Abychom se o tom dozvěděli trochu více, navštívili jsme předsedu představenstva, pana Tomáše Pátka, a položili mu několik otázek.

Pane předsedo, co byste našim čtenářům, v době vašeho výročí, řekl o samotných začátcích i současnosti společnosti?

Historie Duchcovské svařovny začala v roce 1972, kdy zde, v Duch­cově, pod tehdejší hlavičkou ČSD, byla postavena stabilní svařovna pro svařování a regeneraci kolejnic. V současné době jsme jediná taková svařovna kolejnic v Čechách. Svařujeme a regenerujeme kolejnicové pasy, které teoreticky mohou být nekonečné, ale pro manipulaci s nimi je svařujeme a hlavně přepravujeme do délky maximálně 300 m. Svařování probíhá za použití technologie, která byla vyvinuta v 60. letech, a která je svou kvalitou do dneška nepřekonaná. Jedná se o svařování bez přídavného materiálu, tzv. stykově s odtavením, což laicky znamená, že se dva konce kolejnice nataví a následně spojí k sobě. Vznikne tím svar, který je v podstatě pevnější než samotná kolejnice. Tato činnost zde probíhala bez přestávky, až do roku 2005, kdy svařovnu zakoupila skupina „Hroších firem“. Dnes tato svařovna patří z jedné poloviny holdingu enteria a z druhé poloviny společnosti Chládek a Tintěra Litoměřice. V létě roku 2018 se majitelé rozhodli diverzifikovat výrobní program o činnost, která na trhu pro mateřské firmy chyběla, a sice o výrobu a montáž ocelových konstrukcí.


Co to pro vás tehdy znamenalo?


Především spoustu práce, kterou jsme absolvovali ve třech fázích. První fáze byla velice složitá, kdy bylo nutné firmu připravit na to, aby byla vůbec schopna získat pro tyto práce potřebnou kvalifikaci. Usilovali jsme o získání co nejvyšší kvalifikace, což se nám povedlo v lednu roku 2019, kdy jsme získali Certifikát od mezinárodní společnosti TÜV SÜD Czech pro obor svařování ocelových konstrukcí, tlakových nádob a zařízení, dílů kolejových vozidel a svařování betonářských ocelí. Získání těchto oprávnění pak mělo ještě pokračování, kdy jsme od stejné společnosti získali na konci roku 2019 Certifikát výjimečnosti a byli v roce 2019 vyhodnoceni jako jedna z 11 firem v ČR s vysokým potenciálem v oboru. Od začátku roku 2019 tak začaly přípravy na splnění dvou dalších fází. Druhým krokem byla výstavba nových výrobních prostor, bez nichž tyto činnosti nejsou dlouhodobě myslitelné. Dnes jsme těsně před kolaudací nové výrobní haly, která je umístěna na našem pozemku v Duchcově a má výrobní plochu zhruba 1 000 m2. Hala má dva portálové jeřáby o nosnosti 16 tun a plánujeme ji vybavit moderními obráběcími stroji, např. plasmovým pálicím stolem. Teď nás čeká třetí fáze, a tou je autonomizace společnosti. Znamená to, že si začínáme nacházet samostatné místo na trhu výroby a montáže ocelových konstrukcí. V současnosti máme za sebou několik menších realizací v oboru, jako jsou zastávkové přístřešky, nástupištní přístřešky, různá zábradlí, atd. Co se týče větších ocelových konstrukcí, tak takovou první vlaštovkou byla zakázka pro společnost ­Eurovia. Jednalo se o zakázku na výrobu a montáž čtyř návěstních lávek na železniční trati Smíchov-Radotín. Svým dílem jsme přispěli do přípravy projektové dokumentace, vyráběli výrobně-technickou dokumentaci, takže i v této legislativní části jsme se snažili přispět.

Čemu tyto lávky slouží?

Návěstní lávky jsou pochozí, příhradové, svařované konstrukce tvořené šesti hlavními dílci, které jsou spojené šroubovými spoji. Slouží k umístění návěstidel, která řídí železniční dopravu. Rozměr lávek se liší v závislosti na reliéfu zemní pláně, v našem případě dosahují délky v rozmezí 22–24 m. Výška je pak přímo daná předpisem
SŽ s. o., pohybuje se okolo 10 m.

Jak probíhala montáž, v čem spočívala její největší složitost a kde jste lávky vyráběli?

Montáž začala 9. 5. a úspěšně skončila dne 16. 5. Vzhledem k tomu, že se jednalo o vysoce frekventovanou trať, probíhala montáž těchto lávek vždy v době výluky železniční trati, což bylo od 23 do 5 hodin do rána. Po tomto termínu byly prováděny již jen menší dodělávky, které bylo možné provádět mimo čas výluk. Naše nová výrobní hala je sice již těsně před kolaudací, ale tuto zakázku jsme v ní ještě vyrobit nemohli. Využili jsme proto nabídky spřátelené firmy v rámci „hroší rodiny“ v areálu v Litoměřicích, kde proběhla výroba lávek i všech potřebných komponentů pro jejich montáž. Tyto výrobní prostory sloužily v minulosti podobným účelům, a výrobní hala tak byla prostorově i co do manipulace s materiálem naprosto vyhovující. Zakázku jsme prováděli vlastními kapacitami, jen jsme si do haly přivezli své vlastní výrobní vybavení. K samotné montáži na místě určení byl zapotřebí silniční jeřáb s ramenem o délce vyložení 80 m a celkové nosnosti 200 tun. Vzhledem k tomu, že se práce prováděly na železniční trati s množstvím trakčního vedení, jednalo se o velice přesnou činnost, kterou pro nás zajišťovala společnost SSAD Jiránek. Všechny tyto práce byly se všemi zúčastněnými firmami nasmlouvány půl roku dopředu a musely být provedeny přesně ve stanoveném termínu, časech a za každého počasí. Zakázku se nám podařilo zdárně dokončit a montáž třetí, největší lávky, mohou čtenáři sledovat také na videu.

Montáž návěstní lávky na železniční trati Smíchov-RadotínŘíkal jste, že to byla první vlaštovka. Máte již i další zakázky v oboru ocelových konstrukcí?

Ano, po této naší zatím největší realizaci se nám podařilo získat další zakázku podobného rozsahu, jen pro jiného investora.

Tuto zakázku již ale asi budete realizovat ve své nové hale?

Mělo by to tak být a moc se na to těšíme. Tím, jak divize ocelových konstrukcí vznikla prakticky od nuly, bylo potřeba ji dovybavit výrobními prostředky pro samotnou výrobu. Snažili jsme se nekupovat levné zboží, ale jít do vyšší střední třídy, ať již se to týká obráběcích strojů, svářeček nebo dalšího vybavení. Ruku v ruce s tímto vybavením jde ale také personální obsazení a jeho kvalifikace. K dnešnímu dni se nám povedlo stabilizovat tým a rozšířit jej o velice kvalitní svářeče a zámečníky, kteří mají nejen dostatek zkušeností, ale také potřebnou kvalifikaci. To je pro nás velice důležité. Chceme si udržet kvalitu, kterou máme, neboť jsme pravidelně kontrolováni auditory společnosti TÜV SÜD Czech a nemůžeme si proto dovolit žádné výkyvy. Nesnažíme se proto podbízet cenou. Pro udržení potřebné kvality jsme se trochu inspirovali u německé firmy AMG. Každý náš výrobek má na sobě plaketu se jménem a podpisem toho, kdo jej dozoroval. Dozorující zaměstnanec tak může být hrdý na svou práci, zároveň za něj ale také nese plnou zodpovědnost.

Nová výrobní hala má plochu zhruba 1 000 m2. Má dva portálové jeřáby o nosnosti 16 tun.


Kolik má firma zaměstnanců a jaká je její působnost?

V současné době máme něco málo přes 30 kmenových zaměstnanců. V případě potřeby jich doplňujeme až do počtu 40. Poměr zaměstnanců je 2:1 ve prospěch stávající výroby, čili regenerace a svařování kolejnic. Zde je potřeba více lidí z důvodu obslužných činností a manipulace s kolejnicemi. V divizi ocelových konstrukcí máme 10 svářečů a zámečníků, což je ideální pro naši potřebu, protože jsou to dvě plnohodnotné a samostatné pracovní čety. Pokud jedna parta montuje, druhá může vyrábět a naopak. Působnost je, co se týče výroby ocelových konstrukcí i svařování kolejnic, celorepubliková.

Jak to vypadá s autonomizací společnosti?

Samozřejmě se o ni snažíme. V žádném případě to ale neznamená, že bychom přestali využívat synergií s „hroší rodinou“, která patří mezi největší stavební firmy u nás. Je to silná skupina firem, která nám umožňuje získat a udržet si důvěru parterů, což nás posouvá stále vpřed. Letos v březnu jsme měli oslavit 15 let novodobé historie společnosti. Bohužel nám do toho vstoupilo vyhlášení nouzového stavu, takže jsme to s našimi zaměstnanci a obchodními partnery nestihli oslavit. Věřím, že naše stávající divize svařování kolejnic i nová divize ocelových konstrukcí budou dobře prosperovat a za rok si to všichni vynahradíme.

Děkujeme za rozhovor
a přátelské přijetí.

Ing. Miroslav Bindač