Jedním z nich je také výrobce čerstvých betonových směsí, společnost CEMEX Czech Republic s. r. o. Ta má v královéhradeckém regionu, kde stavba probíhá, hned několik provozoven. Které z nich se svými dodávkami podílely na výstavbě dálnice D11, tak to již byla naše první otázka, která mířila na obchodního zástupce společnosti Cemex v královéhradeckém regionu, pana magistra Milana Kaláta. Ten k tomu poznamenává:

„Na výrobě a zajišťování dodávek betonových směsí pro výstavbu dálnice D11 se podílelo hned několik našich betonáren. První z nich byla betonárna Hradec Králové – Plačice, dále pak betonárna Hradec Králové – Správčice, jako záložní provozovna byla využívána i betonárna Hradec Králové – Slezské předměstí a v neposlední řadě to byla betonárna Jaroměř.“

Mgr. Milan Kalát ze společnosti CEMEX Czech Republic s. r. o.


Na výstavbu jakých úseků byly vaše betony dodávány a které stavební společnosti výstavbu těchto úseků realizují?

Naše betony jsme dodávali pro výstavbu dvou úseků. Prvním úsekem byl úsek s označením 1106 Hradec Králové – Smiřice, který realizují společnosti Eurovia CS, a. s. a Metrostav a. s. Dalším úsekem byl pak úsek s označením 1107, jehož výstavbu zajišťuje společnost Porr, a. s.

Jaké typy betonů byly na tuto stavbu dodávány a pro výstavbu jakých konstrukcí byly použity?

Pro výstavbu dálnice D11 byly používány betony plně odpovídající charakteru stavby a zde realizovaných konstrukcí. To znamená, že převážně jsme dodávali betony pro zhotovení mostních konstrukcí, což byly betony tříd C25/30, zejména pak betony tříd C30/37 a dále betony C35/45. Pro provádění vedlejších konstrukcí byly používány i betony nižších pevností, nicméně převážný objem námi dodávaných betonů byl stavbou požadován ve výše uvedených třídách.

CEMEX se dodávkami betonů podílí na výstavbě strategických komunikací D11 a D35


Zajišťovala vaše společnost CEMEX i dopravu a ukládku betonů přímo na stavbě a jaká čerpadla betonu zde byla použita?

Dodávky betonových směsí na stavbu jsme samozřejmě zajišťovali včetně dopravy. Doprava probíhala prostřednictvím našich autodomíchávačů. Čerpání betonu a jeho ukládka do konstrukcí na stavbě pak byla realizována flotilou našich firemních čerpadel betonu. Využity přitom byly podle potřeby různé typy čerpadel. Od těch nejmenších s délkou výložníku 24 m až po ta největší, jejichž dosah výložníku činí až 56 m a která byla nejčastěji nasazována při rozsáhlých betonážích mostních konstrukcí.

Kolik m3 betonů společnost CEMEX pro výstavbu D11 vyrobila a dodala?

V průběhu realizace stavby, která trvá přibližně dva a půl roku – od poloviny roku 2019 a ukončena má být na konci roku 2021, jsme na úsek dálnice D11 s označením 1106 vyrobili a dodali cca 60 tis. m3 betonu. Na druhý úsek 1107 u Jaroměře to pak bylo 40 tis. m3.

CEMEX se dodávkami betonů podílí na výstavbě strategických komunikací D11 a D35


Vyráběli jste pro tuto stavbu i nějaké speciální betony, kupříkladu pro ztížené klimatické podmínky či speciální konstrukce?

Většina námi vyrobených betonů pro tuto stavbu byla provzdušněná a sortiment dodávaných betonů byl z našeho pohledu standardní a odpovídající typu staveb. Samozřejmě v podzimních a zimních měsících jsme museli zajistit dostatečnou teplotu betonu. Naopak v horkých letních měsících jsme museli zajistit, aby beton nedosahoval vyšší teploty, než připouští norma.

CEMEX se dodávkami betonů podílí na výstavbě strategických komunikací D11 a D35


Na závěr naší návštěvy se pana Kaláta ptáme, zdali ­CEMEX svými dodávkami zajišťuje i další stavby v regionu Hradce Králové.

Ano. Kupříkladu naši kolegové z CEMEXU v Pardubicích zajišťují realizaci neméně důležité dopravní stavby – dálnice D35. Samozřejmě CEMEX vyrábí a dodává beton i pro veškeré ostatní stavby v regionu nejrůznějšího charakteru, ať již se jedná o bytovou výstavbu, komerční výstavbu, realizaci litých samonivelačních podlah či výstavbu rodinných domů. Osobně jsem velmi rád, že jsme se mohli na výstavbě takto významných staveb v regionu naší činností bezprostředně podílet. Bezesporu to svědčí nejen o vysoké kvalitě našich produktů, ale také o dokonalé součinnosti našich pracovníků s vedením těchto důležitých staveb.

Děkujeme za rozhovor a srdečné přijetí!
Ivo Románek