I z těchto důvodů je tento produkt oblíbený zejména u architektů, kterým dává možnost popustit uzdu jejich fantazie.

Z jakých materiálů je LiCrete® složen?
Prvek je složen ze speciálního samozhutnitelného betonu a z průhledných plastových členů. Beton je modifikován plastifikační přísadou, která umožňuje při velmi nízké dávce vody vyrobit beton řídké konzistence, který nesegreguje použité kamenivo a umožňuje vyrobit velmi pevný beton.  Dále se přímo do čerstvého betonu přidává speciální hydrofobní přísada, která má jednak funkci těsnící, tj. snižující nasákavost betonu, ale zároveň i impregnační s hydrofobním efektem. Díky těmto přísadám od firmy Remei má betonová cihla LiCrete®  při běžném použití snížený sklon ke špinění a zároveň se i lépe čistí.
Plastové členy byly vybrány z takového materiálu, který dobře vede světlo, dá se dobře leštit a nemění svůj objem v závislosti na změnách teplot. Jedině takový materiál může být použit v kombinaci s tak odlišným materiálem, jako je beton.

Kde nalezne LiCrete® uplatnění?
Kompozitní materiál LiCrete® je vhodný např. pro stavbu interiérových příček, lze jej použít také jako schodišťové stupínky, které je možné libovolně nasvítit. Po dodatečně provedené hydrofobizaci vhodným prostředkem od firmy Remei je LiCrete® možné použít i ve vlhkém prostředí jako jsou koupelny, wellness centra atp.

Jak se LiCrete® vyrábí a instaluje?
Pro výrobu LiCrete® slouží speciálně vyrobené výrobní podložky a profilované formy. I přes to, že výroba je koncipována jako automatizovaná, velkou část představují práce ruční. Především uložení průhledných členů a sestavení výrobních forem na podložkách se bez ruční práce neobejde. Po sestavení forem následuje fáze uložení betonu a začíná 24 hodinová fáze zrání. I v této fázi je beton ošetřován, aby měl ideální podmínky pro vytvrdnutí. Pevnost betonu je v této fázi cca 40 N/mm2.
Po jednom dni jsou formy rozebrány a prvky převezeny do zracích komor na dobu 7 dnů. Po této době je prvek připraven k finální úpravě broušením a leštěním. Jeho pevnosti dosahují hodnot okolo 55 N/mm2. Pro finální úpravy se používá speciální zařízení s několika brousícími a leštícími pozicemi, tak aby bylo na konci dosaženo vyleštěného povrchu. Tyto úpravy probíhají ve vodní lázni, aby bylo zaručeno dostatečné chlazení. Pevnost materiálu po 28 dnech zrání je více jak 60 N/mm2.
V základní podobě je prvek vyráběn jako „cihla“ o skladebných rozměrech 300/150/75 mm a poloviční cihla 150/150/75. Každá tvárnice je vybavena systémem pero-drážka pro přesnou montáž. Instalace probíhá pomocí speciálního lepidla, které se z kartuše nanáší na horní plochu cihly.
Výrobky budou premiérově uvedeny na trh na veletrhu For Arch v Praze v září 2014. Daný produkt je vyráběn na samostatné výrobní lince v nové výrobní hale.

www.betonbroz.cz