Někdo se rozhodl pro rekonstrukci podlahy, kuchyně či výměnu nábytku v obývacím či dětském pokoji. Jiný konečně investoval do nové otopné soustavy či výměny starých oken za úspornější. Spousta lidí se však rozhodla pro zvelebení exteriéru, pořízení bazénu, pergoly či vybudování terasy v okolí domu. Právě těmto investorům bychom rádi představili terasové podlahy OSK z dřevoplastu (WPC) od firmy PERI.

Stavebnicový systém teras OSK

Stavebnicový systém pro bezúdržbovou venkovní podlahu se skládá z terasových prken, podkladních hranolů (plných/dutých WPC profilů či hliníkových profilů), krycích dílců (použití na zakrytí bočních hran terasy nebo jako plotových prken), klipů, přes které se prkna kotví k podkladním hranolům, a stavitelných terčů sloužících pro výškové vyrovnání terasy. Dřevoplast (WPC – Wood-Plastic Composite) je ekologický kompozitní materiál složený z dřevní hmoty a HDPE (High ­Density ­PolyEthylen). Tento materiál je odolný proti povětrnostním vlivům, slané a chorované vodě i proti plísním a hnilobě, bez zápachu, zdravotně nezávadný a recyklovatelný. Montáž je jednoduchá, materiál se velmi snadno udržuje (bez nátěrů a impregnace, stačí omýt proudem vody) a důležitou roli hraje také bezpečnost (mate­riál je zdravotně nezávadný, netvoří se třísky, protiskluzová úprava podlahy).
Nabídka terasových prken včetně krycích dílců obsahuje několik různých barevných provedení. Samotná terasová prkna jsou vyráběna v provedení plného či dutého profilu a PERI nabízí délky 2,9 m a 4 m a mohou být aplikována z obou stran. Jedna strana je vždy opatřena drážkou (jemnou nebo širokou) a z druhé strany může být drážka, plochý design imitace dřeva nebo tolik populární 3D imitace dřeva.
Terasová prkna OSK jsou určena pro vytvoření nenosných, pochozích ploch teras. Tento materiál může být použitý k obložení stavebních nosných prvků, nikoliv však jako samostatný nosný prvek. Stejně tak není možné do terasy kotvit cokoliv dalšího jako např. pergolu. Podkladní rošt a terasové profily OSK jsou dimenzovány pro běžné užití, tím se rozumí běžný venkovní nábytek (opatřený zespodu vrstvou proti poškrábání při posuvu) a běžné zatížení. Při plánovaném umístění např. vířivky či bazénu přímo na terasu je zapotřebí počítat se zesílením podkladního roštu.

Stavebnicový systém pro bezúdržbovou venkovní terasu promění okolí domu v zónu odpočinku


Vlastnosti materiálu


Důsledkem slunečního záření a změn teploty dochází u materiálu WPC k tepelné roztažnosti. Před vlastní montáží proto výrobce doporučuje uskladnit ­materiál v místě montáže alespoň na 48 hodin, aby byla co nejvíce přizpůsobena jeho teplota a vlhkost. Tím se téměř eliminuje rozměrová nestabilita při vlastní montáži při výkyvech okolní teploty. Terasová prkna OSK jsou odolná při teplotách v rozmezí od -40 °C do +60 °C. V žádném případě neodolávají ohni, a proto je nutné zabránit přímému kontaktu s ohněm nebo rozžhavenými předměty. V případě, že chcete na terasu umístit např. gril, doporučujeme použít nehořlavou podložku.
Odstín jednotlivých prken se může nepatrně lišit jako u dřeva přírodního. Tato vlastnost je způsobena vysokým podílem dřevních mouček zajišťujících lepší vlastnosti a rozměrovou stabilitu prken. Odstíny se mohou mírně lišit mezi jednotlivými výrobními šaržemi, a proto doporučujeme jednotlivá prkna střídat mezi sebou. Vytvoříte tím věrnou imitaci terasy ze skutečného dřeva. Vlivem slunečního záření se po čase odstíny sjednotí.

Jak probíhá montáž terasových prken

Montáž doporučujeme svěřit do rukou zkušených montážníků, ale pokud jste šikovný řemeslník, zvládnete realizaci terasy i svépomocí. Názornou videoukázku montáže terasové podlahy OSK můžete zhlédnout na videu.
Pro opracování materiálů z WPC se používají stejné nástroje jako při opracování materiálů ze dřeva, OSB nebo dřevotřísky. Je dobré použít nástroje, které jsou opatřeny řeznými kotouči s SK plátky nebo karbidovými břity. Zajistíte tak maximálně čistý řez. Hliníkové profily lze řezat pilou na hliník či na železo a vrtat odpovídajícími vrtáky. Vždy je nutné používat spojovací materiál a vruty pouze v nerezovém provedení. Obyčejné vruty budou postupně korodovat, a vytvářet tak nevzhledné skvrny. Otvor pro vrut je zapotřebí ve všech případech předvrtávat odpovídajícím vrtákem.

Stavebnicový systém pro bezúdržbovou venkovní terasu promění okolí domu v zónu odpočinku


Příprava podloží
Správně a pečlivě připravený podklad je nezbytnou podmínkou k zajištění stability a dlouhé životnosti terasy. Obecně by měl být podklad dostatečně únosný, odvodněný a odolný povětrnostním vlivům. U savých podkladních ploch, jako je třeba štěrkové lože, není třeba řešit spádování. Odvod vody by měl být zajištěn vsakem do štěrku. U nesavých ploch, jako jsou betonové desky či pásy, musíme počítat při zhotovování takového podloží s dostatečným spádováním pro zajištění odtoku vody – obyčejně stačí spád 1-2 %.
Terasu můžeme instalovat na štěrkové i betonové podklady, základové pasy i desky s izolací (balkony či střechy, kde je vrchní vrstva tzv. měkká, tedy asfaltový pás nebo jiná vrchní izolace či krytina).

Montáž nosného roštu
Jako nosný rošt pro terasová prkna OSK můžeme použít WPC nosiče 40 × 30 mm (ekonomická varianta), hliníkové nosiče Aslon (pro snadnou a rychlou montáž, díky systému startovacích a průběžných klipů, bez nutnosti vrtání a šroubování) nebo levnější variantu hliníkových profilů ECO 50 × 30. Všechny typy nosičů musí být mezi sebou v osové vzdálenosti max. 400 mm, u komerčních realizací doporučujeme rozestup max. 300 mm.
Ve videu byly použity WPC nosiče 40 × 30. Nosič se ukládá na podloží při vzdálenosti podpor v podélném směru (terče, dlaždice) max. 350 mm. Nosiče je třeba k podloží ukotvit kotevním šroubem v rozestupu 500 – 700 mm. Terasová prkna se k nosičům připevňují pomocí nerezových startovacích a průběžných klipů a nerezových vrutů, přičemž otvor pro každý vrut je potřeba předvrtat.

Použití stavitelných terčů ARKIMEDE
Stavitelné terče ARKIMEDE je vhodné použít v kombinaci se všemi výše uvedenými typy nosných roštů především tam, kde chceme dorovnávat výšku terasy na pevném podkladu, jako například na původní betonové ploše. Lze je použít i na štěrkovém loži nebo zpevněné hliněné ploše, avšak v takovém případě se doporučuje terče podložit betonovými dlaždicemi kvůli rozložení bodového zatížení. Terče se skládají ze základního terče s patkou pro přichycení podkladního hranolu. Základní terč má stavitelné rozmezí od 35 mm – do 60 mm. Následné výšky se řeší vložením jednotlivých nástavců, které jsou vyráběny ve variantách 25 mm, 50 mm a 100 mm. Jednotlivý terč lze nastavit za pomoci nástavců až do maximální výšky 510 mm při zachování téměř stejné únosnosti. Pro odhlučnění terasy se doporučuje použít pod terč gumovou podložku. Pokládka stavitelných tečů ARKIMEDE se provádí v roztečích v podélném směru v závislosti na typu použitého nosného roštu.

Stavebnicový systém pro bezúdržbovou venkovní terasu promění okolí domu v zónu odpočinkuInstalace terasových prken OSK a bočního zakrytí
Instalace vlastních terasových prken OSK se liší dle typu použitého nosného roštu. V případě nosného roštu z WPC 40 × 30 nebo hliníkových profilů ECO 50 × 30 nejdříve připevníme nerezový startovací klip na okraj nosiče. Ten vždy nejdříve předvrtáme, a teprve pak připevníme nerezovým vrutem. Následně nasuneme do startovacích klipů terasové prkno. Další řadu prken připevníme pomocí nerezových průběžných klipů, opět vždy nejdříve předvrtáme a až poté připevníme nerezovým vrutem. Jednotlivé průběžné klipy vytváří dilatační spáru mezi prkny 8 – 10 mm, čímž je dostatečně zajištěn odvod vody z povrchu a zároveň ventilace podloží.
Při podélném napojování terasových prken OSK lze použít dvě metody: napojení s jednou dilatační spárou nebo tzv. prokládáním. V případě podélného napojování je třeba klást důraz na dilatační mezery. Materiál WPC pracuje stejně jako dřevo (smršťuje se a opět se roztahuje). Z tohoto důvodu je nutné dodržovat jednotlivé mezery v závislosti na teplotě okolí v době montáže. Nezbytně nutné je také zabezpečit dilatační mezeru od pevných stěn či obrubníků. Tato mezera činí minimálně 10 mm v podélném i příčném směru terasového prkna.
Instalace posledního terasového prkna se provádí buď za pomoci startovacího klipu (pokud poslední prkno vyjde rozměrově bez řezání a končí drážkou) tak, že se nejprve přimontuje startovací klip stejným postupem jako na začátku pokládky a prkno se do něj nasune. Průběžné klipy se vsunou z boku prkna do drážky, posunou do pozice k připevnění do nosiče a následně navrtají a připevní. Druhý způsob je připevnění nerezovým vrutem skrze drážku či z vrchní plochy. Opět platí pravidlo, že vše předvrtáváme.
V případě, kdy je nutno zakrýt terasu z boku, je použita k tomu určená plochá lišta s rozměrem 12 × 150 mm. Lišta se jednoduše přiřízne dle požadované výšky zakrytí a připevní pomocí nerezových vrutů, kdy otvory nejdříve předvrtáme.


Jak provádět údržbu terasové podlahy


Ihned po montáži je dobré provést základní čištění pomocí vody, mýdlového roztoku a měkkého nebo rýžového kartáče (nikdy nepoužívejte kovový kartáč!). Kartáčem pohybujte vždy ve směru rýh v prknech. Potom plochu ostříkejte zahradní hadicí nebo vysokotlakým čističem rovněž ve směru rýh. V případě použití vysokotlakého čističe nesmí tlak překročit 80 barů a musí být dodržena vzdálenost trysky od plochy 350 – 400 mm! Celou plochu, obzvláště zastřešenou část terasy nebo balkonu, doporučujeme alespoň 2× ročně (na podzim a na jaře) pravidelně oplachovat. Skvrny od oleje či tuků odstraňte co nejdříve po jejich vzniku mýdlovým roztokem. V žádném případě nepoužívejte agresivní čističe, ředidla nebo rozpouštědla. V přechodovém prostoru částečně zastřešených terasových ploch mohou vlivem deště vznikat skvrny od vody. Příčinou je lignin, přírodní látka obsažená ve dřevě, která se deštěm vymývá. Tyto skvrny lze obvykle odstranit velkým množstvím čisté teplé vody a běžným domácím čisticím náčiním.
Ačkoli je povrch terasových prken za běžných okolností velmi odolný, může dojít k mechanickému poškození povrchu jinými předměty. Typické poškození je například od kovové židle. Doporučujeme tedy veškerý nábytek na terase opatřit vhodnými podložkami tak, aby k poškození při posunu nedocházelo. Mělké povrchové rýhy lze do jisté míry odstranit brusnou houbičkou, avšak vždy houbičkou pohybujte po směru drážek, nikoliv napříč.
Pokud se tedy na jaře chystáte realizovat terasovou podlahu z dřevoplastu, přejeme hodně štěstí a příjemně strávené chvilky na vaší nové terase!

S využitím podkladů
firmy PERI

Ing. Jiří Zahradnický