Nízká cena stavebních prací se musí nutně promítnout do kvality

Už jsme si na to pomalu zvykli. Přijdeme-li se svými úsporami do banky a založíme si v ní účet čeká nás jediné. Příchozí platba – poplatek, odchozí platba – poplatek, výběr u pokladny – poplatek, vklad – poplatek, výběr z bankomatu – poplatek a mohli bychom tak pokračovat téměř do nekonečna.

Nízká cena stavebních prací se musí nutně promítnout do kvality

Na konci každého kalendářního roku se nám pak banky smějí do očí se svými miliardovými zisky a bohatými odměnami manažerům. To, že české banky svými hospodářskými výsledky drží své matky nad vodou je již dávno známá věc a nikdo se nad tím vlastně ani nepozastavuje.

Naprosto odlišná je však situace v českém stavebnictví. Obor, který téměř výhradně zaměstnává domácí pracovní sílu je již několik let ve stále více se prohlubující krizi a jediným kritériem všech soutěží, ať již veřejných nebo privátních se stala nejnižší cena. Jsme tak v mnoha případech svědky naprosto nesmyslných tendrů, kdy firmy téměř s nulovým zázemím a chabou profesní historií vstupují do soutěží s nereálnou cenovou nabídkou. A důsledky? Mnohdy jsou katastrofální. Ošizené technologie, neodborná pracovní síla, mizerná kvalita, řetězec nezaplacených faktur subdodavatelům a co je ze všeho nejhorší, mnohdy nedokončená akce a nesplněné termíny dodávky. Tento stav velmi připomíná situaci z konce 90. Let, kdy probíhala první krize ve stavebnictví.

Lidé jsou však nepoučitelní. Obdobně, jako věřili kampeličkám, že jim zajistí 10 % výnos z jejich vkladů i když renomované banky nabízely  2,5 % a že tričko Nike od Vietnamců z Kunratic za 70,-Kč má stejnou kvalitu jako to ze značkového obchodu za 1200,-Kč na Chodově, věří tomu, že když se jim sejde pět nabídek na stejnou práci a čtyři mají hodnotu 150 tis. Kč a jedna 70 tis. Kč, tak to je pro ně ta nejlepší.

Není a nemůže být. Popíši příběh investora, který dal přednost nabídce s nízkou cenou při rekonstrukci střechy svého rodinného domu. Díky příznivé ceně opomněl hned několik důležitých věcí, musel později střechu celou předělat a zaplatit ji tudíž dvakrát. Teď dávejte dobrý pozor, protože byste je neměli v budoucnu podcenit ani Vy.

V prvé řadě je to zhotovení projektu nebo alespoň v případě běžné výměny krytiny obhlídka akce a stanovení přesného postupu prací včetně výměr a materiálu. Dále je to důkladné prověření firmy zejména v těchto ukazatelích: 1) Doba existence firmy na trhu, 2) Počet trvale zaměstnaných pracovníků, 3) Reference na akce podobného rozsahu jako je ta Vaše a zde podotýkám určitě ne jedna, čím více tím lépe, 4) Kontakty na investory pro něž firma pracovala k možnému osobnímu prověření spokojenosti investora s prací firmy, 5) Přesné stanovení rozsahu a ceny díla, 6) Přesný termín zahájení prací a přesný termín předání – dokončení díla, 7) Stanovení doby záruky za dílo, 8) Sankce za nedodržení podmínek smlouvy.

Z výše uvedeného je zřejmé, proč renomovaná firma nemůže být levnější. Má vyšší náklady na zaměstnávání pracovníků, disponuje strojním a technickým vybavením, pracuje v certifikovaném výrobním procesu, tiskne referenční listy o již provedených stavbách, vede internetové stránky, zajišťuje záruční servis, má své sídlo, kde ji v případě potřeby vždy najdete, má zkušenosti vyplývající z její profesní historie, popřípadě diplomy z profesních soutěží.

Pokud proto nechcete svou střechu platit dvakrát jako investor, který již pokrývače samouka nenašel a střechu mu pak kompletně musela předělat renomovaná firma, klaďte důraz na požadavky uvedené v našem článku.

Ivo Románek

Fotogalerie

NAŠI PARTNEŘI Další partneři