Stalo se však to, co by předpokládal jen málokdo. Česko zasáhla celosvětová pandemie koronaviru s označením Covid-19, v zemi byla vyhlášena karanténa a nouzový stav. Byly uzavřeny provozovny restaurací, hotelů, kadeřnictví, barů, veřejných bazénů i dalších služeb. Pro zaměstnavatele v tomto sektoru je to naprosto nevídaná pohroma. Co je však ještě horší, pro uzavření svých továren se rozhodly i klíčové pilíře naší ekonomiky, kterými jsou automobilky Škoda, Hyundai a TPCA. Pracovníci těchto firem jsou doma, pobírají 70 - 80 % mzdy a do práce se vrátí možná na počátku dubna. Z velkých stavebních společností zastavila práce na 14 dnů jen společnost Eurovia CS. Hlavním důvodem bylo především zajištění ochrany zdraví pracovníků a  nemožnost vybavit je adekvátními ochrannými prostředky, jako jsou ochranné roušky, respirátory apod. Zde budou pracovníci pobírat 60 % mzdy.

Po příchodu lidí do jarním sluncem zalitých domovů se všechno mohlo zdát idylické. Někteří se pustili do vertikutace zahrad, jiní do natírání plotu nebo jiných domácích prací. Prostě nečekané, ale vítané prázdniny! Pokud se však brzy nerozběhnou znovu kola ekonomiky, nepřijdou adekvátní vládní opatření a pomoc všem podnikatelům bez rozdílu, může se současná situace proměnit v katastrofu s nedozírnými následky.

Jak si můžeme pomoci již nyní nabourané ekonomice sami?

Především je to dodržováním všech dnes již známých opatření a hygienických pravidel. K rozhodujícím z nich patří:

1. Pokud mám příznaky nachlazení (rýma, horečka, kašel, bolest kloubů, svalů, dýchací potíže) zůstat doma, nikam nechodit, zavolat nejbližší hygienickou stanici a nechat se otestovat na přítomnost Covid-19.

2. Jdeme-li ven, okamžitě si musíme nasadit roušku na nos a ústa. Dostaneme-li se mezi lidi například v prodejně potravin, dodržovat všude minímálně dvoumetrové rozestupy. Po nákupu jít ihned domů a pobývat zde. Na procházku chodit sám nebo v rozestupech raději také s rouškou, kdybychom potkali někoho jiného.

3. Dodržovat důsledně hygienická pravidla, jakými jsou mytí rukou mýdlem a teplou vodou alespoň 35 vteřin ihned po příchodu domů nebo do práce z veřejného prostoru, smrkat do jednorázových kapesníků, prát doma použité roušky ve vroucí vodě a pak je žehlit, minimalizovat kontakt s dalšími osobami ze svého okolí, desinfikovat madla, klávesnice počítačů, telefony apod.

Je předpoklad, že při dodržování těchto základních zásad se virus v populaci bude pomaleji a méně často šířit a boj s ním se podaří rychleji zvládnout. To pomůže dřívějšímu rozjezdu zavřených továren a služeb.

 

Co na to stavebnictví?

Jak již jsme zmínili výše, stavebnictví u nás zaměstnává přibližně 360 000 zaměstnanců a živnostníků. Pro živnostníky je důležité, aby zůstaly otevřeny hobby markety a stavebniny, což se děje. Díky tomu je jim zajištěn plynulý přísun materiálu a mohou pracovat. Samozřejmostí je nošení ochranných pomůcek na veřejnosti a dodržování všech ostatních pokynů krizového štábu. Nicméně řada pracovníků ve stavebnictví pracuje venku, mohou být mezi nimi zřízeny patřičné rozestupy a dbát by se mělo být na velmi krátký kontakt v požadované vzdálenosti 2 m při nutné pracovní komunikaci. Bylo by proto nanejvýš dobré, kdyby stavební výroba při dodržení těchto opatření mohla dále pokračovat. Zdali tomu tak je, jsme se zeptali u jednoho z největších výrobců čerstvého betonu u nás, skupiny Českomoravský beton a. s.

Jak nám řekl manažer marketingu skupiny, pan Ing. Jan Veselý, veškeré betonárny skupiny běží a vykrývají požadavky svých zákazníků. Ke krizové situaci dále dodává: „Zavedli jsme řadu opatření proti šíření koronaviru. Patří k nim například povinné nošení ochranných roušek v našich areálech, zavedli jsme také povinné rozestupy v našich kantýnách, kde jsme omezili počet lidí, kteří zde mohou pobývat. Kontakt se zákazníky jsme omezili na telefonickou a mailovou komunikaci, o opatřeních jsou poučeni všichni pracovníci. To nám umožňuje dále vyrábět. Samozřejmě pokud nepřijdou další, mnohem drastičtější opatření, která bychom museli respektovat.“

Bez přerušení se pracuje i v naší největší stavební společnosti Metrostav a. s. Potvrdila nám to vedoucí odboru vztahů k veřejnosti, paní Ing. Kateřina Hainzová. Ta dále říká: „V Metrostavu pracujeme všichni. Naši činnost samozřejmě podřizujeme požadovaným podmínkám a nařízením vlády. Prvořadým úkolem pro nás bylo zajištění ochranných pomůcek našim zaměstnancům. Oslovili jsme krejčovské dílny, někteří šijí roušky doma svépomocí a nosí je do práce ostatním, říká Ing. Hainzová a dále dodává. „Dodržujeme však i další opatření. Z důvodu omezení styku s dalšími osobami máme v kancelářích střídavý provoz, posílili jsme internetová připojení pracovníků doma a jsme s nimi v pravidelném kontaktu na home office a dnes celou administrativní budovu Metrostavu desinfikujeme, přičemž i desinfekční přípravky si podle receptu vyrábíme sami,“ uzavírá náš telefonát Ing. Hainzová.

I my věříme, že chodit do práce při dodržování všech opatření a pravidel je cesta, jak minimalizovat dnes již nedozírné ekonomické ztráty. A pokud něco v tomto těžkém období i těsně  po něm pro naši zemi bude platit dvojnásob, pak je to slavná věta amerického prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho: „Neptej se, co může tvá zem udělat pro tebe, ptej se, co ty můžeš udělat pro svoji zem“. Stavbaři tomu rozumí. Přežili již řadu krizí a ví, že jediná cesta, jak přežít i tu koronavirovou, je spolehnout se sami na sebe.