Do konce roku chtějí stihnout vybetonování základové desky, Praha se tedy může těšit na další lodní betonáže, jaké zažila letos v srpnu. Následně budou práce ukončeny a obnoví se zase na jaře příštího roku.

„Zhotovitel se nelehkého úkolu zhostil statečně, a i když mu hydrologické podmínky (zvýšené průtoky ve Vltavě) příliš nepřály, dokázal první etapu zdárně dokončit, nyní již je dobře připraven na zbylé etapy,“ sdělil Jan Šimůnek, správce stavby ze státního podniku Povodí Vltavy, který je investorem rekonstrukce Staroměstského jezu.

„Při přejímce prvního úseku byl investor spokojen a já věřím, že stejný postoj by měl i stavitel původního jezu ze 13. století. Používáme totiž ty nejlepší materiály, jaké jsou u nás k dispozici – 160 let staré duby a kvalitní žulový kámen z blokové těžby. A že je to nějakého materiálu! Jenom celková délka dřevěných trámů pro kompletní roštovou konstrukci přesahuje dva kilometry. Jen pro představu: Pokud bychom trámy skládali za sebe na Karlův Most, vytvořily by čtyři souvislé řady,“ sdělil Daniel Boďa, vedoucí projektu ze společnosti Metrostav, která rekonstruuje Staroměstský jez.

Metrostav dokončil první z pěti úseků Staroměstského jezu


Jeho tým si nyní zopakuje postupy, které už si jednou úspěšně vyzkoušel. Vybourají původní betonovou výplň, rozeberou dřevěný rošt a upraví dřevěné piloty, na něž budou následně kotvit rošt nový. Po vybudování podkladního betonu osadí výztuž základové desky a zalijí ji betonem podobně jako základovou desku rodinného domu. Betonáž přinese znovu nevšední podívanou s autodomíchávači na hornopalubovém tlačném člunu. Stavbaři využijí opět jedné z říčních betonáren TBG Metrostav, které jsou jako jediné k dispozici v bezprostřední blízkosti centra města.

Šikmý, více než 320 metrů dlouhý jez leží mezi Sovovými mlýny a Novotného lávkou. Pochází ze 13. století a s konstrukcí tzv. pražského typu byl vzorem pro další stavby v korytech řek v širokém okolí. V hlavním městě si jako jediný zachoval původní tvar, byť během své existence prošel mnoha menšími opravami. Cílem aktuální kompletní rekonstrukce je vrátit památkově chráněnému dílu jeho historickou podobu. V polovině století dvacátého byla totiž někdejší kamenná výplň dřevěného roštu zaměněna za výplň betonovou. Stavbaři Metrostavu využívají v co největší míře historické postupy a dřevěný rošt opět vyplňují kamennými deskami, tak jako jejich prapředchůdci v době původní výstavby.

Náročný projekt skončí v roce 2024 a stavební práce na místě se vždy omezí na období od jara do podzimu. Stavbu buduje pro investora Povodí Vltavy, státní podnik největší česká stavební společnost Metrostav. Investiční náklady přesahují 112 milionů korun.