„Působení pana Ing. Petra Stejskala bylo od počátku dohodnuto na dobu určitou a jsme velmi rádi, že byl nakonec ochoten přijmout pětileté období, i když původně uvažoval o maximálně třech letech aktivní práce. Díky jeho bohatým zkušenostem se nám podařilo velmi významně posunout fungování společnosti HELUZ, posílit firemní kulturu, stabilizovat obchodní tým, nastavit funkční strategii a překonat těžké období krize ve stavebnictví,“ poděkoval dosavadnímu obchodnímu řediteli Ing. Jan Smola, MBA, ředitel společnosti HELUZ. „Změna tedy byla dlouho připravovaná a my jsme se museli smířit s faktem, že pan Petr Stejskal má právo po své bohaté pracovní kariéře zvolnit tempo a věnovat se svým rozmanitým zálibám. O to více nás těší, že jsme se s ním dohodli na další spolupráci ve vedení společnosti v oblasti business development skupiny HELUZ, takže i nadále pro nás bude přínosem,“ dodal Ing. Jan Smola, MBA, generální ředitel společnosti.

Petr Stejskal se posouvá do oblasti business development

Podle dosavadního obchodního a marketingového ředitele Ing. Petra Stejskala musí výsledky jeho práce posoudit v prvé řadě majitelé, spolupracovníci a obchodní partneři. „Mne osobně tato práce naplňovala, bylo mi umožněno pracovat na pozici, na které jsem v různých společnostech pracoval více jak 30 let, a proto jsem mohl ty dobré zkušenosti z vlastní praxe využít i pro HELUZ a zároveň se vyvarovat chybných kroků. Očekávání v oblasti obchodu a marketingu jsem měl možnost projednat s majitelem i ředitelem společnosti ještě před svým nástupem. O to bylo jednodušší po převzetí pozice pracovat na reorganizaci týmu a zvýšení jeho efektivity. Představy ve vedení společností v této oblasti jsme měli stejné a dostalo se mi proto plné podpory i pro řadu nepopulárních kroků, včetně výměny téměř třetiny týmu během prvního roku,“ rekapituluje Petr Stejskal. Náročnější podle něj bylo splnit další zadání - implementovat do rodinné firmy prvky práce velké společnosti podnikající v mezinárodním měřítku. „Cílem bylo využití zkušeností z práce pro nadnárodní korporace a přitom neztratit jednoznačné přednosti, které má česká rodinná společnost. Věřím, že i v této oblasti se podařilo nastavit některé procesy a postupy těžící z výhod obou tak rozlišných způsobů práce a organizace firmy. Pokud se podařilo v průběhu všech 5 let každý rok splnit prodejní plány, diverzifikovat obchod prakticky na všechny sousední trhy a efektivní marketingovou komunikací posílit image značky HELUZ, pak mohu říci, že většinu mých cílů a představ se podařilo realizovat.“  Podle dosavadního obchodního ředitele existuje prostor pro jeho nástupce, který určitě najde řadu oblastí, ve kterých svěřené oddělení bude moci pracovat ještě lépe a efektivněji. „Jsem rád, že Jiřímu Weisovi mohu předat výkonný, stabilní a motivovaný obchodní a marketingový tým, se kterým bylo pro mne radostí a ctí pracovat.“ Těžištěm dalšího působení Petra Stejskala bude společně s ostatními členy vedení společnosti oblast business development. „Tato široká oblast rozvoje a optimalizace činnosti koncernu HELUZ mi umožní využít jak znalost této skupiny, tak zkušenosti a osobní kontakty získané za více jak čtyřicet let působení v českém i mezinárodním obchodu se stavebními materiály i více jak pětiletou spolupráci s EU v rámci programu Horizont 2020,“ dodal Petr Stejskal.

Nový obchodní a marketingový ředitel Jiří Weis nastoupil do třetí fáze svého působení ve společnosti HELUZ

Řízením obchodního a marketingového týmu skupiny HELUZ byl jmenován Ing. Jiří Weis, který po studiích na VUT v Brně pracoval ve společnosti HELUZ na pozici regionálního manažera a posléze byl pověřen řízením téměř miliardové investice do výstavby nového závodu v Hevlíně. Po jejím úspěšném dokončení přijal výzvu rakouské společnosti a několik let pracoval jako CEO pro výrobce zdicích materiálů na jihu Evropy. „Po návratu zpět do České republiky jsem byl jmenován do pozice interního auditora a započal jsem třetí fázi svého působení ve společnosti HELUZ. V tomto období jsem vedl různé projekty a dalo by se říci, že díky rotacím mezi těmito projekty a jednotlivými činnostmi jsem získal výborný přehled o fungování společnosti HELUZ. S Petrem Stejskalem jsme na předání funkce úzce spolupracovali již od přelomu roku. Během této doby jsme společně absolvovali mnoho jednání s našimi dodavateli i odběrateli a měli naplánováno, že proces předání dokončíme během měsíců března a dubna. Bohužel vlivem nepředvídatelných okolností, spojených s nouzovou situací v ČR i v zahraničí, jsme museli operativně přejít na alternativní způsoby spolupráce na dálku. Dnešní technologie nám umožnily situaci bez problémů zvládnout, aniž by to jakkoliv negativně ovlivnilo plánovaný předávací proces,“ říká Jiří Weis, kterého čekají v nové pozici netradiční výzvy: „Upřímně, nejsem typ člověka, který chce věci za každou cenu měnit. Předně se chci s novou rolí detailně seznámit a až poté pomýšlet na případné změny. Nutno dodat, že současná koronavirová krize může poměry v českém stavebnictví do určité míry přepsat, proto je velice předčasné v tuto chvíli jakékoliv změny avizovat. Vše bude jasnější, až současná pandemie pomine a ukáže se, nakolik bude stavebnictví přibrzděno vlivem dopadů stávajících opatření proti šíření koronaviru.“