Jedním z tenkostěnných skořepinových prvků, po kterém je v poslední době ve světě velká poptávka, je tenkostěnný fasádní panel. Firma Skanska a. s., divize betonových konstrukcí, závod Prefa ve spolupráci s dalšími firmami začala v roce 2009 zkoušet UHPC, který byl zaměřen na prefabrikaci. Nejprve velkou škálou laboratorních zkoušek se připravovala provozně odzkoušet tenkostěnné fasádní panely. Použití UHPC pro tyto fasádní panely v České republice dosud nebylo zavedeno. První provozní odzkoušení provedla firma Skanska a. s. ve své provozovně Štětí v roce 2012. Ve spolupráci se závodem LOP (Lehké obvodové pláště), který spadá pod divizi ­Pozemního stavitelství firmy Skanska a. s. navrhla a vyrobila tenkostěnné fasádní panely z bílého UHPC jako prototyp pro konkrétní zakázku – opláštění kancelářské budovy firmy ­Statoil ­Bergen v Norsku.

Tenkostěnné fasádní panely se dosud vyrábějí ze sklocementu. Provedené laboratorní zkoušky z bílého UHPC ukázaly, že bílý UHPC mnohdy výrazně překračuje technické parametry našeho sklocementového výrobce. Na trámečcích 40 × 40 × 160 mm jsme dosáhli po 28 dnech pevnost v tlaku na zlomcích trámečků 108  MPa, pevnost v tahu za ohybu 19,7  MPa a odolnost vůči chemickým rozmrazovacím látkám po 100 cyklech automatického cyklování metodou „A“ 37 g/m2.

Směs bílého čerstvého UHPC byla vyrobena v laboratorní míchačce s nucenými otáčkami o užitném obsahu 30 litrů. Postup míchání a dávkování směsi byl přesně stanoven v technologickém postupu výroby. Po zamíchání se měřila konzistence čerstvého UHPC na Hägermannově kuželu (Hg).

Hotové vzorky fasádních panelů jsou patrné z obrázků č. 1 a 2. Na obrázku č. 1 je vidět vnější povrch dílce od dolní podložky, který je krásně hladký bez vzduchových bublin a pórů. Na obrázku č. 2 je vidět vnitřní povrch dílce od horní podložky, který obsahuje vzduchové bubliny a póry, což pro daný účel nevadí, neboť se nejedná o pohledovou část výrobku.

Odzkoušenou technologií výroby tenkostěnných fasádních panelů odléváním bílého UHPC do forem bylo dosaženo velmi dobrých výsledků. Z dostupných tuzemských surovin se podařilo vyrobit materiál, který svými technickými parametry výrazně překračuje konkurenční sklocement. Pozoruhodná je také vysoká odolnost vůči chemickým rozmrazovacím látkám.

Hlavním přínosem bílého UHPC bude kromě zlepšení životního a pracovního prostředí také zvýšení užitných vlastností a trvanlivosti, zvláště pak v podmínkách vysoce agresivního prostředí.

Podrobné výsledky laboratorního i provozního odzkoušení uvedené technologie výroby byly prezentovány na 11. konferenci Technologie betonu našim pracovníkem Ing. Janem Tichým, CSc. dne 18. dubna 2013 v Jihlavě.

Skanska a. s., divize Betonové konstrukce - závod Prefa
Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 - Chodov
tel: 267 095 748
e-mail: skanska.pre@skanska.cz, www.skanska.cz/prefa