Jde totiž o první dodávku zabezpečovacích technologií pro polského správce infrastruktury PKP PLK v rámci zakázky „Projekt a stavba zařízení pro řízení provozu a signalizace a zařízení železniční telekomunikační sítě na úseku Poznań Główny - Wronki (LCS Poznań Główny III)“.

V rámci této významné zakázky společnost AŽD instalovala na 50 km tratě další produkty, jako jsou návěstidla typu AŽD 70-PL a elektromotorické přestavníky typu EP 600 sloužící k přestavování výhybek. Všechny prvky zajišťující bezpečnost provozované železniční dopravní cesty získaly schválení (Swiadectwa) od místního drážního úřadu UTK.

V rámci aktivace byla na trati také zprovozněna železniční přejezdová zařízení typu BUES 2000 od české společnosti S&B. „Šlo o velmi složitou noční akci, protože správce infrastruktury požadoval, aby byla zajištěna kontinuita provozu na železnici v době přechodu ze starého zabezpečovacího zařízení na zařízení nové,“ vysvětluje náročnost polské zakázky generální ředitel společnosti AŽD Zdeněk Chrdle.

Protože společnost AŽD postupně vyhrála zakázky na zabezpečení celé 250 km dlouhé tratě od Poznaně do Štětína, do konce roku zprovozní dalších 5 dopraven zabezpečených plně elektronickým stavědlem ESA 44-PL v různých mezistaničních úsecích.

Zabezpečení tratě z Poznaně do Štětína je pro naši společnost strategickou zakázkou. Jde totiž o první instalaci českých technologií na polské infrastruktuře, na níž chceme ukázat, že umíme vyvíjet, vyrábět a instalovat velmi kvalitní produkty, které snesou srovnání se zahraničními konkurenty. Společnost AŽD je totiž připravena bojovat o další zakázky na polském trhu, který považujeme za perspektivní,“ uzavírá Zdeněk Chrdle.