Pro zajištění dokonalých služeb svým klientům využívá značka Komatsu širokou globální servisní a distribuční síť, která slouží k podpoře zákazníků při provozu techniky Komatsu, ať již se jedná o prodej, servis či využití dat sloužících ke zvýšení výkonu, bezpečnosti či komfortu obsluhy. Mezi tyto distributory se řadí i společnost Kuhn Bohemia s. r. o., která je výhradním prodejcem strojů značky Komatsu na území České republiky.

Komatsu na bauma 2022
Velké očekávání příznivců a zákazníků značky Komatsu přinesla zpráva o konání ­největšího světového stavebního veletrhu bauma 2022. Ten byl z původního dubnového termínu přesunut na říjen letošního roku a jak pořadatelé, tak i návštěvníci žili v napětí, zdali se výstava po dvou těžkých covidových letech uskuteční v plném rozsahu. Leč stalo se a po třech turbulentních letech tak měli zákazníci, prodejci i příznivci značky Komatsu možnost setkat se na výstavní expozici a prohlédnout si zde na vlastní oči řadu průlomových technologií a žhavých novinek.
Ty se týkaly zejména další digitalizace v oblasti řízení a práce strojů či jejich plné elektrifikace. To vše si mohli účastníci veletrhu takříkajíc „osahat“ ve virtuálním stánku společnosti umístěném na výstavní expozici Komatsu. Její rozloha činila úctyhodných 4 550 m2 a v jejím rámci byl představen mix 27 strojů, ať již zcela nových, nebo již dobře známých a uznávaných produktů. Propagovány zde byly i výrobky a služby, které zvyšují efektivitu práce strojů na staveništi a vytvářejí významné benefity pro zákazníky značky.
V reakci na rostoucí obavy z globální změny klimatu převzala značka Komatsu iniciativu také v této oblasti. Investovala do jejího rozvoje veškeré své úsilí, znalosti a zkušenosti, které získala za uplynulé století.
Výsledkem této snahy jsou řešení, která mohou pomoci po­sunout stavebnictví směrem k uhlíkové neutralitě. Nejlepším dů­ka­zem těchto slov je premiéra elektrifikovaných strojů Komatsu právě na této výstavě. Ty jsou dalším svědectvím o tom, že naplňování závazku společnosti Komatsu ke snižování škodlivých emisí CO2 po celém světě nejsou jen prázdnými slovy.


Digitalizace Komatsu ve službách zákazníků
V dnešní době je efektivní digitalizace často dalším zásadním požadavkem zákazníků a uživatelů stavebních strojů. I zde bylo proto zaměřeno inovační úsilí Komatsu. Na veletrhu bauma 2022 si mohli zákazníci značky prohlédnout a vyzkoušet nový způsob práce se SmartConstruction/Earthbrain, které jedinečným způsobem zlepšují a podporují podnikání zákazníků Komatsu.
Na stáncích systémů Komtrax Next Generation a Komtrax ­Data Analytics se pro změnu zákazníci mohli dozvědět, jak funguje ­Komatsu bezdrátový monitoro­vací systém a jak může zjednodušit rozhodování všem, kteří pracují se stroji Komatsu, ať již se jedná o úsporu paliva, maximalizaci produktivity práce nebo pravidelné plánování údržby a servisu.
Exkluzivní virtuální stojan Komatsu pak přenesl návštěvníky stánku do blízké budoucnosti, kdy se jeho prostřednictvím mohli podívat na připravované inovace v segmentu kolových nakladačů.
Tradičně přímo před hlavním stánkem na venkovní ploše pak bylo situováno rušné staveniště Komatsu o rozloze (2 800 m2), na kterém průběžně pracovala celá řada celkem 15 strojů Komatsu. V živé show pak stroje Komatsu demonstrovaly nejen svoji vyspělost, bezkonkurenční bezpečnost, kvalitu či efektivitu, ale také oddanost společnosti Komatsu v oblasti vývoje inteligentních a ekologických technologií.

Příslib značky Komatsu: Hodnoty vytváříme společně
Díky spolupráci se zákazníky a partnery značky se Komatsu snaží lépe porozumět požadavkům a problémům svých zákazníků a poskytovat jim udržitelná řešení. Ta pomáhají reagovat na měnící se potřeby různých průmyslových odvětví. Z toho plyne i závazek společnosti k vytváření udržitelné budoucnosti. To se odráží interně i externě do všech aktivit společnosti, která nevynechá jedinou příležitost udělat v této oblasti vždy ještě něco navíc. Že to pro společnost Komatsu nejsou jen prázdná slova, na to nejlépe poukázala právě skončená výstava bauma 2022.

S využitím podkladů Komatsu
Ivo Románek