V současné době, kdy ekonomika výstavby vyžaduje radikálně snižovat náklady, se na výstavbě komerčních a rezidenčních objektů, ale stále více i nadúrovňových úseků dálniční sítě, uplatňuje využívání věžových jeřábů jako manipulační techniky. Náklady na dopravu, montáž, nájem a obsluhu jsou nesporně nižší než u dlouhodobého nasazení kolových jeřábů a totéž platí o spotřebované elektrické energii.

JVS zajišťuje pronájem věžových jeřábů v ČR a SR

Jeřábový a výtahový servis s.r.o. Otrokovice (JVS), jak již název napovídá, má sídlo v Otrokovicích. Z tohoto střediska je zajišťována doprava po celé Moravě. Dopravní park je vybaven vozidly MAN TGA a TGS 6x6 s hydraulickou rukou FASSI. Nejen po dálnicích České republiky jsou jeřáby přepravovány pomocí speciálního dálničního podvozku Liebherr TRA 205, který je taktéž součástí dopravního parku. S těmito stroji je JVS schopen dopravit požadovaný jeřáb do 3 hod. až na místo plnění zakázky. Vlastní montáž pak během dalších cca 5 hodin provádí provozní mechanici společnosti ihned po příjezdu na stavbu.
Oblast Čechy je zajišťována ze střediska v Praze - Kyjích a oblast Slovensko ze střediska v Bratislavě a Nitře. I tato střediska jsou vybavena vozidly MAN 6x6 a novými pojízdnými dílnami disponujícími speciálním nářadím pro tuto činnost. Pro zabezpečení spolehlivosti a bezporuchového provozu je odborná znalost všech mechaniků společnosti JVS rozšiřována při pravidelných školeních v německém školicím středisku výrobního závodu Liebherr v Biberachu.

Věžové jeřáby k pronájmu

JVS s.r.o. Otrokovice pronajímá výlučně jeřáby Liebherr. Strojový park společnosti disponuje hlavně jeřáby typu K, samostavitelné až do vyložení 50 m, s výškou pod hák 35,1 m a maximální nosností 8 000 kg, které se využívají pro menší stavby. Společnost vlastní také jeřáby s vrchní otočí s libovolnou výškou a vyložením do 70 m. Tyto jeřáby jsou ovládány z kabiny nebo dálkovým ovládáním. Jsou osazeny převážně frekvenčními měniči a jejich mezní hodnoty naprogramovány z výroby tak, aby nedocházelo ke svévolnému přetěžování a tím porušování pravidel bezpečného provozu. Nedílnou součástí dodržování bezpečnosti při práci s jeřáby je pravidelná kontrola zvedacích zařízení po dobu provozu a střední opravy a kontroly stavu jednotlivých celků jeřábu vždy při odstavení jeřábu na servisních střediscích.

Zkušenosti JVS a spolupráce

JVS s.r.o. Otrokovice spolupracuje nejen s výhradním zástupcem společnosti Liebherr v České republice, společností LSC Brno, ale i s mnoha dalšími zástupci společnosti Liebherr po celé Evropě. Nasazení jeřábů v místech, která vyžadují atypická řešení, jsou konzultována s výrobním závodem, případně se specialisty oprávněnými provádět statické posouzení jak kotvení, tak únosnosti podloží.

JVS dodávalo jeřáby na více jak 1000 staveb

Od roku 1992, kdy byla společnost Jeřábový a výtahový servis založena, jsme se účastnili na výstavbě více jak 1000 staveb. Jednalo se o bytové nebo průmyslové objekty, ale také o výstavbu silničních a železničních mostů, čistíren odpadních vod. Zkušenosti získané za tuto dobu se snažíme trvale promítat do návrhu a přípravy současných staveb.


Jeřábový a výtahový servis, s.r.o., JVS Slovensko, s.r.o.
JVS Čechy - 603 470 380
JVS
Morava -
602 116 728
JVS
Slovensko -
+421 911 116 728
www.jvsjeraby.cz
, www.jvszeriavy.sk, www.jvscranes.com