V důsledku neustále se zvyšujících požadavků na energetickou účinnost skleněných fasád dochází k posunu zájmu směrem k zasklívacím hranám izolačních víceskel, zvláště pak u aplikací strukturálního zasklení. Jelikož na hodnotě U a účinnosti samotného skla už se toho moc zlepšovat nedá, je třeba pozornost obrátit na těsnicí hmoty a distanční rámečky, kde je ještě velký potenciál pro zlepšení. Proto na toto téma vznikla studie, kterou společně inicioval expert na těsnicí hmoty Dow a ­SWISSPACER, specialista na distanční rámečky pro teplou hranu. Studie, kterou prováděla renomovaná firma Bauwerk (Rosenheim), dokazuje, že při optimální kombinaci těsnicí hmoty a distančního rámečku je možné snížit Ucw fasády až o 15 %, aniž by bylo nutné zasahovat do designu fasády.

DOWSIL™ 3364 a SWISSPACER Ultimate – podstatně nižší tepelné ztráty

V rámci studie se sledovaly různé designy fasád s běžným polyuretanovým (PU) těsněním, standardním silikonovým těsněním a také s patentovanou technologií silikonové těsnicí hmoty do izolačních skel pro teplou hranu
DOWSILTM 3364 Warm Edge IG Sealant. Každé těsnění se kombinovalo s nerezovými distančními rámečky a s rámečky SWIS­S­PACER Ultimate.
Výsledky hovoří jasně: Například tam, kde se použil ­DOWSILTM 3364 v kombinaci se SWISSPACER Ultimate v trojskle (40 mm) jako součást hliníkové fasády (hloubka profilu 100 mm, velikost prvku 1 × 2 m), dosáhlo Ucw hodnoty 0,846 W/m2K, což je o 13 % nižší součinitel prostupu tepla ve srovnání s nerezovými distančními rámečky. Při použití standardního PU těsnění a nerezového distančního rámečku na stejné fasádě dosahovalo Ucw hodnoty jen 1,002 W/m2K, což znamená, že celková energetická účinnost high-end řešení je v tom případě až o cca 15 % lepší.
Ve srovnání s běžnými těsnicími hmotami a nerezovými distančními rámečky má sklo v provedení high-end na vnitřní straně teplotu až o 2 stupně vyšší. Za normálních podmínek (vnitřní teplota 20 °C a relativní vlhkost 50 %) by s touto sestavou docházelo ke kondenzaci až při venkovní teplotě -49 °C.

Větší manévrovací prostor při tvorbě fasád

Výrobce kovu a menší společnosti, které se zabývají výrobou fasád, potěší, že všechny skleněné fasády s U-profily se hodí pro malé a středně velké fasády, protože jsou jednoduché a cenově výhodné. Při použití DOWSILTM3364 a SWISSPACER Ultimate se mohou chlubit také skvělou energetickou účinností. Majitelé budov, architekti a projektanti rovněž ocení, že v mnoha případech nebude zapotřebí provádět drahé změny v projektu nebo i vnější zateplení stěn.
Studie a další informace jsou ke stažení na stránkách www.dow.com/constructionwww.swiss­pacer.com.


Hliníkový profil (ift guideline) 100 mm, trojsklo 40 mm

Simulační model (detail) se SWISSPACER Ultimate (izotermické čáry při venkovní teplotě 0 °C), Um = 1,1 W/m²K | bm = 50,0 mm | Ug = 0,7 W/m²K.


** hodnota vlevo: teplota na hraně okna při venkovní teplotě 0°C a vnitřní teplotě 20°C; hodnota vpravo: nejnižší vnější teplota, při které na hraně skla nedochází ke kondenzaci* nezaokrouhlená hodnota Ucw pro prvek o velikosti 1,00 x 2,00 m, nezapočítává šrouby a další kotevní a upevňovací materiál.

DOWSILTM3364 v kombinaci se SWISSPACER Ultimate dosahuje při začlenění do trojskla ve fasádě s hliníkovým designem hodnoty 0,846 W/m2K. Ve srovnání s běžným PU těsněním a nerezovými distančními rámečky je energetický výkon špičkového řešení o celých 15 % lepší. © SWISSPACER