Bez zásahu do stavební konstrukce se to neobejde a většinou se spolu s rekonstrukcí řeší i otázka přiteplení stávají střešní konstrukce.

Konstrukce šikmých střech je nejčastěji tvořena krokvovou soustavou s výškou krokví 160 (180) mm. Při zateplování těchto konstrukcí byly tepelné izolace vkládány mezi krokve, obvykle na plnou výšku krokví. K tomu účelu byly nejvhodnější izolací izolace z minerálních vláken, které bylo možné vtlačit mezi krokve tak, aby nevznikaly spárové netěsnosti. Při výměně krytiny máme možnost dodatečného zateplení tzv. nadkrokevním zateplením. Společnost Puren, výrobce tvrdých polyuretanových izolačních desek PIR, nabízí speciální izolační desky PIR určené pro rekonstrukce - kombinaci s minerální vatou. Desky s integrovanou pojistnou hydroizolací se pokládají přímo na krokve nebo na stávající bednění. Rychlá, jednoduchá a bezpečná pokládka je zárukou pro uživatele, že bude mít střechu dobře zateplenou a funkční pro další generace. Dále pomůže k odstranění tepelných mostů tvořených krokvemi. Co je dále důležité u rekonstrukcí stávající střechy: PIR izolace Puren díky své velmi nízké hmotnosti zásadně nezatíží střešní konstrukci a zároveň jsou PIR desky Puren natolik tuhé, že nedochází k jejich promáčknutí pod tíhou krytiny.

Dodatečně aplikovaná nadkrokevní izolace puren PIR PLUS pro dvouplášťové větrané střechy je speciálně vyvinuta pro kombinaci s minerální izolací. Velkoformátové desky se spoji na P+D s minimální spárovou netěsností zaručují kvalitní zateplení bez rizika kondenzace v konstrukci.

Nově od 15.4.2015 nabízíme naše PIR desky pro šikmé střechy také v tloušťkách 200 mm a 220 mm. Snažíme se tak vyhovět požadavkům pro zateplení střech pasivních staveb.

Zpracoval:
Ing. Luděk Kovář - technický servis
obchodní zastoupení
puren GmbH pro ČR a SR

www.puren.cz, www.puren.com/cz
www.puren.sk
www.puren.com/sk