V České republice a okolních zemích je mnoho starších budov, které neprošly renovací a vykazují velké tepelné ztráty. Vytápění těchto domácností zatěžuje nejen životní prostředí, ale i peněženky jejích majitelů či pronajímatelů. Náklady na vytápění těchto budov bývají často výrazně vyšší a důvodem jsou většinou stará okna. Ta sice často tvoří jen 10 % obvodového pláště budovy, ovšem skrz ně se ztrácí až 45 % tepelné energie!


Pohlídejte si klíčové hodnoty prostupu tepla

Okna byla dlouho považována za slabý článek tepelné izolace budov. Rostoucí požadavky na jejich termoizolační vlastnosti a nové normy ovšem přinesly ze strany výrobců plastových oken takové PVC profily, které v kombinaci s termoizolačními skly dosahují hodnoty Uw koeficientu výrazně pod 1,0 W/m²K.

Právě součinitel Uw – jehož hodnota vyjadřuje prostup tepla celým oknem – byste měli při výběru okna sledovat a použít pro srovnávání. Hodnota Uw je množství tepla, vyjádřené ve wattech (W), které unikne přes 1 m2 okna při rozdílu teplot vnějšího a vnitřního prostředí o 1 stupeň Kelvinu – W(m2K). Zjednodušeně řečeno – čím menší hodnota Uw, tím lepší jsou izolační vlastnosti okna.

Při koupi trvejte, že hodnotu Uw chcete znát. Kombinuje totiž hodnoty Ug (prostup tepla přes zasklení), které bývají nejmenší a Uf (prostup tepla přes rám) s obvykle vyššími hodnotami. Uw tedy hodnotí okno jako celek a je klíčovým ukazatelem jeho tepelněizolačních vlastností.

Řez okenním profilem VEKA SOFTLINE 82

Co musí termoizolační okna splňovat?

Například stará paneláková okna nebo první plastová okna mají hodnotu kolem 3,0 W/(m2K). Současná plastová okna s dvojsklem mají Uw už 1,2 W/(m2K), a s trojsklem se hodnoty pohybují mezi 0,72 až 1,0 W/(m2K). V případě oken do pasivních domů nemají hodnoty Uw překročit 0,8 W/m2K, u nízkoenergetických domů 1,0 W/m2K a pro běžná okna byste se neměli dostat nad 1,2 W/m2K.

„Při výběru okna hraje klíčovou roli celková prostupnost tepla, tedy Uw. Okno se skvěle izolujícím sklem vám je totiž k ničemu, když extrémní množství tepla uniká okenním rámem. Pozornost rovněž věnujete i podkladovému profilu. V případě počtu komor profilů se v minulosti projevilo nejvýrazněji zvýšení ze dvou na tři, další navyšování na tepelnou izolaci již nemá tak výrazný dopad. Významnou roli v tepelněizolačních vlastnostech ovšem hraje konstrukční hloubka, která by u současných profilů měla být 70 mm a více,“ radí Milan Klepsa, v ČR a SR hlavní zástupce společnosti VEKA, která je předním světovým výrobcem plastových profilů oken a dveří třídy A.