Nástroj Wavin Plugin usnadní a urychlí práci ve všech fázích projektování potrubních systémů. Mezi nejdůležitější funkce patří:

- Kopírování referenčních vlastností – funkce umožňuje hromadně kopírovat požadované vlastnosti též na systémy s vnořenými prvky. Automaticky vygenerované sestavy produktů dědí požadované vlastnosti systému, jako je např. jeho název nebo barva.
- Výběr tvarovek obsahujících vnořené prvky – pomocí této funkce lze vybrat i tvarovky, které obsahují vnořené komponenty, a to i aplikací hromadného výběru.
- Přepínání mezi detailní Wavin produktovou specifikací a specifikací obecnou – na jeden klik je možné přizpůsobit podrobnost modelu stádiu přípravy projektové dokumentace, případně požadavkům kladeným na veřejné zakázky.

Mezi další inovativní funkce patří také automatická tvorba dokumentace složitých nebo opakujících se potrubních sekcí, díky níž lze snadno předpřipravit jednotlivé části instalace, tedy vytvořit jakési prefabrikáty. Výsledkem je výkresová dokumentace s montovanými sestavami včetně několika pohledů a seznamu komponent. Velmi praktickou funkcí je i pipe optimalizátor, který umožňuje automatické dělení potrubí na konkrétní délky, které jsou obsaženy v produktovém portfoliu. Konečný výkaz materiálu tak ještě více odpovídá realitě. Nový plugin dále obsahuje pokročilé algoritmy pro generování korektních IFC souborů, taktéž i pro bezproblémovou záměnu materiálu celých potrubních sítí. Pohodlný management detailních informací o potrubí, jako je typ, materiál, barva, objednací kódy a podobně, pak umožní detailní správa parametrů potrubí. Novinkou je také odkaz na online nástroj Wavin SoundCheck, který dokáže stanovit hodnoty hluku vnitřní kanalizace v reálných provozních podmínkách. Po zadání požadovaných informací, jako je například výška a typ budovy či materiály stavebních konstrukcí, získá uživatel hodnoty skutečné, nikoliv jen laboratorně naměřené.

Na vývoji a implementaci Pluginu pracoval tým odborníků Wavinu více než jeden rok. Pavel Seidl, technický poradce ve společnosti Wavin Czechia, k tomu říká: „Při aplikaci metodiky BIM do praxe je projektanty hojně využíván program Revit, stejně tak i bezplatné knihovny potrubních prvků Wavin, přičemž náš nový plugin jim ještě více zjednoduší a zefektivní tvorbu modelu. Podpora projektantů patří k našim prioritám a jsme potěšeni, že jim nyní můžeme tuto nadstavbu nabídnout ke stažení zdarma.”

Wavin Plugin je pro registrované projektanty k dispozici od 16. února 2021 a lze jej zdarma stáhnout na webových stránkách https://www.wavin.com/cs-cz/bim-center nebo přímo na přihlašovací stránce: https://www.wavin.com/cs-cz/revit-plugin-page