Není proto divu, že se na trhu objevují vskutku revoluční systémy, které jsou nejen rychlé, ale přinášejí na staveniště i vyšší bezpečnost. Například stropní prvkové bednění Dokadek 30 nebo stěnové rámové bednění Framax Xlife Plus, které vyvinula a na náš trh dodává společnost Doka.

Vodorovné konstrukce s pomocí prvkového bednění Dokadek 30

Revoluci v bednění stropních desek znamená zavedení stropního systému Dokadek 30 od společnosti Doka. Stavebnicový systém prvkového bednění je navržen pro rychlé obednění velkých ploch pravidelných tvarů. Díky prvkům pro přímé napojení nosníkového bednění je ale jednoduché spojit v rámci stavby rychlost systému Dokadek 30 i variabilitu systému Dokaflex.

Systém bednění je podpírán vždy v rozích čtyřech panelů. Proto je třeba méně stropních podpěr než u jiných systémů pro vodorovné konstrukce.


Vysoká rychlost obednění je dána nejen velikostí prvků 3 m2, ale také díky unikátnímu systému montáže ze země, a to i při větších podpěrných výškách stropů. To znamená, že systém přináší na staveniště i vyšší bezpečnost při montáži bednění, protože není nutné se pohybovat po konstrukci. Bez dodatečných stropních podpěr se obejde i obednění doplňkových oblastí, protože systém disponuje závěsným třmenem pro běžné nosníky. Pak už je hračkou dobednit oblasti například kolem sloupů. Systém Dokadek přináší i jednodušší logistiku na stavbě, kdy prvky lze jednoduše ručně přenášet či převážet na vozíku, a není tak třeba vytěžovat jeřáb.

Panely jsou osazeny bednicí deskou Xlife s kvalitním překližkovým jádrem a speciálním plastovým povrchem. Bednění tak přináší hladký a lesklý otisk, který je snadno využitelný i v případě vyšších požadavků na povrch betonů.

Dořezy u okrajů je možné realizovat pomocí příložek, díky kterým lze systém Dokadek jednoduše navázat na nosníkové bednění pro složité tvary.


Svislé konstrukce s bedněním Framax Xlife Plus

Rychleji a jednodušeji než doposud je možné realizovat i svislé konstrukce. A to pomocí systému Framax Xlife Plus s jednostranným kotvením. Hlavní novinkou je revoluční kotva bednění, která se zavádí pouze z jedné strany a nepotřebuje žádné ztracené nebo opotřebitelné díly jako vymezovací trubičky nebo těsnění. Kulové těsnění ocel na ocel, které je na obou protilehlých prvcích bednění, totiž dokonale uzavře kotevní otvor. Matka je navíc v bednění integrována, takže odpadají zdlouhavé montážní a demontážní práce spojené s přípravou bednění. Čas výrazně šetří i nastavení konstantní délky kotvy – v masivním pouzdře na kotevní tyči je totiž schovaný aretační váleček, jehož pomocí lze snadno nastavit tloušťka stěny, a to v krocích po pěti milimetrech. Bez dalších měření tak tloušťka stěn zůstává konstantní i při dalším nasazení kompletů bednění. Výrazně rychlá je pak samotná instalace kotvy pomocí ráčny.

Malý počet kotevních míst, která jsou nově umístěná v žebrech uvnitř prvku, přináší elegantní otisk a skladbu. Společně s logickým systémem různě velkých prvků pak zaručuje vždy efektní a uspořádaný průběh spár i efektní uspořádání kotevních otvorů, a to i při kombinaci dílů nastojato a naležato. Bednicí prvky jsou navíc vybaveny nejnovější generací bednicí desky Xlife, která i při výrazně vysokém počtu otáček přináší kvalitní otisk.

Otisk rámů systému Framax Xlife plus lze s úspěchem použít jako architektonický detail stavby.


Víte, že ...
…bednění pro jednoduché svislé i vodorovné konstrukce můžete snadno naplánovat svépomocí? Pomocí aplikace Doka Tools na stránkách www.doka.cz můžete bednění plánovat přímo na stavbě třeba na mobilním telefonu. Výsledkem je nejen plán bednění a bezpečnostních prvků, ale i konkrétní výpis všech potřebných prvků a komponentů. Ty pak je možné snadno objednat například přes internetový portál shop.doka.com.

Spínání bednění pomocí jednostranných kotev je jednoduchá a není třeba vstupovat na protilehlou stranu bednění.


Budete potřebovat
Pro obednění zvolené vodorovné nebo svislé konstrukce budete potřebovat:  
-  pečlivě vypracovaný plán nasazení bednění (svépomocí prostřednictvím aplikace Doka Tools nebo profesionálně vyhotovený v technickém oddělení Doka),
-  prvky bednění dle projektu,
-  spojovací materiál (kotevní tyče a matky, rychloupínače pro spojení bednění),
-  odbedňovací olej nebo emulzi,
-  BOZP prvky pro zvýšení komfortu i kvality provedené práce.

Při přemisťování je možné kotvu umístit do transportního pouzdra, není tak Třeba následně komponenty dohledávat. Pouzdro navíc při spínání slouží jako západka kotvy.


Může se hodit:
Pro každý projekt se hodí jiné bednicí systémy. Pro některé malé konstrukce stačí například ruční bednění (jako třeba Frami Xlife), jiné vyžadují složitější řešení například pomocí nosníkových velkoplošných bednění. V extrémních případech pak nastupují na scénu komplexní automatizované systémy pro stavbu mostů nebo tunelů. Společnost Doka, která ročně podporuje tisíce stavebních projektů po celém světě, takové systémy nabízí, a to včetně potřebného know-how a zejména zkušeností z úspěšných realizací.