Například testy společnosti VEKA – předního výrobce plastových okenních a dveřních profilů – prokázaly, že v pevnosti rohových spojů u svářených rámů, předčí profily třídy A profily třídy B až o 25 %.

Tloušťka stěn u prvních plastových okenních systémů činila v 50. let minulého století 3,5 – 4 mm, ovšem postupem času se kvůli technologickému pokroku snížila na zhruba 3 mm. Na konci 80. let se v Německu sjednotila odborná veřejnost v rámci standartu kvality RAL a shodla se na minimální tloušťce pohledových stěn hlavních profilů 3 mm s tolerancí +/- 0,2 mm.


Profily a normy

Evropská norma z roku 2003 (u nás známá jako ČSN EN 12608) zavedla klasifikaci tloušťky stěn hlavních profilů do tříd A, B a C. Nároky této normy na tloušťku stěn pro pohledové plochy třídy A se shodují s výše uvedeným německým standardem kvality RAL a činí 3 mm (s tolerancí +/- 0,2 mm). Tloušťka stěn u třídy B pak činí 2,7 mm (se stejnou tolerancí) a třída C je bez požadavku – zahrnuje tedy profily s tloušťkou stěn menší než 2,5 mm.


Rozdíly mezi třídami

Rozdíl 0,3 mm mezi třídami A a B se zákazníkovi může jevit jako nicotný. Pravdou ovšem je, že i tento na první pohled nepatrný rozdíl má velký vliv na vlastnosti profilů, které jsou důležité pro funkčnost oken jako celku. Technici společnosti VEKA provedli rozsáhlé zátěžové měření a objevili velké rozdíly mezi oběma třídami například v následujících oblastech – pevnosti svářených rohů, průhyb profilů nebo pevnosti šroubových spojů.

Pevnost svářených rohů – třída A až o 25 % pevnější než tř. B
- Pevnost rohového spoje u svařených rámů a křídel je jednou z velmi důležitých vlastností pro stabilitu a životnost plastových oken. Svařování tenkostěnných profilů vyžaduje zvýšené nároky na technický stav, seřízení strojů ve výrobě a kvalifikovanou obsluhu. Řada měření ukázala pokles pevnosti rohů u profilů tř. B o 15 až 25 % v porovnání s profily třídy A.

Průhyb profilů – u třídy A až o 25 % nižší průhyb než u tř. B

- V kolmém směru (zatížení větrem) klesá ohybová tuhost profilů tř. B o zhruba 10 %. Při zatížení ve svislém směru (vlastní hmotnost, hmotnost zasklení) byly naměřeny rozdíly až 25 %. To může v důsledku nadměrných deformací (průhyb, kroucení) vést k problémům s netěsností nebo s ovládáním oken.

Pevnost šroubových spojů – u třídy A potřeba o 20 % více síly na vytržení šroubů než u tř. B

- U šroubových spojů, kdy šrouby jsou upevněny pouze v PVC profilu (díly kování, rámová ložiska), klesá síla pro vytržení spoje u profilů tř. B o ca. 15 až 20 %. Přitom pevnost šroubových spojů je velmi důležitým faktorem pro bezpečnost a spolehlivost oken.

Průřez plastovým okenním profilem třídy A - VEKA SOFTLINE 82

Průřez okenním profilem třídy A - VEKA SOFTLINE 82


Na profilu se šetřit nevyplácí

Dáme-li tyto skutečnosti do souvislosti se soudobými trendy při navrhování oken a dveří, kdy výrazně narůstá podíl zasklení těžkými izolačními trojskly, zvětšují se rozměry výrobků a jejich otvíravých částí a současně roste podíl módních tmavých odstínů rámových konstrukcí, což vše způsobuje zvýšené namáhání rámových konstrukcí oken a dveří, vidíme jednoznačný rozpor: nároky se zvyšují a konstrukce naopak bývá často v důsledku použití tenčích profilů zeslabována. Z tohoto pohledu se tedy snižování tloušťky stěn rámových profilů plastových oken a dveří, které přináší použití profilů třídy B, jeví jako typický příklad šetření na nepravém místě.

Tato a další fakta dávají jednoznačný obrázek o tom, proč například největší výrobce plastových profilů na světě a jeden z největších inovátorů v oboru – německá společnost VEKA – vyrábí a v budoucnu bude vyrábět pouze profily třídy A.


Pozor na praktiky některých výrobců

„Před nákupem okna by se měl každý zákazník zamyslet, zda kupuje výrobek na několik let, nebo na několik desetiletí. Řádně servisované okno vyrobené z profilu třídy A bez problémů vydrží plně funkční více než půl století. Zákazníkům ovšem doporučuji si pohlídat, zda skutečně kupují okno vyrobené z profilu třídy A. Někteří výrobci totiž proklamují, že vyrábí okna z profilů třídy A, ovšem zamlčují, že při výrobě vícedílných oken používají třídu A jen u základních profilů, u ostatních profilů používají třídu B. A to je samozřejmě špatně. Okno částečně vyrobené z profilů třídy B pak logicky nemůže mít stejné špičkové vlastnosti jako okno vyrobené z profilu nejvyšší třídy. A za své peníze by měl zákazník zkrátka požadovat kvalitní výrobek vyrobený z jedné profilové třídy, který bude spolehlivě a bez dalších nákladů dlouhodobě sloužit. Firma VEKA je na českém trhu jediným výrobcem, který své kompletní profilové systémy vyrábí a dodává výhradně v třidě A, protože jen kompletní profilový systém v třídě A zaručí tu nejvyšší kvalitu,“ říká Milan Klepsa, hlavní zástupce společnosti VEKA pro ČR a SR.