Pod heslem „Zažijte budoucnost“ představila společnost Liebherr již popáté na celkem pěti předváděcích místech 20 stavebních strojů jako komplexní průřez svého výrobního programu stavebních strojů. Vystavené stroje společnosti Liebherr a jejích dlouholetých spolupracujících partnerů, firem Mercedes-Benz a Trimble, byly návštěvníkům poskytnuty i k praktickému vyzkoušení. Celý program byl doplněn prezentacemi produktů, příslušenství a simulátorem virtuální reality. Společnost Liebherr navíc ve svém servisním stanu poskytovala informace o poskytovaných službách, jako jsou kompletní montáže jeřábů, nabídky komplexních služeb k zemním strojům, logistika náhradních dílů a program Reman pro komponenty.


Liebherr RoadShow 2018 kromě toho svým návštěvníkům také poprvé nabídla program zajímavých odborných přednášek. Série předváděcích akcí měla i v roce 2018 dobrý ohlas u odborného publika. Představení stavebních strojů v Rakousku a Maďarsku si nenechalo ujít kolem 5 800 návštěvníků, mezi nimiž bylo i mnoho zahraničních hostů, což opět dokládá mezinárodní význam RoadShow. Tým pracovníků RoadShow přivítal hosty z České republiky, Itálie, Švýcarska, Německa, Rumunska, Polska, Slovenska, Ruska, Francie, Slovinska, Chorvatska i z USA. Dlouholetý spolupracující obchodní partner – společnost Mercedes-Benz byla velice potěšena živým zájmem ze strany návštěvníků: V rámci rozsáhlého programu nákladních automobilů a dodávek, mezi nimiž nemohla chybět ani nová třída X, bylo absolvováno více než 2 000 zkušebních jízd. Také produkty a řešení společnosti Trimble, jako jsou řídicí jednotky GPS, laserové jednotky a rypadlové váhy Loadrite, byly podrobeny důkladnému vyzkoušení. Společnost Trimble představila na Liebherr RoadShow 2018 také nový systém Trimble Earthworks v kombinaci se stavebními stroji Liebherr.


Mnoho návštěvníků využilo Liebherr RoadShow 2018 opět jako zdroj informací i příležitost k navázání nových kontaktů. Význam předváděcí akce v oboru dokládá nespočet uskutečněných zevrubných odborných diskuzí, které probíhaly mezi návštěvníky a týmem pracovníků Liebherr. Kromě velkého množství poptávek došlo i na uzavření mnoha kupních smluv a zahájení nových projektů. Za tým pracovníků Liebherr děkujeme všem, kteří si našli cestu na letošní Liebherr RoadShow a s ostatními se těšíme na setkání při příští příležitosti.