Pro společnost FOAMGLAS® se jedná o nejzásadnější inovaci výrobku za posledních 30 let. „Díky této inovaci můžeme našim zákazníkům nabídnout jedinečné vlastnosti pěnového skla, které nabízejí izolační i ekonomickou přidanou hodnotou, a to bez dodatečných nákladů,“ říká Jan Vychytil, obchodní ředitel společnosti FOAMGLAS® pro Českou republiku a Slovensko.
Pěnové sklo FOAMGLAS® je ve stavebnictví velmi dobře známé jako tepelná izolace s kombinací mimořádných vlastností, jako jsou vysoká pevnost v tlaku, dlouhodobě stálé tepelně-izolační vlastnosti a nehořlavost. Díky speciálnímu typu FOAMGLAS® PERINSUL je možné efektivně odstranit tepelné mosty dokonce i pod nosnými stěnami, neboť jeho extrémní pevnost v tlaku umožňuje přímé zdění. Všechny tyto vlastnosti izolace FOAMGLAS® zůstávají neměnné po generace, a to včetně nenasákavosti, parotěsnosti, odolnosti proti smršťování, plísním, korozi, biologickým a chemickým vlivům nebo změnám teploty. FOAMGLAS® je proto používaný v izolačních systémech pro celou obálku budovy (od základů po střechu), své nezastupitelné místo má v technicky náročných konstrukcích (například střešní parkoviště, střechy bazénů) a chrání budovy vyžadující speciální požadavky nebo mimořádnou bezpečnost (nemocnice, archivy, technologie).

PRŮLOMOVÝ KROK V OBORU
Vývoj produktu FOAMGLAS® T3+ otevírá dveře ke zcela novým možnostem. Po více než čtyřletém výzkumu se společnosti ­FOAMGLAS® v belgickém ­Tessenderlo, která je součástí skupiny Pittsburgh ­Corning, podařilo vyvinout inovativní technologii umožňující vyrábět deskové pěnové sklo s více než o 12 % lepšími izolačními vlastnostmi (snížení součinitele tepelné vodivosti λ z 0,041 na 0,036 W/mK). Tato hodnota je srovnatelná s jinými minerálními izolačními materiály.
„Nový materiál T3+ přidává ke špičkovým vlastnostem izolace FOAMGLAS® další klíčovou hodnotu. Díky vylepšeným izolačním vlastnostem může být T3+ aplikován v menší tloušťce nebo v méně vrstvách, což přináší významnou úsporu nákladů a času. Právě díky tomu považujeme FOAMGLAS® T3+ za naši nejdůležitější inovaci za posledních 30 let, která vychází vstříc požadavkům moderního stavebnictví. Vylepšená energetická účinnost s sebou přináší i výhodnější hospodaření s celkovými náklady nejen při výstavbě budovy, ale také při její údržbě a provozu po celou dobu její životnosti. Mimo to se nám díky této inovaci daří proniknout do dalších oblastí stavebnictví. Vedle našeho tradičního a odborného působení v oboru plochých střech se nám nyní otevírá prostor pro růst také v dalších částech budov, například ve fasádách a interiérových izolacích,“ shrnuje Jan Vychytil z ­FOAMGLAS®.


V ČEM SPOČÍVÁ INOVACE PĚNOVÉHO SKLA FOAMGLAS® T3+?

„Výroba kvalitního deskového pěnového skla je záležitostí současně komplexní i detailní a o inovacích v jeho výrobě to platí dvojnásob,“ říká manažer výzkumu a vývoje ve společnosti FOAMGLAS® Stijn Verlaak. „Vylepšení výrobku předcházelo mnoho let výzkumu a testování. Největší výzvou ovšem bylo vylepšit výrobek tak, aby nedošlo ke změně jeho jiných stěžejních vlastností, jako jsou nehořlavost a pevnost v tlaku. U našeho nového výrobku se nám podařilo snížit spotřebu skla a v důsledku toho materiál lépe izoluje. Obvykle je takový postup doprovázený značným poklesem pevnosti v tlaku, ale díky nové výrobní technologii dosahujeme jemnější struktury buněk a ke ztrátě pevnosti nedochází. To je pro náš obor skutečně přelomové. Tomuto okamžiku předcházely tři roky předběžného výzkumu a další rok a půl při testování výroby. Do nové technologie jsme celkem investovali 1,2 milionu euro,“ dodává Stijn ­Verlaak.
„Díky know-how a kreativitě našich kolegů jsme byli schopni radikálně přebudovat náš výrobní proces bez negativního dopadu na již ověřené benefity našeho výrobku. Oproti stávajícím výrobkům si zákazníci za nové pěnové sklo T3+ nebudou muset připlatit, naopak jim zajistí značné úspory. Podařilo se nám tak rozšířit rozsah použití pěnového skla a jsme na to přirozeně hrdí,“ uzavírá Jan Vychytil.

CO JE FOAMGLAS®?
Pěnové sklo vzniká poté, co se díky oxidaci uhlíku vytvoří v roztaveném sklu buněčná struktura.
Surovinou pro výrobu pěnového skla FOAMGLAS® je nejméně ze 60 % recyklované sklo (především z oken automobilů) obohacené o další minerální látky, jako je písek, vápenec či oxid železa. Tato směs se roztaví ve sklářské peci a nově vzniklé sklo se po opětovném vychlazení rozemele na jemný prášek a v závěru smíchá s malým množstvím uhlíkového prachu. V druhé peci je tato prachová směs ještě jednou roztavena a ve sklovině se vytvoří miliony drobných, hermeticky uzavřených buněk, díky kterým sklo „nakyne“ až do podoby pěny, která následně ztuhne. Právě díky těmto uzavřeným skleněným buňkám má FOAMGLAS® své výjimečné vlastnosti. Celý výrobní proces je prakticky bez odpadu. Skleněný prach, který vzniká při výrobě, je odsávaný a vracený zpět na začátek výrobního procesu, kde je většina znovu použita pro výrobu nového skla. Zbytek je rozemletý spolu se sutí a využívá se jako plnivo při výrobě cihel.


O SPOLEČNOSTI FOAMGLAS® PITTSBURGH CORNING
Pittsburgh Corning je největším světovým výrobcem pěnového skla. Evropské sídlo společnosti je od roku 1964 v belgickém Tessenderlo, kde byl vybudován i první výrobní závod ­FOAMGLAS® v Evropě. Sídlo v ­Tessenderlo slouží jako centrála pro Evropu a Střední východ, logistické či tréninkové centrum a probíhá zde i výzkumná činnost. V současné době je společnost Pittsburgh ­Corning Europe obchodně zastoupena ve všech významných evropských zemích.
V roce 2000 byla založena společnost Pittsburgh Corning Česká republika a zahájena postupná výstavba výrobního závodu v Klášterci nad Ohří. Hlavní část této investice proběhla v roce 2008, kdy zde byla zprovozněna nejmodernější linka na výrobu pěnového skla FOAMGLAS® na světě, a Česká republika se tak zařadila na absolutní špičku ve výrobě vysoce kvalitního deskového pěnového skla. Český výrobní závod má 250 zaměstnanců, což je celá třetina celkového počtu zaměstnanců FOAMGLAS® v Evropě.
Od roku 2014 je součástí výrobního závodu také obchodní oddělení a technické oddělení zajišťující poradenství k produktům a aplikacím tepelné izolace ­FOAMGLAS® jak ve stavebnictví, tak v prů­myslu.

Ing. Jan Vychytil
obchodní ředitel pro Českou republiku a Slovensko

PITTSBURGH CORNING CR, s. r. o.
IP Verne, Průmyslová 3
431 51 Klášterec nad Ohří
Tel.: +420 731 138 978
e-mail: jan.vychytil@foamglas.com
www.foamglas.com