Nové administrativní a sociální zázemí, veškeré rozvody instalací, vzduchotechnické jednotky, doplnění chlazení prostoru gamakamer a hlavně nový prostor pro další hybridní SPECT/CT gamakameru – tak nyní vypadá nové Pracoviště nukleární medicíny v IKEM, které zajišťuje širokou paletu diagnostických vyšetření pomocí otevřených radionuklidů pro pacienty IKEM, blízké Thomayerovy nemocnice a rovněž klienty dalších zdravotnických zařízení v Praze i mimo ni. „Moderní vybavení a zrekonstruované prostory zohledňují přísné požadavky Státního ústavu pro kontrolu léčiv na přípravu sterilních léčivých přípravků ve zdravotnických zařízeních. Do laboratoře byly nově osazeny dva laminární boxy pro přípravu radiofarmak včetně nových ionizačních komor pro měření aktivity. Jeden z nich je navíc dedikovaný pouze na práci s krevními elementy,“ říká Ing. Michal Stiborek, MBA, ředitel IKEM. Kompletní změna dispozičního řešení pracoviště umožnila lépe skloubit činnosti Pracoviště nukleární medicíny a navazující laboratoře přípravy radiofarmak.

IKEM otevírá nově zrekonstruované pracoviště nukleární medicíny


Kromě stávající SPECT/CT gamakamery a menší dedikované kardiologické gama kamery D-Spect (Spectrum Dynamics), pracoviště nově disponuje dvouhlavou SPECT/CT gamakamerou od firmy GE (Stargen), která díky své inovativní technologii přináší dramatické zkrácení času vyšetření pacienta až o 25 % a rovněž zmenšení nutné aplikované dávky. Nový přístroj nahradil stávající, dosluhující dvouhlavou SPECT gama kameru Sopha DST-XLi, která byla vzhledem ke svému stáří morálně i fyzicky zastaralá, plně amortizovaná a neodpovídala již potřebám moderního oddělení nukleární medicíny. Nová technologie urychlí a zkvalitní práci lékařů, zajistí diagnostickou péči pomocí nejmodernějších technologií a především, ušetří radiační zátěž pacientů i personálu. Prováděna zde budou všechna běžná vyšetření z oblasti nukleární medicíny jako je scintigrafie skeletu, myokardu, plic, ledvin, mozku, atd., zejména z oblastí kardiologie, onkologie, diabetologie, pneumologie a neurologie,“ doplňuje přednostka pracoviště MUDr. Nevenka Solar.

Zleva: ředitel IKEM Ing. Michal Stiborek, MBA, přednostka Pracoviště nukleární medicíny MUDr. Nevenka Solar, ředitel divize 9 společnosti Metrostav a.s. Ing. Martin Sirotek a Ing. Martin Kaloš, ředitel společnosti Stargen EU.


Samotná rekonstrukce prostor, která trvala 20 týdnů, si rovněž vyžádala vysoce odborné práce a specializovaný přístup, zejména proto, že vše probíhalo za provozu pracoviště. „Pro Metrostav je IKEM 'srdeční' záležitostí, někteří z nás se na výstavbě komplexu budov v areálu podílejí již od roku 1995. Rekonstrukce tohoto vysoce specializovaného pracoviště byla díky živému provozu nemocničního zařízení náročným projektem. Stavba patří k menším realizacím, ale svým významem je obrovská, i proto jsme rádi, že jsme se na této rekonstrukci mohli podílet," říká Josef Majer z divize 9 společnosti Metrostav.

Ročně projde Pracovištěm nukleární medicíny přibližně 5000 pacientů, a to nejen z IKEM ale prakticky z celé České republiky. „Věřím, že nejen pro pacienty, ale především pro odborníky z tohoto pracoviště budou nové, rekonstruované a modernizované prostory příjemnou změnou. Komfort a také bezpečnější prostředí jistě ještě zvýší už tak nadstandardní úroveň péče, kterou dokazuje také to, že Pracoviště nukleární medicíny letos úspěšně obhájilo externí audit zaměřený na hodnocení medicíny letos úspěšně obhájilo externí audit zaměřený na hodnocení souladu místních radiologických standardů s národními,“ doplňuje ředitel IKEM Ing. Michal Stiborek, MBA.