Současná doba Covidová však takto rozsáhlým akcím příliš nepřeje. Zeptali jsme se proto prezidenta a generálního ředitele Messe Frankfurt, pana Wolfganga Marzina, za jak důležité považuje uspořádání veletrhu ISH v březnu 2021. Ten k tomu říká:

Plně si uvědomujeme, že jsme vedoucí celosvětová událost v sanitární, tepelné a větrací technice. Od vypuknutí Corony chceme nabídnout prostřednictvím ISH tomuto odvětví tolik potřebnou obchodní platformu, která by pomohla celému různými opatřeními zpomalenému oboru opět zrychlit a nabrat dech.

Pane Marzine, co ná můžete říct o současném stavu plánování ISH 2021?
„Současná situace přesně ukazuje, jak důležitá jsou nyní skutečná setkání lidí. ISH v březnu 2021 bude první významnou sanitární a HVAC událostí, která se bude konat od vypuknutí pandemie koronaviru. Po měsících přerušení ve veletržním podnikání má nyní celé odvětví instalací značnou potřebu vidět nové produkty a naplno podnikat, ale zejména znovu získat nové kontakty při osobních setkáních. Právě v tomto období jsou veletrhy životně důležitou obchodní platformou pro posílení ekonomiky. Podniky nyní tuto platformu naléhavě potřebují, aby mohly znovu správně fungovat. Dokonce - nebo možná zejména - pro omezení, která mohou nastat.
ISH je a zůstane nejdůležitějším místem pro osobní a obchodní jednání v oblasti hygieny, topení a ventilace. Nyní, když byly v roce 2020 zrušeny všechny sanitární a HVAC platformy v Německu i Evropě, ISH bude mít výrazně větší význam. Tým ISH pracuje pod velkým tlakem, aby byl ISH úspěšný. Existuje velká potřeba komunikace s vystavovateli, protože je velká nejistota ohledně toho, jak lze bezpečnostní a hygienické předpisy uvést do praxe.

Jaká jsou tedy vaše očekávání?
Jsem založením optimista v kombinaci se zdravým realismem. V současné době se u nás veletržní aktivity nastartují v našem veletržním a výstavním centru ve Frankfurtu nad Mohanem tradičním knižním veletrhem. Vše samozřejmě proběhne s ohledem na současná opatření týkající se hygieny a ochrany samozřejmě. Pořádání veletrhů bude také záviset na tom, jak budou uplatňována pravidla pro leteckou dopravu, železniční dopravu a veřejnou dopravu a jak dalece budou zrušena cestovní omezení. V případě ISH předpokládáme, že evropské cestování bude zachováno alespoň v současné podobě. Návštěvníci z Německa a Evropy tak budou moci do místa konání ISH bezpečně cestovat. Zejména pro návštěvníky ze zemí mimo Evropu a pro ty, kteří přesto nechtějí cestovat do Frankfurtu, vyvíjíme v Messe Frankfurt digitální nabídky, které budou k dispozici během probíhající akce - jako tzv. Hybridní formy - a následně až na veletrh. Tímto způsobem přivedeme tyto návštěvníky přinejmenším doslova na akci - čímž bude rozšířen pozitivní dopad pro vystavovatele.

Jsem poctivý a spravedlivý muž a jsem si naprosto jistý, že obchod a ekonomika potřebuje veletrhy, aby mohla lépe prodávat své produkty. Tyto produkty naplno vnímáte teprve tehdy, když jsou živé a na místě. Ne všechno lze reprodukovat digitálně. Důraz bude vždy kladen na osobní setkání, a zde děláme všechno proto, abychom dodržovali všechna opatření, která upravují hygienu a sociální odstup.
Většina vystavovatelů a návštěvníků ISH byla ve svém složení vždy velmi silně národní a evropská. Vzhledem k celkovému nedostatku veletrhů v letošním roce v Německu i v zahraničí, vystavovatelé naléhavě potřebují vhodnou platformu, aby se mohli prezentovat. Doufáme tedy, že se jich zúčastní co nejvíce. Rezervace jsou určitě vhodné. Na straně návštěvníků je samozřejmě těžké předpovědět, jaká bude situace v jednotlivých zemích světa v březnu 2021. Pokud vezmeme zjednodušený výpočet a jako základ použijeme návštěvníky z Německa a Evropy na ISH 2019, pak by veletrh mohlo navštívit 160 000 až 170 000 návštěvníků. Považuji to za realistické, zejména s ohledem na skutečnost, že zahájíme rozsáhlou komunikační kampaň s cílem přivést sanitární a HVAC obchody na ISH znovu na zvýšenou úroveň. Vycházíme také z našich dat, kdy během první pandemie SARS v roce 2003 přijelo méně než 178 000 návštěvníků, což představuje pokles oproti 20 000 návštěvníkům v roce 2001. Pozitivní dopad zde může mít také poslední uvolnění cestovních omezení pro země mimo Evropu.

Jaká budou přesně pravidla hygieny a dodržování fyzického odstupu na výstavišti?
Messe Frankfurt vypracovala plán a dohodla se s úřady na jejich požadavcích v oblasti dodržování hygieny, lékařských otázkách a organizačních opatřeních. Plán hygieny a bezpečnosti je samozřejmě založen na aktuálně platných požadavcích. Nikdo nemůže přesně vidět do budoucnosti, ani nemám na stole křišťálovou kouli. Omezení se však stále více uvolňují, takže můžeme přiměřeně předpokládat, že bude muset být vyžadováno méně podmínek, než je tomu v současnosti.

Celkově je plán založen na třech prvcích: Zaprvé, sociální distancování 1,5 metru, aby se zabránilo povinnému nošení roušek; zadruhé, aktivní systém správy návštěvníků, který nám umožní lépe kontrolovat toky návštěvníků. S ohledem na celkový počet návštěvníků, vzhledem k velikosti veletržního a výstavního centra nebudeme mít žádná omezení.

A zatřetí, hygienická opatření. Samozřejmě je zřejmé, že budeme dodržovat povinná opatření upravující hygienu. Společnost Messe Frankfurt se zavazuje poskytovat údaje o návštěvnících orgánům v případě trasování kontaktů. To nebude něco, co budou muset dělat vystavovatelé.
Kromě toho proto budeme poskytovat aktuální informace o možných revizích na našich webových stránkách: www.messefrankfurt.com/hygiene.

Navíc všechny naše haly mohou být zásobovány stoprocentně čerstvým vzduchem, takže je možné co nejvíce snížit nebo dokonce vyloučit přenos nákazy aerosoly. Situace v našich halách je tedy v zásadě stejná jako venku, protože objem vzduchu je nahrazován až pětkrát za hodinu, což neplatí v žádné restauraci ani jiné budově. Zde mohou vystavovatelé z odvětví ventilace ukázat, jak výrazně přispívají ke zdravému vnitřnímu prostředí.

Ruku na srdce: jak realistické je držet termín ISH 2021?
Je pochopitelné, že pandemie koronaviru zničila důvěru v mnohé obory. Samozřejmě ani nevím, jak to bude v březnu. Nicméně skutečně věřím, že se do budoucna můžeme dívat jen pozitivně. Pokud by se situace v březnu příštího roku měla ukázat jako úplně stejná jako dnes, zcela jistě očekávám, že k ISH dojde - samozřejmě za určitých podmínek. Nakonec, plán ochrany a hygieny vytvořený společně s úřady nám poskytne příležitost udržet ISH v souladu s nejpřísnějšími bezpečnostními opatřeními. Téměř můžete říci: lidé budou na veletrhu a výstavě lépe chráněni než mimo něj. Samozřejmě, že dojde ke snížení komfortu v řadě ohledů. ISH se stane jiným, ale bude to veletrh, kterého stojí za to se zúčastnit a navštívit jej. Abychom udrželi ISH, musíme a budeme také udržovat úzký vzájemný kontakt se sdruženími ISH - která, jako sponzoři veletrhu, přijímají všechna rozhodnutí společně s námi. V této chvíli bych také chtěl výslovně zdůraznit, že je důležité, abychom v Německu pořádali přední mezinárodní veletrhy. Tyto těžké časy musíme projít společně. Zde mohu s potěšením říci, že si jasně uvědomujeme podporu, kterou nám již nyní poskytuje většina odvětví zapojených do našeho oboru - jak na vnitrostátní, tak mezinárodní úrovni, či složek obchodu a průmyslu.

A pokud konání veletrhu neumožní politická nařízení a událost bude muset být zrušena kvůli druhé vlně koronaviru, co potom?
Pokud úřady zakáží veletrhy nebo budou uloženy nepřiměřené podmínky, budeme vše konzultovat společně s našimi partnery, abychom mohli včas rozhodnout, jakým směrem se vydat. Pokud by k tomu došlo - což neočekáváme , příští ISH se neuskuteční až do března 2023. Před tímto datem nebudou žádné alternativy - to je jisté, protože na podzim roku 2021 na frankfurtském výstavišti nebude žádný volný časový termín. V takovém případě Messe Frankfurt vrátí poplatky bez srážky ve výši 100 procent, bez ohledu na to, zda zrušení přišlo od úřadů, nebo zda jsme toto rozhodnutí učinili společně s našimi partnery.

Dovolte mi však objasnit jednu věc: Ano, pro naše vystavovatele to znamená rozhodnutí s určitým rizikovým faktorem. Ale pak vždycky přemýšlím o živnostnících, kteří po celou dobu instalují výrobky našich vystavovatelů přímo v objektech svých zákazníků. Dokonce i během vrcholu koronové pandemie jsme zjistili, že prodeje jdou dobře. Toto rozhodnutí však nebereme na lehkou váhu či dokonce bezohledně. Zaměření na zdraví a bezpečnost všech osob pro nás bude mít vždy přednost před všemi obchodními zájmy. Nicméně tvrdím, že zmeškaná šance je navždy pryč. Proto musí být vždy využity všechny příležitosti. Vnitrostátní a mezinárodní sanitární a HVAC průmysl potřebuje spolehlivou platformu - a to je ve veletrh ISH ve Frankfurtu nad Mohanem. Těšíme se na Vás!

A co říci závěrem? Příští ISH se bude konat od 22. do 26. března 2021 (pondělí až pátek) ve Frankfurtu nad Mohanem.

Ivo Románek


Další informace o ISH a registraci na www.ish.messefrankfurt.com.