Dům je koncipován jako prostorný bungalov o dispozici 4+kk a je postaven v nízkoenergetickém standardu. Významnou měrou tomu přispívá i nepřehlédnutelně pojatý obvodový plášť domu. Ten tvoří zateplená zavěšená provětrávaná fasáda, jejíž povrch je ukončen hliníkovými fasádními lamelami s obchodním názvem PREFA ­Siding.X v trendy antracitové barvě. My jsme se přímo na stavbě setkali s panem Ladislavem Černým, majitelem klempířské a pokrývačské firmy Střechy Černý z Nového Města nad Metují, která zajímavou zakázku realizovala. Toho jsme se v úvodu našeho setkání zeptali, jak dlouhá je působnost jeho firmy na trhu a jaké jsou hlavní směry její činnosti. Ten k tomu krátce nato říká:
„V oboru výstavby a rekonstrukcí střech se naše firma pohybuje od roku 1996 a já osobně již déle než 30 let. Naší hlavní speciali­zací je provádění klempířských a pokrývačských prací, které tvoří převážnou část našich aktivit. Nespecializujeme se přitom na určitý úzký okruh prací v oboru, ale pracujeme s širokým spektrem materiálů. Tento náš přístup přispěl i k realizaci této zakázky, kde jsou použity hliníkové fasádní ­lamely PREFA Siding.X, se kterými jsme do té doby neměli žádné zkušenosti. Přijali jsme to však jako výzvu a do zakázky jsme se pustili.“

Jak jste se o zakázce dozvěděli?
Velmi jednoduše. O tom, zdali bychom se prací na výstavbě obvodového pláště domu nechtěli zhostit, nás požádal otec investora, se kterým se řadu let dobře známe. K zakázce jsme se dostali v úplném prvopočátku ve stádiu úvah, jak by měla budoucí fasáda vypadat a jaká bude cenová relace navrženého řešení. Projektant uvažoval o realizaci fasády z materiálu PREFALZ, nicméně později bylo od této varianty upuštěno a hledalo se další řešení. Požadavek památkářů na fasádu provedenou z plechu ale trval i nadále. Po nějakém čase přišel investor s variantou zhotovení fasády z lamel ­PREFA Siding.X, o které se dozvěděl z odborných médií, a ta byla posléze také zrealizována.

Co tvoří skladbu fasády?
Obvodový plášť domu tvoří nosné pórobetonové zdivo Ytong, na které je ještě aplikována tepelná izolace. Ke zdivu je pak přikotvený hliníkový rošt, na který jsou upevněné hliníkové lamely ­PREFA ­Siding.X. Hliníkový podkladní rošt si po dohodě s námi připravil majitel sám, protože má zkušenosti v oblasti zámečnických prací. V kooperaci jsme řešili detaily fasády kolem oken, nároží a atiky, které projekt nijak nespecifikoval.

Jak se vám s lamelami ­PREFA Siding.X pracovalo?
Musím říci, že z počátku jsme měli z práce s novým materiálem obavy a respekt. Nakonec jsme se však s lamelami Siding rychle sžili a práce na fasádě plynule pokračovaly. Jak již jsem zmínil dříve, zvýšenou pozornost jsme museli věnovat detailům fasády. Nicméně jsme byli trpěliví a vše jsme nakonec úspěšně zvládli.

Kde vidíte hlavní výhody takto řešených fasád?
„První z výhod u těchto materiálů vidím zejména v možnostech mnoha typů povrchových úprav. Kupříkladu mnoho lidí uvažuje při realizaci fasád o obkladech s vy­užitím dřeva. Přitom lamely PREFA Siding.X v hnědých povrchových úpravách jsou od dřeva k nerozeznání, jsou bezúdržbové a vykazují po dlouhá desetiletí neměnný nový vzhled. Na stálost povrchové úpravy je výrobcem poskytována záruka 40 let. Dalším významným benefitem je odolnost fasády. Lamely PREFA Siding.X tvoří milimetrový hliníkový plech, který je mimořádně odolný a trvanlivý jak proti vlivům povětrnosti, tak i mechanickému poškození. Kdo tedy hledá trvalé pěkné a bezúdržbové řešení, pak lamely ­PREFA ­Siding.X takovému požadavku zcela jistě bezpochyby vyhoví,“ uzavírá naše setkání u nevšedně pojatého domu v Náchodě pan Ladislav Černý.

Děkujeme za rozhovor
Ivo Románek