Stále více majitelů a uživatelů nejen rodinných domů začíná pociťovat potřebu odpovědi nejen na výši úhrady za stále se zvyšující ceny energií, ale hlavně zda existují účinná řešení.
Technologie se již delší dobu vyvíjejí, avšak až událost s plynem z počátku roku 2009 posune tyto alternativy do popředí nejen běžných uživatelů, ale doufejme i politiků.

Firma Rehau disponuje zřejmě nejširší nabídkou ucelených systémů a materiálů, které pak vytvoří spolu se správně navrženým domem technologický celek. Tento soubor pak snadno splňuje kriteria NED a PD dle průkazu ENB.

1. Plastová okna z REHAU profilových systémů

V této oblasti nabízí firma ­REHAU celou řadu profilových systémů. Od dnes již standardního 5komorového systému ­Brilliant Design, přes systém Rám115-4K s využitím při rekonstrukcích bytových domů i výstavbě pasivních domů, systém Clima Design pro pasivní domy, až po zcela revoluční 6komorový systém ­
GENEO®.

Zcela jistě si naší pozornost zaslouží posledně jmenovaný, 6komorový systém GENEO® o stavební hloubce 86  mm. Tento systém byl firmou REHAU představen na počátku roku 2008. Základem je vyspělý materiál RAU-FIPRO®, vláknitý kompozit, který byl doposud používán především v letectví nebo ve Formuli 1.

Tento materiál se vyznačuje řadou fantastických vlastností, jako je:
- špičková povrchová úprava profilů s nabídkou široké palety barev a imitací dřeva,
- součinitele tepelného prostupu až do úrovně Uf = 0,85 W/m2K, při použití odpovídajících skel lze okna z profilů GENEO® použít na pasivní domy,
- třída odolnosti proti vloupání 2, a to bez přídavného ocelového vyztužení,
- vysoká zvuková izolace, při použití příslušného zasklení lze dosáhnout až izolace TZI 5,
- extrémní prostorová tuhost na průhyb a kroucení.

2. Tepelná čerpadla včetně sond a plošného kolektoru

V nabídce firmy REHAU lze také nalézt všechny typy tepelných čerpadel s velkým rozsahem výkonů pro použití od rodinných domů až po průmyslové objekty:
- tepelné čerpadlo REHAU GEO země/voda s výkony od 5 do 37 kW,
- tepelné čerpadlo REHAU AQUA voda/voda s výkony od 7 do 45 kW,
- tepelné čerpadlo REHAU ­AERO vzduch/voda s výkony od 8 do 33 kW.

U typů GEO a AERO lze využít také možnost pasivního či aktivního chlazení, u typu AERO si investor může vybrat, zda má být tepelné čerpadlo umístěno uvnitř nebo vně budovy.

Kromě vlastních tepelných čerpadel firma REHAU nabízí kompletní systém sond a plošného kolektoru, které spolu s REHAU plošným vytápěním/chlazením tvoří ucelený celek topné soustavy, a to od jednoho výrobce.

3. Solární kolektory

Již standardně patří do sortimentu firmy REHAU také systém solárních kolektorů REHAU ­Solect.
Pro přehlednost, zjednodušení montáže i objednávání firma ­REHAU předpřipravila kompletní sady solárních kolektorů, které lze členit dle typu použitého kolektoru a druhu využití. Investor má tak možnost si vybrat, zda chce sadu pouze na přípravu TV nebo kombinovanou sadu pro ohřev TV a podporu vytápění.
V sadách lze, kromě již zmíněných kolektorů (vanový, rámový nebo fasádní), nalézt také odpovídající montážní systémy (upevnění na nebo do střechy, volně stojící, upevnění na fasádu), zásobník na TV, regulaci, čerpadlové sady, expanzní nádoby, atd.

4. Vzduchový zemní výměník

Posledním zajímavým produktem, který bude představen v rámci tohoto článku, je vzduchový zemní výměník.
Fungování systému vychází z poznatku, že teplota země v hloubce okolo 1,5-2 m se, nezávisle na ročním období, pohybuje kolem 10 °C. Během zimního období je tedy studený čerstvý vzduch nasáván do registru trubek AWADUKT Thermo, které jsou umístěny v odpovídající hloubce, a díky zemnímu teplu je tento vzduch předehříván. Následně je tento vzduch odváděn do zařízení pro zpětné získávání tepla a systému větrání. V létě zařízení funguje přesně opačně. Teplý venkovní vzduch se během proudění systémem ochlazuje. Tak i přes vysoké venkovní letní teploty lze v objektu zajistit příjemné klima. V kombinaci se zařízením pro kontrolovatelné větrání tak dochází ke snižování energetických nákladů na vytápění v zimě a v létě nákladů na chlazení.
Trubky AWADUKT Thermo jsou vyrobeny ze speciálního a vysoce tepelně vodivého polypropylénu s antimikrobiální úpravou vnitřního povrchu zabraňující biologickému "znečištění" vzduchu.

V souvislosti s možností získání dotací firma REHAU zajišťuje či zprostředkovává i řadu jiných služeb jako je např. energetické vyhodnocení, projektové a technické poradenství, proškolené montážní firmy na daný typ produktu, atd.
Firma REHAU je také členem Zelené aliance - Váš partner pro služby a výrobky dotované v programu ZELENÁ ÚSPORÁM.

REHAU BAU
- VÁŠ SPOLEHLIVÝ PARTNER

Více informací na www.rehau.cz
www.zelenaaliance.cz