Inovativní výhody sprchových stěnových žlábků

Stěnový sprchový žlábek Advantix Vario se instaluje na stěnu přímo do rohu sprchy, což přináší řadu výhod. Zcela je odstraněna nutnost použití protisklonu dlažby pro správný odtok vody za žlábkem jako v případě podlahové varianty. Rohová spára je současně odtokovou linií, tudíž nevzniká další optické členění plochy v okolí žlábku. Rovněž je eliminováno usazování nečistot v blízkosti hran žlábku a vsazeného roštu. Stěnová varianta totiž nemá žádné vodorovné hrany ani rošty, které přicházejí do styku s odtékající vodou. A stěnová verze sprchového žlábku je ve finále pocitově příjemnější, nikdy totiž nepřijde do kontaktu s bosou nohou sprchující se osoby.

Minimalistický vzhled, nízkou světlost odtokové linie a kompletní zabudování do stěny nabízí designový sprchový stěnový žlábek Viega Advantix Vario. (foto: Viega)


Pro sanace i novostavby

Podle způsobu montáže jsou k dispozici dvě instalační varianty základního tělesa stěnového sprchového žlábku. První je vhodná pro rekonstrukce a vyniká nízkou montážní výškou 70 mm. Pro novostavby nebo objekty s vyšší skladbou podlahy je určena druhá varianta s montážní výškou 90 mm, kterou lze flexibilně zvýšit až na 160 mm. Obě varianty základního tělesa vyžadují instalační hloubku ve stěně pouhých 25 mm. Díky tak nenáročnému požadavku na vestavbu lze stěnový žlábek zabudovat nejen do obložení vyzděné stěny, ale i do lehkých konstrukcí nebo předstěn.

Odtékání probíhá po celé délce odtoku do stěny skrz 20 mm vysokou odtokovou štěrbinu, která může být pomocí můstkového roštu opticky ještě více snížena. Ke správné funkci stěnového žlábku stačí spád sprchové podlahy od jednoho do dvou procent. Nákladné, a ne vždy estetické přizpůsobení dlaždic kvůli spádu již proto není nutné. Odtokový výkon je podle DIN EN 1253 mezi 0,4 a 0,6 l/s. Připojovací hrdlo může být jak v DN 40, tak DN 50 otočeno o 360 stupňů.

K dispozici jsou dvě instalační varianty základního tělesa stěnového sprchového žlábku. Obě lze zkracovat podle požadavků obkladačského plánu na milimetr přesně v rozmezí 300–1200 mm. (foto: Viega)


Snadná údržba

Zápachový uzávěr základního tělesa stěnového sprchového žlábku Advantix Vario má optimalizovaný průtok vody a je koncipován jako samočistící. Jeho výška je 50 nebo 30 mm podle zvolené instalační varianty. K jednoduchému a hygienickému čištění žlábkového tělesa ve stěně postačí hadřík nebo čistící kartáč, který je součástí dodávky.