Při použití na membrány tato inovativní technologie, v kombinaci s dalšími preventivními opatřeními, zvyšuje bezpečnost povrchů na místech přístupných veřejnosti anebo s vysokým výskytem lidí, jako jsou zdravotnická zařízení, školy, školky, popř. kanceláře, obchody, kulturní a rekreační zařízení nebo veřejná doprava.


Technologie částic stříbra

Výzkumné a vývojové týmy Serge Ferrari vyvinuly technologii na eliminaci koronavirů na základě vlastností částic stříbra. Za tímto účelem vypracovali a vyhodnotili technologie, které brání tomu, aby se textilie samotné staly povrchy vhodnými pro šíření virů a bakterií, a tak pomohli snížit riziko a rychlost kontaminace.

Použití na nákupní vozík (foto Walter Babic)


„Antivirové vlastnosti stříbra jsme identifikovali a použili pro vývoj inovativních přípravků aplikovaných na naše membrány, jejichž funkčnost byla potvrzena nezávislou laboratoří VIRHEALTH. Naše know-how jsme využili při formulacích tohoto ošetření a v jeho průmyslovém použití.” zdůrazňuje Philippe Espiard, ředitel pro výzkum a vývoj firmy Serge Ferrari. „Díky své schopnosti inovovat Serge Ferrari doufá, že i ona svým dílem přispěje ke společenským potřebám souvisejícím s touto pandemií."

Nová technologie umožní skupině Serge Ferrari nabízet její antivirové materiály pro aplikace v oblasti zdravotnictví: modulární struktury pro příjem pacientů (nemocnice v terénu, stany s rychlým nasazením atd.) nebo na dočasné zvýšení skladovací kapacity nemocnic, vnitřního vybavení (příčky, žaluzie pro okna nemocničních pokojů), aplikací pro lékařské vybavení (omyvatelné matrace, nosítka, čalounění lékařského vybavení atd.) a individuální ochranné pomůcky (kombinézy).


Kromě výše uvedených příkladů použití by se technologie Serge Ferrari mohla uplatnit i pro výrobky používané na místech přístupných široké veřejnosti nebo s vysokým výskytem lidí jako jsou školy a školky, kanceláře, obchody, kavárny, hotely, restaurace, různé veřejné akce a veřejná doprava.

„Serge Ferrari již dlouhou dobu nabízí kompozitní materiály, které pomáhají řešit problémy vyplývající z krizí v oblasti veřejného zdraví. Úvahy a obavy, péče o druhé, a to i v citlivých situacích, jsou součástí filozofie firmy Serge Ferrari. “ vysvětlil Sébastien Ferrari, předseda a výkonný ředitel Serge Ferrari Group.

Použití na madla (foto Walter Babic)