešení doplňků koupelny ve stejných tónech a mohu říci, že i na tato přání zákazníků dokážeme reago­vat. Přibývá také požadavků na instalaci bezbariérových sprchových koutů tzv. (Walk-in) s odvodněním s pomocí odtokových sprchových žlabů.


V jaké fázi úvah o nové koupelně by vás zákazníci měli nejlépe kontaktovat?

Asi vás nepřekvapí, když řeknu čím dříve, tím lépe. Zejména u rekonstrukcí je tato naše prosba směřující k zákazníkům mnohem naléhavější. Je tomu tak proto, že pokud je veškerý materiál pro reali­zaci koupelny včas a kompletně připraven, jsou vytvořeny vizualizace koupelny a vše je dobře zkoordinováno s realizační firmou, pak lze rekonstrukci zvládnout ve velmi krátkém čase například dvou až tří týdnů.
Pokud se jedná o návrh koupelen při výstavbě rodinného domu, zde není nutné nás kontaktovat již při nákupu pozemku. Nicméně pokud je již hotová hrubá stavba domu a má být zahájena realizace rozvodů instalací, pak nastává ten správný čas. V případě rodinných domů také klientům doporučujeme, aby si skutečně pro výběr zboží a návrh koupelny vyčlenili delší prostor. V dnešních domech jsou mnohdy dvě i více koupelen, samostatná WC, ale také prádelny a další technické místnosti a zajistit v takovém případě klientům komplexní řešení zabere skutečně delší dobu.

Jaký je váš způsob práce se zákazníkem, aby konečným výsledkem byla dokonalá koupelna?
Naší snahou je samozřejmě vyjít zákazníkům maximálně vstříc. Nejčastější prací mě a mé kolegyně na vzorkovně Elements je komplexní řešení koupelen. V bytech je to nejčastěji řešení koupelny a samostatného WC, u rodinných domů jsou to pak nejčastěji dvě koupelny a jedno až dvě samostatná WC, ale dnes již také dodávka dlažeb či vinylových podlah do celého domu. U těchto komplexnějších zakázek začínáme naši práci s klientem nejdříve seznámením se šíří našeho sortimentu, vyslechnutím jeho požadavků a upřesněním našich možností. V této fázi je ­ideální, pokud již klient přijde s projektovou dokumentací, půdorysy koupelen, umístěním instalací atd. Na základě těchto podkladů a konzultace s klientem se pak již rozvine naše práce, kterou je výběr koupelnového vybavení, zhotovení grafického návrhu, položková specifikace nabídky a závěrem také kalkulace ceny či termínu dodávky.  

V dnešní době bývá velkým problémem sehnat realizační firmu. Dokážete i v tomto zákazníkům pomoci?
Často slýcháme od našich nových klientů, ale i od těch, se kterými máme dlouhodobé vztahy, že mají problém sehnat pro realizaci své koupelny montážní kapacity. Naší snahou je těmto ­klientům pomoci. Vzhledem k naší více než třicetileté historii společnosti ­Gienger máme široký okruh spolupracujících partnerů, které se v takové situaci snažíme oslovit tak, abychom zákazníkovi pomohli i s konečnou realizací. Nicméně konkrétní podmínky spolupráce, jakými jsou termín dodávky montáže, financování, záruka apod. si pak již řeší zákazník sám přímo s montážní firmou.


V čem tkví ve spolupráci se zákazníkem vaše silné stránky?
Jsem přesvědčen o tom, že silných stránek je v naší činnosti skutečně hodně. Na prvním místě bych zmínil naše více než třicetileté zkušenosti v oboru koupelen, vytápění, instalací či obkladů a dlažeb. Dále je to pak to, že naše vzorkovna Elements zde na Lesné spadá pod společnost Gienger, která dnes patří k největším organizacím svého druhu působící nejen na území ČR a SR ale i v dalších zemích Evropy. Mohutná finanční síla a stabilita společnosti ­Gienger nám pak umožňuje disponovat velmi širokým sortimentem zboží, služeb, dodavatelů, odběratelů, stálých partnerských firem a také domovských produktů či našich privátních značek. V rámci těchto produktů dokážeme zákazníkům nabídnout mnoho zajímavých, kvalitních, hezkých a cenově dostupných výrobků jakými jsou umyvadla, baterie, vany, klozety a mnoho dalších. Konec konců, nejlépe bude, pokud nás zájemci o novou koupelnu navštíví a přesvědčí se sami,“ dodává s úsměvem na závěr našeho setkání pan Zbygniew Szczygiel.

Děkujeme za rozhovor a srdečné přijetí
Ivo Románek