Mezi taková opatření patří bezesporu střešní sněhové zachytávače. Ty jsou nutným doplňkem všech šikmých střech. Zejména u městských objektů, kdy hrozí pád sněhu na pod domem procházející chodce či projíždějící automobily, je instalace sněhových zachytávačů nutnou podmínkou klidného spánku všech majitelů nemovitostí. Ne jinak je tomu u rodinných domů. I zde hrozí pád sněhu uvolněného ze střechy na vozidla zaparkovaná před domem, ale také na členy domácnosti či jejich návštěvy pohybující se v zimě v okolí domu. Kvůli absenci sněhových zachytávačů mohou být také vážně poškozeny další nižší objekty umístěné pod úrovní šikmé střechy, jakými jsou zimní zahrady, přístavby, pergoly apod.


Typy sněhových zachytávačů

V zásadě rozlišujeme dva typy sněhových zachytávačů. První z nich je rozmístění jednotlivých sněhových háků či tašek v ploše střechy. Rozmístění prvků se stanovuje individuálně podle tvaru střechy a také typů sněhové oblasti (hory, nížina) v počtu 2 -5 prvků na 1 m2. Účelem těchto zachytávačů je co nejvíce udržet tající sníh v ploše střechy, případně sjíždějící sníh rozdělit na menší části, které nezpůsobí závažnější škody například na okapovém systému střechy.

Nepodceňujte účinnost sněhových zachytávačů na střeše!


Jaké zachytávače vybrat

Nicméně pádu sněhu tyto zachytávače zcela účinně nezabrání a lze je využívat spíše u individuální a rekreační výstavby než při opatření ve městech se zvýšeným pohybem chodců či vozidel. Mnohem účinnější jsou v tomto ohledu sněholamy, které jsou rozmístěny po celé délce střechy. Mohou jimi být sněhové žebříky, sněhová lana či klády. Ty dokáží sníh bez problémů zadržet po celé zimní období a při oteplení jej nechat roztát v prostoru střechy.

Proto pokud jste i vy majiteli objektu či domu se šikmou střechou, zvažte potenciální rizika absence či nefunkčnosti sněhových zachytávačů, které máte rozmístěny v ploše střechy. Věřte, že včasným a jednoduchým opatřením můžete v budoucnosti předejít mnoha opravdu závažným problémům.