Švýcarská společnost nedávno zveřejnila environmentální prohlášení o produktu (EPD) pro své distanční rámečky a vnitřní meziskelní příčky. V nich najdete spolehlivé informace o vlastnostech produktů po celou dobu jejich životního cyklu.

Francie provádí změny právě nyní! Nařízení RE2020, o tepelně izolačních vlastnostech pro nové budovy, které vstoupilo v platnost počátkem roku 2022, staví stavební průmysl před náročné výzvy. Předpokládá snížení celkových emisí CO2 do roku 2030 o 40 % ve srovnání s rokem 1990 a do roku 2050 počítá s dosažením klimatické neutrality nových budov. A nejedná se už jen o tepelný výkon, ale o analýzu celého životního cyklu budovy. Opláštění budov, podlahy, okna – všechny části budovy mají na životní prostředí značný vliv. Ať už je řeč o spotřebě energie při výrobě, emisích CO2, nebo produkovaném odpadu.
Nařízení vychází z národního štítkování pro udržitelné budovy E+C-. Cílem není jen dosáhnout kladné energetické bilance budovy, jde také o snížení emisí CO2 napříč celým životním cyklem. Nařízení definuje maximální limity pro emise CO2 a energetickou spotřebu, ale i minimální požadavky na komfort života. Stavební materiály s nízkou bilancí CO2 a lepšími izolačními vlastnostmi by tím pádem měly na trhu získat podstatně víc příležitostí.
„Musíme se na tyto výzvy připravit, abychom zákazníkům potřebné informace dodali co nejrychleji,“ říká Mario Kindler. Důležitým základem pro posouzení ekologičnosti budovy je environmentální prohlášení o produktu (EPD). To se nezávisle ověřuje a poskytuje transparentní informace o environmentálním dopadu produktu v rámci celého životního cyklu.
„Víme, že tématu posuzování životního cyklu se mezi výrobci oken v tuto chvíli přisuzuje jen nepatrný význam,“ říká Kindler. „Ale to se může rychle změnit. Pokud se další státy přidají ke zpřísňování směrnic nebo pokud budou výběrová řízení na veřejné zakázky v celé EU podléhat přísnějším požadavkům, bude to mít rychlý dopad na domácí trh i na export.“   

Zaměřeno na udržitelnost
Švýcarský výrobce špičkových distančních rámečků představil komplexní strategii udržitelnosti, díky níž chce podrobně vysvětlit své procesy a zlepšit výrobky. Chce také podpořit své zákazníky, aby lépe čelili přicházejícím výzvám. „Začali jsme tím, že jsme publikovali vlastní EPD. V současnosti jsme v kontaktu s různými výrobci izolačních skel a snažíme se vytvořit společná environmentální prohlášení o produktu, aby se naše odvětví posunulo kupředu jako celek. Přitom určitě zužitkujeme zkušenosti naší francouzské mateřské společnosti Saint-­Gobain,“ tvrdí přesvědčivě produktový manažer. Z výsledků bude mít prospěch celý náš průmysl, protože z dlouhodobého hlediska bude uhlíková stopa brzy stejně důležitá jako hodnota U.

NEST je modulární výzkumná a inovační budova společností Empa a Eawag. Saint-Gobain Switzerland je členem partnerské sítě NEST. Distanční rámečky SWISSPACER Ultimate se instalovaly do recyklovaných izolačních víceskel jako rám v jednotce „Sprint“. © Martin Zeller


Ověřená data pro lepší transparentnost
Environmentální prohlášení o produktu vytvořená v souladu s normou ISO 14025 se nezávisle ověřují. Výrobci stavebních produktů poskytují prostřednictvím svých EPD spolehlivou oporu pro designéry, architekty a ­developery, dávají jim totiž ­nepostradatelné informace nutné při usilování o certifikáty udržitelnosti budovy, jako jsou např. DGNB, BREEAM nebo LEED.
SWISSPACER vydal ­všechna data potřebná k hodnocení udržitelnosti budovy týkající se distančních rámečků pro teplou hranu SWISSPACER Advance a SWISS­PACER Ultimate i pro vnitřní meziskelní příčky. Švýcarská společnost nabízí extrémně přesné údaje pro všechny šířky rámečků pro tepelně izolační víceskla.
SWISSPACER se podílí na výzkumném projektu NEST v ­Empa Campus ve švýcarském ­městě Dübendorf. Nové technologie a koncepty se zde testují a zkoušejí společně, aby se podpořila udržitelnost napříč celým stavebním průmyslem. Jeden z probíhajících projektů má za cíl vytvořit rámcové podmínky pro eco-friend­ly stavby, které jsou základním principem pro dosažení ambiciózních uhlíkových cílů. Efektivní přístup k uzavírání cyklů umožňuje opakované využití materiálů a celých komponentů. Například ­SWISSPACER Ultimate se instaluje jako distanční rámeček k recyklovaným izolačním sklům.