Staxo 40 je nová nosná konstrukce určená pro variabilní použití v pozemním a inženýrském stavitelství. Hlavní využití najde zejména v oblastech, kde dosavadní systémy pro podepírání vodorovných konstrukcí nebyly zcela využity, nebo práce byla namáhavá. Staxo 40 vychází z osvědčené koncepce rámových systémů Doka, s novou geometrií rámu má zjevné výhody oproti tyčovým systémům, zejména v oblasti rychlosti montáže, bezpečnosti a transportu sestavené nosné konstrukce. Při vývoji Staxa 40 byla využita znalost stavebního prostředí a potřeb uživatele. Výsledkem je systém, který je uživatelsky přívětivý a poskytuje zákazníkovi maximální užitek.

Rychlost, bezpečnost a snadná manipulace
Nosná konstrukce Staxo 40 může být sestavena jako jednotlivé věže, nebo v řadách (prostorová skruž). Rámy se spojují pomocí diagonálních křížů – tato konstrukce je výhodná díky malému počtu dílů a logickému postupu montáže. Při návrhu a konstrukci Staxa 40 byla použita metoda konečných prvků, což umožnilo maximálně snížit hmotnost rámů i příslušenství. Bylo dosaženo výborného poměru mezi nosností a vlastní hmotností. Konstrukce rámů s H geometrií a možnost uchopení rámu v těžišti vede k usnadnění práce, manipulaci s rámem zvládne jedna osoba. To vše, spolu s integrovanými závěsnými body pro osobní ochranné prostředky proti pádu, čepy s integrovanými pojistkami pro osazení diagonálních křížů a rozsáhlým příslušenstvím přispívá k vysokému bezpečnostnímu standardu. Systémové podlážky s pojistkou proti nadzdvihnutí lze využít při montáži, nebo jako celoplošnou podlahu v jakékoliv výšce nosné konstrukce.

Variabilní konstrukce pro různé požadavky
Délka diagonálních křížů od 100  cm do 300  cm umožňuje optimální využití materiálu a přizpůsobení půdorysu. Tři výšky rámů, 90 cm, 120  cm a 180  cm spolu s výškově stavitelnými hlavovými a patními vřeteny umožňují přesné výškové nastavení. Podle potřeb a přání zákazníka lze Staxo 40 doplnit o žebříky usnadňující výstup na věž nebo konzoly pro vytvoření bezpečného pracovního místa na okraji stropní desky.

Montáž a přemísťování věží
Rámová konstrukce Staxa 40 umožňuje montáž věží naležato. Jedná se o nejbezpečnější a nejrychlejší způsob montáže nosné konstrukce. Hotová věž včetně hlavových a patních vřeten, příp. podlah se zvedne jeřábem a postaví na místo použití. V případě montáže nastojato lze využít montážní podlážky a předstihové zábradlí nebo osobní ochranné prostředky proti pádu uchycené do definovaných úchytných bodů. Smontované věže, případně i s horní konstrukcí lze přemísťovat jeřábem, nebo pomocí transportních koleček.

Oblasti použití
Lehkou nosnou konstrukci Staxo 40 lze optimálně využít pro:
-    konstrukce s podpěrnou výškou přes 5 m, kde je práce se stropními podpěrami namáhavá a nehospodárná, nebo již nelze použít stropní podpěry,
-    tloušťky stropních konstrukcí nad 30 cm,
-    okrajové oblasti stropních desek pro zvýšení stability a bezpečnosti nosníkového bednění,
-    podepření průvlaků,
-    šikmé stropy, nájezdové rampy,
-    stropy v silech, bioplynových stanicích,
-    v případě potřeby přemísťování celých bednicích jednotek nebo stolů jeřábem nebo na kolečkách,
-    menší mosty a propustky s tloušťkou desky do cca 50 cm,
-    mostní konzoly,
-    spřažené ocelobetonové mosty.

Zkušenosti za 1,5 roku na českém trhu
Na český trh byla nosná konstrukce Staxo 40 uvedena na jaře 2010. Od té doby si našla mnoho příznivců v řadách našich zákazníků, ale i uživatelů tyčových systémů. Pracovníci, kteří Staxo 40 montují, vyzdvihují zejména malou hmotnost rámů i sestavených věží. Pro ekonomiku stavby a dodržení termínů je zajímavý poměr mezi cenou systému, jeho nosností a rychlostí výstavby. Mezi významné stavby realizované s pomocí Staxa 40 patří Obchodní centrum Nová Karolína v Ostravě, bioplynové stanice po celé republice, Trojský most v Praze, Ikea Praha - Černý Most. Kompletní informace o systému naleznete na
www.staxo40.com, nebo kontaktujte svého obchodního zástupce.