Tradice, historie, hodnoty

Poválečná historie Volvo CE je bezesporu spjata s vývojem a konstrukcí kolových nakladačů (1954 – první kolový nakladač na světě s rychloupínáním pracovního nářadí) a kloubových demprů (1966 – světová premiéra unikátního konceptu kloubového dempru). Další produktovou řadou ve vizi Volvo CE jsou v té době pásová a kolová rypadla a začátkem devadesátých let Volvo CE do tohoto výrobního segmentu aktivně vstupuje. Zprvu akvizicí tradičního německého výrobce kompaktních nakladačů, kolových dozerů a kolových rypadel, společnosti Zettelmeyer (1990), následně pak renomovaného švédského výrobce pásových rypadel Åkerman (1991). Další zásadní krok v segmentu středních a těžkých pásových rypadel činí Volvo CE v roce 1998 akvizicí předního jihokorejského výrobce Samsung Heavy Industries.
Ve všech případech akvizic využívá Volvo CE synergických efektů převzetím ověřené materiálové kvality a robustní konstrukce s postupným doplněním vlastních špičkových technologií, především pak Volvo-pohonných agregátů, pracovní hydrauliky, Volvo-kabin a poznatků z oblasti servisu, přenosu provozních dat i z oblasti bezpečnosti práce.

Volvo EC750E v lomovém provozu.


Současnost

Současná produktová řada rypadel Volvo zahrnuje celkem 33 modelů, z toho 6 modelů ve třídě těžká pásová rypadla provozní hmotnosti 26 až 75 t, 7 modelů pásových rypadel střední kategorie provozní hmotnosti 13 až 27 t a kolová rypadla provozní hmotnosti 15 až 22 t.
Volvo rypadla nacházejí uplatnění v segmentu dobývání surovin, ve výstavbě infrastruktury, v oblasti pozemních staveb, ale také například v oborech lesního hospodářství, manipulace nejrůznějších typů materiálu, nebo v odpadovém hospodářství.
V lomařských provozech dominují především těžká rypadla třídy EC 480E (45,5 až 53,3 t) a EC750E (73,5 až 75,3 t) při těžbě rubaniny z rozvalu, případně jílů a hlín, včetně například kaolinu z rostlé stěny. Při obsluze mobilních drtíren, na skrývkách a výklizech se s úspěchem uplatňují stroje třídy EC300E, EC380E.
Od uvedení na trh se prodeje Volvo rypadel jak v Evropě, tak celosvětově rok od roku zvyšují a v současné době jsou v Evropě rypadla (pásová + kolová) v segmentu GPE (klasické stavební stroje) nejprodávanějším produktem z celého portfolia Volvo CE. Vedle tradičních Volvo atributů – výkon, životnost, nákladovost provozu, komfort strojníka, či jednoduchý servis, stojí za prodejním úspěchem Volvo rypadel také jejich mimořádná všestrannost díky využití celé škály pracovního nářadí vlastního konceptu a nejrůznějších přídavných zařízení. Na oblibě získává v poslední době například tiltrotátor Steelwrist s otočí 360° a oboustranným naklápěním pracovního nářadí až 45° na obě strany.
Pro zefektivnění provozních nákladů rypadel, především pak nákladů na palivo, poskytuje Volvo CE několik zásadních řešení, jako automatické spínání volnoběhu, automatické vypínání motoru, provozní modus ECO a další. Telematický přenos dat Care Track a ECO Operator Training přispívají k optimalizaci způsobu ovládání a nasazení stroje.
Práci strojníka zásadně usnadňují i další nové systémy, vyvinuté společností Volvo CE. Příkladem je kabinový tablet Volvo Co-Pilot s intuitivní funkcí Dig Assist, umožňující strojníkovi zvýšení přesnosti i zkrácení doby provádění nejrůznějších výkopových prací, svahování i složitých vícerozměrných profilů. Zároveň se výrazně redukuje nutnost kontroly prováděné práce, což přispívá ke zvýšení bezpečnosti práce.
Volvo Active Control umožňuje automatizované provádění terénních úprav, omezení hloubky výkopu, nastavení výškového limitu zdvihu výložníku, nastavení úhlu lopaty při návratu k hloubení, řízení i omezení otoče stroje, řízení naklápěcí lopaty, atp.
Systém Volvo Smart View dává strojníkovi dokonalý přehled o okolí pracovního stroje. Virtuální pohled shora se zobrazovacím úhlem 360° významně přispívá ke zvýšení bezpečnosti práce, a to především ve stísněných, nebo nepřehledných pracovních podmínkách

Volvo Co-pilot s funkcí Dig Assist.


Novinky

Jedněmi z posledních novinek v tomto segmentu, z roku 2017, jsou kolová rypadla se zkráceným poloměrem otoče – Volvo EWR150E (16-18 t) a EWR170E (18-19 t). Nacházejí uplatnění všude tam, kde „hrají roli centimetry“, ať už například při dopravních liniových stavbách, nebo při práci v koncentrované městské zástavbě. EWR150E má poloměr otoče ve své třídě rekordních 1 720 mm, EWR170E 1790 mm.
Řadu pásových rypadel rozšiřuje loňský model Volvo EC200E. Stroj ve 20tunové kategorii, s lopatou kolem 1,0 m3 je typickým dělníkem pro středně těžké podmínky nejrůznějších stavebních a zemních prací.

Budoucnost, inovace

Jak již bylo řečeno, celá skupina Volvo Group, jakož i její jednotlivé výrobní divize, zaměřují svůj vývoj na prosperitu zákazníka a zároveň na hledisko ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje.
Že Volvo CE přechází od slov k činům dokazuje inovativní model pásového rypadla Volvo EC300E Hybrid, představený loni na jaře na prestižní výstavě ­Bauma, který je v současné době již v prodeji a tudíž k dispozici zákazníkům v ČR. V režimu práce výkop-nakládka je prostřednictvím hydraulických akumulátorů využívána generovaná energie k posílení výkonu hydraulického čerpadla. Očekávaný efekt – úspora paliva 10 až 12 %, snížení emisí CO2 až o 12 %, a to při dosažení pracovního výkonu konvenčního modelu Volvo EC300E.
Dalším jasným směrem inovací celé Volvo Group je elektromobilita. U Volvo CE se první elektricky poháněné stroje s nulovými emisemi představí v segmentu kompaktních rypadel a kompaktních kolových nakladačů již letos a Volvo CE se současně zavazuje ukončit vývoj konvenčních motorů v tomto segmentu.


Ascendum Stavební stroje Czech s. r. o.

Distribuci stavebních strojů Volvo CE zajišťuje pro Českou republiku společnost Ascendum Stavební stroje Czech s. r. o. Svým zákazníkům poskytuje komplexní služby od financování, poradenské a obchodní činnosti, přes komplexní servisní zajištění včetně dodávek originálních náhradních dílů, olejů a maziv, až po repase, případně výkup použitých strojů.
Veškeré informace k rypadlům Volvo i poskytovaným službám jsou dostupné na webových stránkách Volvo CE a ascendum.cz.

Ing. Petr Sobotka