Svou činnost postupně rozšířila o výrobu lehkých zámečnických konstrukcí a zámečnických prvků s využitím těchto polykarbonátů a v roce 1996 vyvinula vlastní ucelený „VARiabilní Světlíkový Systém“ VARASS. V průběhu let došlo k několika transformacím této společnosti, ale tou nejdůležitější byla letošní fúze s jedním z největších evropských výrobců světlíků, společností ESSMANN GmbH, která má nyní v této společnosti většinový podíl. Nová společnost se nazývá SEP Moravia, s.r.o., statutárním zástupcem nové společnosti zůstává majitel původní společnosti, Ing. Petr Slíva, kterého jsme požádali o rozhovor a objasnění všech těchto novinek.

Pane inženýre, mohl byste, prosím, vysvětlit našim čtenářům, jaký byl důvod vzniku této nové společnosti a osvětlit trochu pozadí celého sloučení?

Vize o spojení se společností ESSMANN GmbH byla jednoduchá a znali jsme ji již mnoho let. Bylo nám jasné, že společnost SEP, ve své původní podobě a s možným přístupem pouze na český a slovenský trh, se nikdy nemůže stát významnou společností z hlediska celé Evropy. V roce 2006 jsme se navíc dostávali již na hranice naší výrobní kapacity a bylo zřejmé, že pokud nenajdeme silného partnera v zahraničí, nebudeme mít možnost se dále rozvíjet. V minulosti jsme dostali několik nabídek od velkých výrobců v Evropě, kteří chtěli do naší společnosti vstoupit, ale většinou jen jako minoritní vlastník, který měl zájem přes naši společnost distribuovat své výrobky do České republiky. To jsme ale vždy odmítli. Nemělo totiž pro nás žádné opodstatnění prodávat zde cizí výrobky, když jsme vyráběli své vlastní, které se velmi dobře prodávaly. Chtěli jsme jít jinou cestou, a proto jsme před dvěmi lety oslovili všechny velké výrobce světlíků v celé Evropě. Na naši nabídku reagovalo pět společností a po úvodních jednáních jsme dospěli k závěru, že jsme si názorově nejblíže s největším německým výrobcem. Ten totiž ve stejné chvíli uvažoval o svém rozvoji ve střední a východní Evropě a podobnou fúzi také plánoval. Cílem tohoto spojení je vybudovat ve střední Evropě největší továrnu na výrobu světlíků a požárního odvětrání, která by měla zároveň patřit mezi nejmodernější v celé Evropě. Logika tohoto spojení přitom spočívá ve větší konkurenceschopnosti obou společností. Německý partner má obchodní zastoupení po celé Evropě až po Rusko, ale náklady na dopravu jsou stále vyšší a je proto i pro něj čím dál těžší konkurovat domácím výrobcům. Vystavět novou továrnu v Ostravě je velice strategické i z geografického hlediska. Jeden z velkých trhů, o který se společně zajímáme, je i Polsko.

Jakým způsobem by tato nová společnost měla být navázána na současnou strukturu společnosti ESSMANN GmbH?

V současnosti to vypadá tak, že ESSMANN GmbH zásobuje ze svých dvou továren v Německu a Francii celou Evropu. V okamžiku, kdy bude u nás nová továrna postavena, by tyto továrny měly zásobovat pouze západní Evropu a dodávky do střední a východní Evropy by měly jít pouze přes naši společnost. Ve všech státech střední a východní Evropy již existují dceřiné společnosti ESSMANN Group AG, které mají vybudovánu obchodní síť a jsou v činnosti mnoho let. Ke změně tak dojde pouze v tom, že tyto dceřiné společnosti již nebudou objednávat zboží v Německu, ale u nás. Za odbyt v těchto zemích budou i nadále zodpovědny ony a my, jako výrobci, budeme zodpovědni za kvalitu, konkurenceschopnost a celkovou logistiku.

Kdy by se tato továrna měla začít stavět?

V současnosti čekáme na územní rozhodnutí, vyřizujeme stavební povolení a do konce února bychom měli mít veškerou dokumentaci schválenou. Podle původních plánů měla začít výstavba již letos v lednu, ale celosvětová krize má vliv i na naše podnikání. Před 14 dny jsme se dohodli s naším německým partnerem, že v době, kdy žádná ze zúčastněných stran není schopna stanovit plán na rok 2009, natož na rok 2010, výstavbu továrny pozastavíme a budeme čekat. V praxi to znamená, že nezačneme stavět dřív než za 6 měsíců. Doufáme, že do poloviny roku už z médií a ekonomických kruhů budeme slyšet, že se situace na trhu stabilizuje. Pokud bych se měl vyjádřit optimisticky, tak nyní je v plánu začít stavět v druhé polovině tohoto roku. Na výstavbu nové továrny je potřeba zhruba 4-6 měsíců, takže se dá očekávat, že prvotní spuštění výroby by mohlo nastat v polovině roku 2010. V případě, že by v polovině roku výsledky celosvětové ekonomiky nevypadaly pozitivně, jsme připraveni hodnotit tyto výsledky každé 3 měsíce. Rozhodně ale nemáme v úmyslu čekat s výstavbou tak dlouho, až bude situace na celosvětových trzích stejná, jako tomu bylo před rokem nebo dvěma. Začátek výstavby nastane v době, kdy se ekonomika již bude odrážet ode dna, abychom ve chvíli, kdy se situace začne blížit k normálu, byli schopni vyrábět.

Kde by tato nová továrna měla stát a jaké by měly být její technické parametry?

Pozemek je zakoupen na zelené louce v Ostravě – Heřmanicích na Orlovské ulici. Tento pozemek má rozlohu cca 20 tis. m2 a počítáme se zastavěnou výrobní plochou 7 tis. m2. Celá výstavba by měla proběhnout ve dvou fázích. V první fázi dojde k výstavbě výrobní haly o rozměrech 4 tis. m2 a administrativní budovy o rozměrech 1 tis. m2. Druhá fáze by se měla uskutečnit po 1-2 letech. Jen pro ilustraci, v posledních letech se pohyboval náš roční obrat kolem 130 mil. Kč na výrobní ploše 900 m2. A to pouze v zakázkové výrobě a bez špičkové technologie, se kterou se pro tuto továrnu počítá.

Jak to bude se zaměstnaností?

Počítá se s dvojsměnným provozem, takže určitě budeme muset přijmout nové zaměstnance až do plánovaného počtu 80 pracovníků.

Zdá se, že toto spojení je extrémně lukrativní. Existují také nějaké stinné stránky?

Z profesionálního hlediska se dostáváme o stupeň výše a řekl bych, že se dostáváme přímo na nejvyšší úroveň v tomto specifickém stavebním oboru. Již od počátku svého podnikání jsem si přál dosáhnout až na evropský trh a spojením se společností ESSMANN GmbH se mi tento sen splnil. Samozřejmě, že se ale budeme muset přizpůsobit jiné formě řízení, než tomu bylo doposud. ESSMANN Group AG řídí všechny své dceřiné společnosti danými vnitřními předpisy a ani my nebudeme žádnou vyjímkou. Přesto musím říct, že toto spojení vnímám pouze velice pozitivně.

Jakým způsobem budou ale Vaši partneři vědět, že vyrábíte výrobky společnosti Essmann a co se změnilo ve vedení společnosti?

Nová společnost SEP MORAVIA s.r.o. bude mít původní logo, pod kterým jej naší partneři znali doposud. V záhlaví všech propagačních materiálů, webových stránek atd. bude pak navíc uveden text: firma skupiny Essmann Group AG. Většinovým vlastníkem je, jak již bylo řečeno, ESSMANN GmbH, jediným statutárním zástupcem společnosti zůstávám já. S přechodem od akciové společnosti na společnost s ručením omezeným bylo potřeba vytvořit dozorčí radu, ve které jsou zatím zaměstnanci společnosti, ale v průběhu dvou měsíců by v ní měli být dva zástupci ESSMANN GROUP. Myslím si, že z hlediska našich zákazníků, by to neměl být žádný problém a tyto změny by naši další spolupráci neměly nijak negativně ovlivnit. Spíše naopak.

Dobře, myslím si, že z tohoto pohledu je vše jasné. Jakým způsobem, ale bude fungovat tato nová společnost do doby, než se postaví nová továrna?

Tím, že došlo k posunutí výstavby nové výrobní haly, se původní plán fungování nové společnosti dost zásadně změnil. V současnosti máme všichni jeden jediný úkol, a to poprat se s krizí a přečkat ji pokud možno s co nejmenšími ztrátami. Dohodli jsme se proto s naším partnerem, že zatím budeme pokračovat ve vlastní výrobní činnosti s našimi produkty stejně jako tomu bylo doposud. Přesto ale dochází k významným změnám. Již nyní rozšiřujeme naše výrobky o veškerý sortiment skupiny ESSMANN GROUP a máme tedy na dosah několikanásobek toho, co jsme měli v naší nabídce doposud. Mimo pásových a bodových světlíků jsme schopni dodávat bodové světlíky kopulovité s umělohmotnými či ocelovými manžetami, požární světlíky všech typů, bezpečnostní a stínící prvky ke světlíkům, požární žaluzie pro odvod kouře a tepla a přirozené větrání, fasádní odvětrávací panely, nucené požární odvětrání jako jsou ventilátory, elektrokomponenty pro požární odvětrávání atd. Máme nové možnosti jak větrat a čím a jakým způsobem větrání řídit. Veškeré výrobky skupiny ESSMANN GROUP jsou nám plně k dispozici.
Jak dlouho bude tento přechodný stav trvat, je zatím nejasné. Věřím, že začneme stavět co nejdříve. Je to obrovská výzva a už teď se na ni moc těším.

Děkujeme za rozhovor a přátelské přijetí.

Ing. Miroslav Bindač