Jako optimální řešení se nabízí masivní střecha. Navíc nové, přísnější požadavky na snížení energetické náročnosti, které přinesl rok 2020, stanovují v energetických průkazech budov také teplo potřebné k chlazení objektu. Těžká masivní střecha zabraňuje únikům tepla a zároveň chrání podkroví proti přehřívání. U střech je důležitým parametrem tzv. fázový posun. To je čas, za který se střešní konstrukce prohřeje. Čím je konstrukce lehčí, tím rychleji a naopak. U dřevěných krovů to bývá cca 4 hodiny. Znamená to, že v letní sezóně se dřevěný krov rychle prohřeje a v podvečer je v podkroví nepříjemné horko, což je, vzhledem k tomu, že se sem často umisťuje klidová zóna s ložnicemi, problém. U střechy Ytong Komfort je fázový posun 13 hodin. Čili teplo, které působí na střechu, nestihne proniknout do obytného prostoru. Další výhodou, související s hmotností střechy, je ochrana proti hluku. Těžké konstrukce utlumí větší hluk než ty lehké. Přidanou hodnotou je nehořlavost konstrukce.

Střecha Ytong Komfort se velice dobře uplatňuje zejména u střešních konstrukcí plochých střech a u konstrukcí střech pultových se sklony do 10°.


Odolá vnějším vlivům a ekonomicky stavbu neprodraží

Střecha je ze všech konstrukcí budovy nejvíce zatížena vnějšími vlivy. Odolává výkyvům teplot kolem 80 °C, poryvům větru až do cca 50 m/s, hluku, který může dosahovat hladiny kolem 70 dB. Chrání před hmyzem, nejrůznějšími druhy záření, před prachem. Její kvalita zásadním způsobem ovlivňuje stav vnitřního prostředí budovy. Všechny tyto požadavky masivní střecha splňuje. Nemusíte se ale obávat zvýšených nákladů na stavbu: přičteme-li k ceně běžné střechy cenu klimatizace, dostaneme se na srovnatelné pořizovací náklady. Provoz je pak nesrovnatelně výhodnější, protože chlazení prostor v letních měsících podstatně zvedne účty za energie. Střecha z Ytongu má však i další zajímavá plus. Díky alkalickému složení je u ní nulové riziko napadení plísněmi a škůdci.

U střechy Ytong Komfort je fázový posun 13 hodin. Čili teplo, které působí na střechu, nestihne proniknout do obytného prostoru.


Jednoduchá montáž je ověřena i u stavebníků svépomocí

Střecha Ytong Komfort se velice dobře uplatňuje zejména u střešních konstrukcí plochých střech a u konstrukcí střech pultových se sklony do 10°. Úspěšně se uplatňuje také u střech sedlových se sklony až do 45°, vybavených dokonce vikýři a také střechy půdorysu tvaru „L“. Střecha se montuje bez nadbetonávky, oceníte také snadné krácení střešních vložek ruční nebo pásovou pilou či jednoduché vytvoření polí o nestandardní šíři, například v místě komínu. Stejně tak je možné vložky řezat podélně a tím snížit plochy „dobetonávek“ částí střechy, které nemají rozměry pro uložení celých stropních vložek (např. podél ztužujících věnců). Díky vlastnostem Ytongu nevede ani jedno z těchto opatření ke statickému oslabení. Konstrukce Ytong Komfort se prosadila i u staveb svépomocí, protože, na rozdíl od střech dřevěných, nevyžaduje spoluúčast tesařů. Jednoduchou sedlovou střechu o ploše 100 m2 smontuje dvojice zručných pracovníků během tří dnů. Další nezanedbatelnou úsporou ve srovnání s „klasickým“ krovem představuje fakt, že střecha Ytong Komfort je difúzně otevřená a nevyžaduje proto parozábranu. Tato citlivá součást konstrukcí střech je jednak časově relativně náročná, k tomu ještě vyžaduje na našich stavbách bohužel zřídka přítomnou preciznost provedení. Střecha se také vyznačuje vysokou vzduchotěsností. Proto je ideální pro pasivní a nízkoenergetické domy, u nichž odborníci z Ytongu doporučují řešení formou jednovrstvého zdění bez zateplení. Právě s ním je masivní střecha ideálně kompatibilní. Výsledkem je rychlá a jednoduchá výstavba homogenního jádra domu, který je základem kvalitního a zdravého bydlení.