Vítězný návrh, který je dílem uznávaného pražského ateliéru AULÍK FIŠER ARCHITEKTI, umožňuje nadstandardní veřejnou prostupnost soukromým pozemkem o výměře 12 200 m2 a vytváří řadu atraktivních veřejných prostor, jež budou, společně s obchodní pasáží, přirozeným místem setkávání pro 100 000 obyvatel spádové oblasti.

Více než 24 000 m2 pronajímatelných kancelářských ploch třídy „A“ ve čtyřech kancelářských budovách, formovaných do nepravidelných přírodních krystalů, je zasazeno do kontinuální spodní části stavby s 9 000 m2 maloobchodních prostor včetně restaurací a kaváren, které plynule přecházejí do terasových zahrad a parkových ploch na úrovni Evropské ulice. Všechny čtyři objekty jsou v podzemních podlažích propojeny společnými suterény, některé z nich jsou propojeny také v 1. nadzemním podlaží.

Administrativní a obchodní centrum Bořislavka, Praha


Nosné konstrukce multifunkčního komplexu budují ve sdružení firmy METROSTAV a. s. a FERI, s. r. o. Firma PERI byla oslovena s dodáním systémových dílů bednění a lešení na všechny části budovy a pomocí s vyřešením složitějších částí budovaných konstrukcí.

Jedním z požadavků bylo řešení pro šikmé sloupy navazující na rovné sloupy v 1. nadzemním podlaží. Technici PERI využili na obě varianty ocelové, kruhové, sloupové bednění SRS, které umožňuje snadnou manipulaci a vytvoření kvalitního povrchu betonu. Pro bednění stěn a šachet bylo nasazeno rámové bednění TRIO, v suterénech při jednostranném bednění s opěrnými rámy SB.

Podepření stropního bednění MULTIFLEXu větších světlých výšek věžemi ST 100.


Zvláštní výzvu tvořilo podepření stropních desek, které se ve vyšších patrech zvětšovaly. V tomto případě byla vytvořena podpěrná konstrukce z lešení PERI UP Flexpodpěrných věží ST 100, která byla podle postupu stavby neustále doplňována. Řešení vytvořené ve spolupráci s firmami Metrostav a. s. a FERI, s. r. o. usnadnilo a urychlilo práci na stavbě. Efektivní využití systémů bednění a lešení přispělo k dodržení termínů stavby a úspoře nákladů.