Rostoucí zájem o materiály ­Prefa Aluminiumprodukte potvrzuje i další prestižní stavba v horském středisku Špindlerův Mlýn. Je jí rozsáhlá rekonstrukce a přestavba zdejšího hotelu Palace, pamětníkům dobře známého ještě pod názvem Dukla. Ve své době se stal tento hotel krátce domovem tehdejších největších hvězd filmového plátna, když se zde natáčely dnes již kultovní filmy Anděl na horách nebo Homolkovi.
Součástí díla je i kompletní rekonstrukce střešního pláště. Jeho povrch bude krytý hliníkovou střešní krytinou Prefalz právě ze sortimentu společnosti Prefa Aluminiumprodukte. Jeho náročnou realizaci zajišťuje Královéhradecká pokrývačská a klempířská společnost Pario s.r.o. S jejím jednatelem, panem Ing. Miroslavem Vízkem, jsme o zajímavostech, úskalích i budoucích výhodách tohoto typu zastřešení měli možnost hovořit před několika málo dny. Ten v úvodu našeho setkání říká: „Realizaci zastřešení hotelu Palace ve Špindlerově Mlýně jsme zahájili na sklonku roku 2020. Objekt hotelu je nám velmi dobře známý nejen díky filmům, které zde vznikaly, ale především z naší stavební činnosti, kdy jsme ve zdejším údolí realizovali řadu střech významných hotelů a ubytoven.“

Co předcházelo realizaci zakázky?

Bylo to interní výběrové řízení Jilemnické stavební firmy ­Lama na dílčí dodávku zastřešení. V tomto řízení jsme uspěli a práce na zakázce jsou nyní v závěrečné fázi.

Horský hotel Palace ve Špindlerově Mlýně bude chránit střecha z Prefalzu


Jaká skladba střechy byla pro zastřešení objektu navržena?

Objekt se nachází v poměrně drsných klimatických podmínkách našich nejvyšších hor. Pro tyto podmínky byla projektantem přesně „ušita“ i skladba střechy Hotelu Palace. Z prací, které na skladbě střešního pláště zajišťovala naše společnost, to byly zhotovení bednění na připravený krov, dále instalace pojistné hydroizolační vrstvy, přes kterou byly osazeny kontralatě utěsněné tak, aby případně nedocházelo později k jakémukoliv zatékání, následně jsme osadili druhé bednění a po jeho zakrytí separační vrstvou jsme zahájili finální instalaci hliníkové krytiny Prefalz v tloušťce 0,7 mm a šířce 500 mm. Pohledová šíře záběru pak činila 43 mm přesně dle požadavků architekta.

V čem dle vašeho názoru spočívala největší úskalí realizace střechy?

Mírné obavy jsme měli ze dvou věcí. První z nich bylo to, že v ploše střechy ve své podstatě přecházejí konkávní křivky v konvexní, takže kromě horních partií střechy zde není žádná rovná plocha. Měli jsme tudíž trošku „nahnáno“, jakým způsobem budeme profilovat jednotlivé pásy střešní krytiny a obávali jsme se toho, že zde bude nutné nasazení skružovačky, což by práce značně komplikovalo. To se nakonec nepotvrdilo. Rádius střechy byl větší, než bylo potřeba. Z tohoto pohledu jsme si oddychli, když jsme po položení prvních dvou pásů krytiny zjistili, že vše sedí a funguje. Navíc s postupem času, jak se naši pracovníci sžívali s profilem střechy, jsme měli na stavbě profilovačku Mini-Prof, kdy se nám jejím pouhým nakloněním a vlastní tíhou krytiny podařilo správně vytvarovat jednotlivé pásy tak, aby přesně seděly v obloukových partiích.

Horský hotel Palace ve Špindlerově Mlýně bude chránit střecha z Prefalzu


Je z vašeho pohledu rozdíl v realizaci střech na horách a v nížinách?

Pokud se budeme bavit o realizaci zastřešení z materiálů ­Prefa, pak je to jen otázka přizpůso­bení projektového návrhu a skladby střechy daným podmínkám. V takovém případě materiály Prefa výborně obstojí jak při provádění střech v nížinách, tak i v nejsložitějších horských podmínkách. Potvrzuje to i řada našich realizací, kdy máme s těmito materiály ty nejlepší zkušenosti.

V čem bude dále budoucí střecha Hotelu Palace zajímavá?

Bezesporu je to členitost a samotná rozloha střechy. Rámcově je zde použito cca 1500 m2 střešní krytiny Prefalz a dalších klempířských prvků. Dále je to také citlivé architektonické zakomponování objektu do místní zástavby, kdy se v okolí nachází kostel Svatého Petra, horské hotely, chalupy a boudy, které svým výzorem hotel nijak nezastiňuje.

Horský hotel Palace ve Špindlerově Mlýně bude chránit střecha z Prefalzu


Jaké jsou dle vašeho názoru největší výhody materiálů ­Prefa?

„S materiály Prefa Aluminiumprodukte pracujeme v naší firmě již mnoho let, prakticky od vstupu Prefy na náš trh. Nabyté zkušenosti z mnoha staveb dále zúročujeme na každé další stavbě, kde jsou tyto materiály navrženy jako součást stavebního řešení. Z posledních staveb bych rád zmínil kupříkladu členitý obvodový plášť budovy firmy Raltrans v Hradci Králové či rekonstrukci obvodového pláště Polyfunkčního domu v Jičíně, která se prováděla z fasádních lamel Prefa Siding šesti barevných modifikací přesně dle požadavků architekta. Materiály od firmy Prefa jsou našimi pracovníky dokonale zmapovány, takže se de facto nebojíme s nimi jít do jakékoliv realizace. Je to materiál, který má své opodstatnění a pevné místo na trhu. Je lehký, tvárný, stálobarevný s garancí na stálobarevnost 40 let od dodavatele a samozřejmě také mimořádně odolný náročným klimatickým podmínkám, což se bezesporu již brzy potvrdí i po dokončení střechy horského hotelu Palace ve Špindlerově Mlýně,“ dodává na závěr s úsměvem Ing. Vízek ze společnosti Pario.

Děkujeme za rozhovor
a srdečně přijetí

Ivo Románek