Nejzajímavějším nasazením LB24 byla bezesporu příprava základů přemostění vodní nádrže Nosice nedaleko Považské Bystrice, kde technologií Kelly vrtání stroj pracoval přímo z pontonu na vodní hladině.

Ani LB16 nezůstává s atraktivitou nasazení pozadu. V průběhu letošního roku byl stroj upraven a dovybaven na technologii tryskové injektáže. Tento projekt byl výsledkem spolupráce společností Zakládání Staveb, JaNo, Intermarket a továrny Liebherr Nenzing, prostřednictvím českého zastoupení Liebherr-Stavební stroje CZ s. r. o.
Na přestavbu stroje a celkovou spokojenost se stroji Liebherr jsme se byli zeptat pana Rudolfa Frantu, vedoucího střediska mechanizace společnosti ­Zakládání staveb.

Co obnášela přestavba LB 16?

Celé přestavbě předcházela myšlenka využití stávajícího stroje z naší flotily a zvýšit tak efektivitu naší činnosti. Volba padla na stroj Liebherr LB 16.  Začal koloběh jednání s dodavateli, statické výpočty, kreslení konstrukce a to vše s jasným cílem:
-  Možnost tryskání do 40 metrů.
-  Rychlost přestavby stroje z Kelly vrtání na tryskovou injektáž a zpět.
-  Zachovat transportní kompaktnost LB 16.


Proč právě LB 16?

Pro vrtnou soupravu Liebherr LB16 jsme se rozhodli právě pro její stabilitu při práci, systém, díky kterému je stroj schopen nasadit si protizávaží a vrtnou hlavu bez pomoci dalšího stroje, a jak jsem již zmiňoval, pro malé transportní rozměry, které si pochvalují i naši dopravci.

Je stroj již v nasazení, případně kde?

Vrtná souprava již má za sebou první nasazení s tryskovou injektáží, v Berlíně. Zde stroj zpevňoval podloží pro stavbu budovy, s hloubkou tryskání 14 m a průměrem vzniklého sloupu 3 m. Pracovní tlak tryskacího zařízení při práci je 500 bar.
Nyní je stroj nasazen s délkou prodloužení 22 metrů pro tryskání sekundárních sloupů technologické šachty J34, která je součástí kolektoru Praha Štvanice – Karlín.

Jaké jsou vaše dosavadní zkušenosti s vrtnými soupravami Liebherr?

Svou odpověď shrnu do pár vět. V současné době neexistuje stroj, u kterého by se neobjevily nějaké mouchy. Důležité proto je, jak se ke všemu váš servisní partner postaví. V případě společnosti ­Liebherr-Stavební stroje CZ s. r. o., si nemám na co stěžovat. Dokázali se o nás vždy postarat nejenom na území ČR, ale také například v Německu a na Slovensku.

Máte ještě nějaké stroje ­Liebherr?

Historicky máme ve flotile několik lanových jeřábů řady HS. V loňském roce jsme pořídili pásové rypadlo Liebherr R926 a v letošním roce jsme sestavu strojů doplnili o pásové rypadlo Liebherr R924 compact se zkrácenou zádí.

Děkujeme za nové informace a přejeme mnoho úspěchů
při další činnosti.

-red-