Společnost TBG METROSTAV bude mít letos 25. narozeniny. Jak se za dobu své existence změnila?

Společnost prošla významnými změnami, ruku v ruce s proměnami celého stavitelství, na něž samozřejmě reagujeme. Dnes se požaduje rychlost, kvalita, dostupnost, hospodárnost a v neposlední řadě ekologie. Od doby našeho vzniku se firma rozšířila ve všech směrech. Původně měla jen dvě betonárny – Rohanský ostrov a Zličín. Na Zličíně dnes místo betonárny stojí obchodní centrum a samotná betonárna se přesunula do Radlic. V průběhu let přibyly ještě další 3 betonárny: Písnice, Libeň a Hloubětín. Dnes máme celkem pět betonáren a jednu maltárnu, všechny rovnoměrně rozmístěné po Praze, aby obsáhly celé město bez dlouhých cest. K dispozici máme vedle desítek autodomíchávačů také největší flotilu čerpadel betonu v České republice, které vévodí maxičerpadlo s dosahem ramene 58 metrů. Společnost TBG Metrostav má nyní i 2 dceřiné firmy: TBG Pražské malty a Pražské betonpumpy a doprava. Celkem naše společnost čítá okolo sta zaměstnanců, kteří společně pracují na upevnění dobrého jména firmy. Co se za ta léta nezměnilo je, že v oblasti výroby betonu dlouhodobě patříme k těm nejvýznamnějším podnikům.

Jak je to ve vaší firmě s personální oblastí?

Lidé jsou pro nás to nejcennější. Víme, že dobří zaměstnanci jsou to nejdůležitější, co firma má. Dbáme na to, aby měl každý potřebné vědomosti a kvalifikaci pro výkon své práce. Vyžadujeme samostatnost, cílevědomost a ochotu pracovat a na oplátku poskytujeme našim pracovníkům velmi slušné podmínky a lidský přístup. Díky tomu je náš kolektiv stabilní a na vysoké úrovni. To vše má pak pozitivní odezvu u našich obchodních partnerů, kterým umíme vždy ochotně vyhovět a pomoci s řešením jejich problémů.

Dodávky betonu pro stavbu Bořislavka na Evropské třídě.


Jak moc se za 25 let změnil beton?

Základ betonu se nezměnil, stále je to směs kameniva, cementu a vody. Jen se velmi rozšířila nabídka speciálních příměsí, přísad, vláken apod. Tyto doplňkové složky mohou ovlivnit chování betonu při zpracování a zrání a významně působí také na jeho výsledné parametry a vlastnosti. Důležitý je i výběr kvalitních a navzájem kompatibilních surovin, logistika zásobování, technické a strojní vybavení betonáren.
Před 25 lety bylo vrcholnou pevností betonu v tlaku 50 MPa. Dnes umíme dosáhnout přes 200 MPa. Jestliže jsme kdysi začínali s necelými padesáti recepturami, dnes jich máme přes devět stovek. Vyrábíme betony pohledové, barevné, vodonepropustné, samonivelační, silniční, rychletuhnoucí, vysokopevnostní… Ani je nezvládnu všechny vyjmenovat. Ale právě tohle jsou fakta, která nejlépe vystihují, jaký pokrok se v technologii výroby betonu za dobu naší existence odehrál.

Jaké speciální betony nyní běžně vyrábíte?

Když jsem před dvaceti lety začal pracovat u firmy, byly horkou novinkou samozhutnitelné betony. Jako jedni z prvních v České republice jsme dodávali tyto vysoce tekuté směsi pro konstrukci Zlíchovského tunelu, který je součástí vnitřního městského okruhu. No a dnes se u nás běžně samozhutnitelné betony vyrábí téměř každý den. Podobnou cestu měly i lité anhydritové potěry Anhyment a poté i lité ­cementové potěry CemFlow, které jsou dnes naprosto samozřejmá součást podlahových konstrukcí v bytových domech. Nakonec jednou z posledních novinek, které jsou teď nejvíce žádané je beton ­Permacrete, který je určený pro vodonepropustné betonové konstrukce.

Lodní doprava písku a kameniva na betonárny TBG METROSTAV.V jakých produktech spatřujete budoucnost vaší výroby?

Trendem budoucnosti jsou, dle mého názoru, vysokohodnotné a ultra vysokohodnotné betony. Jsou to speciální směsi, které dosahují mimořádných pevností, odolností a životnosti. Nám se už podařilo vyrobit beton s pevností 240 MPa. Takové betony se pak používají v různých speciálních konstrukcích, kde je důležitá dlouhá životnost a vysoká kvalita (mosty, lávky, fasádní panely, zesílení konstrukcí apod). Výhodou konstrukcí, zhotovených z těchto směsí, je jejich subtilnost, při zachování stejných nebo lepších fyzikálně-mechanických vlastností.

240 MPa? To je dvojnásobek nejvyšší pevnostní třídy, kterou popisuje betonářská norma, už jste takový beton někde aplikovali?

Ano, je to tak. Betonářská norma ČSN EN 206 popisuje nejvyšší pevnostní třídu betonu C 100/115. Před několika lety jsme tento produkt (obchodní název Topcrete) vyvinuli a dodávali ve formě transportbetonu pro výstavbu lávky pro pěší Čelákovicích. Tehdy ojedinělá konstrukce musela být dimenzována nejen pro pěší a cyklisty, ale také pro přejezd vozidel záchranných složek o hmotnosti 3,5 tuny. Tloušťka mostního segmentu je díky použití betonu Topcrete pouhých 6 cm. Tato stavba pak díky své mimořádnosti získala několik mezinárodních ocenění, včetně prestižní ceny od americké společnosti pro betonové konstrukce. V odborné sféře je to jedinečný úspěch. V současné době dodáváme tento materiál budoucnosti pro výstavbu další obdobné konstrukce – Lávku přes Vltavu v Lužci. Sledovat aplikaci tohoto unikátního materiálu je skutečný zážitek.

Segmenty z TOPCRETE pro novou lávku v Lužci.Ve vaší nabídce produktů je i chlazený beton. Co to je za směs a jaké má v našich podmínkách uplatnění?

Chlazený beton je technologie, která má své využití zejména v letních měsících. Touto technologií jsme se nechali inspirovat arabskými zeměmi. V poslední době jsou u nás léta dlouhá a teplejší, než tomu bylo třeba před deseti lety. Navíc se stále více dbá na kvalitu betonových konstrukcí a jejich životnost. Vzhledem k tomu, že v betonu vlivem zahřívání dochází k pnutí, které může mít za následek vznik nežádoucích trhlin, je třeba snížit teplotu čerstvé směsi. Trhliny obecně snižují celkovou kvalitu konstrukce, její životnost, trvanlivost, pevnost, vodonepropustnost a estetičnost. První zkušenosti s chlazením betonu máme z dob výstavby Trojského mostu, kdy jsme úspěšně vyzkoušeli chlazení betonu kapalným dusíkem. Nyní již 3 roky máme na naší největší betonárně ­Libeň instalované zařízení pro výrobu ledové vody a postupně se o tuto technologii zajímá stále více našich zákazníků. Jsme první a zatím i jediní v ČR, kdo tuto službu v létě nabízí a řada osvícených investorů již chlazení betonu ­vyžaduje.

Jak je to ve vaší společnosti s ochranou životního prostředí?

Vzhledem k tomu, že působíme hlavně v centru Prahy, je to pro nás velmi důležité téma. Prachové filtry, čistírny odpadních vod, autodomíchávače s nízkými emisemi, recyklace – to všechno jsou pro nás naprosto běžná opatření. Snažíme se jít ještě dále: dvě naše betonárny se nachází v centru, a navíc na březích Vltavy. Díky přímému spojení s řekou na obou provozovnách využíváme místo těžkých nákladních kamionů ekologickou lodní dopravu kameniva. Jedna loď v zásobování betonárny kamenivem nahradí 33 kamionů. Do hlavního města tak každý rok díky nám přijede o více než 10 000 kamionů méně. Šetří se tak nejen ulice, silnice, dálnice a občané hlavního města, ale také životní prostředí v okolí pískoven a lomů, ze kterých suroviny dovážíme. Inspirací jsou nám betonárny v jiných evropských městech, jako je Paříž, Brusel nebo Hamburk, kde si přínosy betonáren v centru města u břehů řek, a tedy možnosti lodní dopravy, uvědomili už dávno.


Ekologická výroba betonu v centru Praha TBG Metrostav - Betonárna Libeň.Kam se tedy bude pod vaším vedením firma TBG Metrostav ubírat?

Naším jednoznačným cílem je být i nadále spolehlivým partnerem pro naše obchodní partnery. Chceme, aby nás do svých projektů vyžadovali. Aby věděli, že když bude beton dodávat TBG Metrostav, vždycky to dopadne na jedničku. V praxi to pak znamená nejen vyrábět špičkový beton a k němu poskytovat dokonalý servis, ale také umět kolegům ze staveb naslouchat a pomáhat řešit jejich potřeby. K tomu je potřeba mít zkušené zaměstnance, moderní techniku a patřičné know-how. To všechno máme a umíme. A děláme to dobře. Ale nepřestaneme se dál a dál zdokonalovat, protože chceme být tou nejlepší volbou pro naše partnery i v budoucnu. Důvěra našich zákazníků nás zavazuje.

Děkujeme za rozhovor
a přátelské přijetí

Ivo Románek