Mezi průkopníky, kteří se právě vývojem a zpracováním izolačních materiálů zabývají, bezesporu patří společnost Termopan. Ta nabízí nové produkty vyrobené z polotovarů na bázi polyuretanu, jako jsou např. Purenit nebo PIR pěny, které jsou vhodné pro použití při zabudovávání otvorových výplní, tj. oken, dveří či zdvižně posuvných dveří (HS portálů) do stavebního otvoru. Základem pro úspěšné zvládnutí jakékoliv realizace je správné dimenzování materiálu a použití kvalitních oken, dveří, případně HS portálů, přičemž kvalita materiálu je sice důležitá, ne však jediná podmínka pro zdárný výsledek. Neméně významným faktorem je správný postup zabudování těchto prvků do stavby. Kupříkladu připojovací spára rámu okna, dveří nebo HS portálu a její provedení, bývá velmi často právě tím podceňovaným detailem, který má zásadní vliv na tepelně technické vlastnosti stavby.
Renomovaní výrobci v současné době nabízí pro okna a dveře podkladní profily z Purenitu nebo Purenit sendviče, které jsou upravené pro daný profilový systém. Jejich hlavními výhodami jsou:

- výborné tepelně technické vlastnosti,
- vysoká pevnost v tlaku (nedo­chází k prošlapání, deformaci vlivem zatížení otvorovou výplní),
- odolnost proti vlhkosti a vodě,
- opracování na stavbě běžnými nástroji,
- možnost natavení asfaltové hydroizolace,
- možnost ošetření tekutou hydro­izolací.

 

Kompletní řešení tepelných mostů v oblasti otvorových výplní

 

Samotnou kapitolou jsou pak HS portály, které jsou dnes oblíbeným prvkem v architektuře. Nabízí široké použití od rodinných nebo bytových domů, přes hotely, kancelářské budovy až po nemocnice. HS portály, které jsou tvořeny velkými tabulemi izolačních skel vsazenými do hliníkových/plastových/dřevěných profilů křídel a rámů, jsou velmi těžké. Právě kvůli velké hmotnosti dochází při jejich používání k dynamickému namáhání, které vyžaduje tuhý základ.
Pro HS portály nabízí naše společnost speciálně vyvinutý podkladní profil Purenit, který se vyznačuje:

- výbornými tepelně technickými vlastnostmi,
- vysokou pevností v tlaku,
- tuhostí a kompaktností, kdy nedochází k mikro pohybům při dynamickém namáhání,
- odolností proti vlhkosti a vodě.

Purenit je zkrátka stabilní prvek, který vám díky jeho unikátní tuhé konstrukci zaručí bezvadné dlouhodobé fungování HS portálu, ať už se jedná o plastové, hliníkové nebo dřevěné provedení.
Firma Termopan nabízí kvalitní a odzkoušené výrobky, které vyhoví i těm nejnáročnějším podmínkám.

Zpracoval: Ing. Aleš Ullmann – technický servis, Termopan s.r.o.