Pokud se podaří v polovině roku 2023 zahájit výstavbu, bude možné spustit nové zařízení v roce 2025.

„Podstatou investice je snížit obsah emisně náročného slínku, a přitom zachovat pevnost a další vlastnosti pojiva. Abychom toho dosáhli, musíme mlít cement na jemnější frakci, což však zvyšuje energetické nároky na technologie. Proto jsme se rozhodli přejít ze společného na tzv. separátní mletí. Zatímco tradičně se melou všechny přísady dohromady, moderní přístup dává přednost oddělenému mletí, což vzhledem k různým vlastnostem jednotlivých složek umožňuje optimalizaci vlastností cementu. Díky tomu snížíme produkci CO2 i spotřebu elektřiny a zároveň udržíme vysokou kvalitu vyráběného cementu,“ vysvětluje Ladislav Damašek, ředitel závodu Radotín společnosti Českomoravský cement.

V současnosti využívá cementárna kulové mlýny, který melou suroviny pohybem ocelových koulí uvnitř bubnového mlýna. U Nového vertikálního mlýnu probíhá mletí na principu pohybu několika kolových běhounů po mlecí míse. Výhodou je nižší spotřeba na dosažení jednotky jemnosti, a tedy i mnohem efektivnější mletí.

Základním prvkem pro výrobu cementu je slínek, který vzniká společným vypalováním vápence a jílu a reprezentuje základní pojivovou složku. Protože při jeho výrobě vznikají neodstranitelné emise CO2, cementárny hledají cestu, jak snížit jeho podíl v receptuře, a naopak zvýšit podíl příměsí, jako jsou struska, popílky, vápenec či pucolán.

Cementárna Radotín je s historií přes 150 let druhou nejstarší z pěti cementáren na území České republiky. Každý rok vyrobí cca 700 tisíc tun cementu, který reprezentuje nenahraditelnou součást betonu či malty.