Na veletrhu se zájemci dozvědí odpovědi na dotazy spojené s pořízením domácí i firemní střešní fotovoltaické elektrárny, s využíváním baterií z hlediska jejich kvality a bezpečnosti provozu, s důrazem na zvýšení požární ochrany malých solárních elektráren. Odborníci na stáncích i v poradenských centrech objasní výhody a nevýhody fototermických a fotovoltaických systémů. Vysvětlí novou legislativu, aktuální situaci v dotacích, možnosti financování či podmínky připojování nových fotovoltaik.


Zajímavá témata zazní například v rámci přednáškových bloků připravených zástupci České fotovoltaické asociace na téma „Využití vyrobené elektřiny z fotovoltaiky – akumulace, akumulátory, virtuální baterie“ a dále sobotní blok uzpůsobený široké veřejnosti s názvem „Fotovoltaika pro začátečníky a mírně pokročilé“. Společnost EkoWATT bude prezentovat praktické zkušenosti z ročního provozu fotovoltaické elektrárny na rodinném domě, co lze očekávat, jaké jsou výhody a limity, proč je důležitá akumulace, jak optimálně využívat vyrobenou elektřinu a jaké dotace lze čerpat.
Dále proběhne mezinárodní konference Izolace, fórum Dřevěné konstrukce a nabitý bude program předváděcí arény v rámci Festivalu dřeva a nářadí. Ke zvýrazněnému tématu „Pochozí ploché střechy – střešní zahrady, terasy, balkony“ je nachystán přednáškový blok „Využití střešních plášťů pro běžný život“. Sobotní přednášky budou zaměřeny na časté chyby a poruchy šikmých i plochých střech. Na aktuální dění ve společnosti naváže konference k 3. a 4. fázi EET.

Více na www.strechy-praha.cz.