Údržba zahrady začala vertikutací – nebo chcete-li – provzdušněním trávníku. Vertikutace by se měla provádět vždy na suchém trávníku. Cílem vertikutace je zbavit trávník jeho suchých a odumřelých částí, které brání průniku vláhy do půdy a růstu nových výhonků. Hloubka vertikutace by měla činit přibližně 3 mm a nože vertikutátoru by měly být co nejvíce u sebe, aby odstranění nečistot z trávníku bylo co nejdůkladnější. Po dokončení vertikutace shrabeme nahromaděnou travnatou plsť na hromadu a vyvezeme ji na skládku. Po dobře provedené vertikutaci můžeme v trávníku následně vidět vedle sebe vytvořené drážky, které výborně propouští vodu ke kořenovému systému trávníku a voda nestéká po umlácené plsti mimo něj. Další růst zimou vyčerpaného trávníku můžeme na jaře podpořit celoplošnou aplikací hnojiva na bázi dusíku, fosforu a draslíku s dlouhodobým účinkem.

Práce na údržbě zahrady dále pokračují odstraněním přerostlých šlahounů keřů a okrasných dřevin. Ve svazích zahrady, kde hrozí větší eroze, je vhodné neseřezávat keře až k zemi, aby nedocházelo k vyplavování půdy do okolí či dokonce v kopcovitých terénech nehrozil její sesuv při silných deštích. Při zastřihávání okrasných keřů a dřevin se fantazii meze nekladou. Můžeme je vytvarovat do úhledných koulí, krychlí nebo elips.

Pak již zbývá jen zamést chodníky v zahradě, naimpregnovat dřevěné části zahradního nábytku a těšit se společně s dalšími členy rodiny z toho malého zázraku, kterému se říká zahrada.

Ivo Románek