Na rozdíl od klasických akustických desek využívají desky PHONOFLEX tzv. Helmholtzovy rezonance a jsou tedy akusticky pohltivé i bez obvykle užívané minerální vaty a podobných materiálů. Tlak hluku je absorbován do vnitřního děrovaného plechového jádra panelu.

Desky PHONOFLEX jsou NEHOŘLAVÉ, vhodné i do shromažďovacích prostor či výškových budov.
Díky dokonalému designu jsou vhodné všude tam, kde je třeba akustická pohltivost obkladu, nehořlavost, velká pevnost, odolnost a rozměrová stabilita.

Obklady z desek PHONOFLEX pomáhají snížit tloušťku obkladů a šetří tak prostor v objektu.
Desky PHONOFLEX se snadno instalují a jsou zárukou dokonalého designu interiéru.

Pohledová deska může být z lakovaného či eloxovaného hliníku, nerezu, povlékaného kovu, naprosto dokonalé kopie dřeva (speciální folie v designu různých dřev, i hmatově od dřeva de facto nelze rozeznat). Za desku Phono­flex je možno umístit měkký porézní materiál, souvrství pak funguje jako zvukově pohltivé, ale i neprůzvučné.
Akustické vlastnosti: Materiály absorbující hluk jsou zpravidla posuzovány koeficientem váženého činitele zvukové pohltivosti α, nabývajícím hodnoty od 0 u materiálů odrážejících zvuk až do 1 u materiálů absorbujících akustický tlak zcela. Např. u koeficientu α = 0,3 příslušný materiál absorbuje 30 % vznikajícího akustického tlaku – hluku. Hodnota α představuje zjednodušující jednočíselnou průměrnou hodnotu vypočtenou z výsledků zkoušek jednotlivých kmitočtových pásem a v řadě případů je vhodné užít jednotlivé hodnoty pro příslušné požadované frekvenční pásmo, které dodá držitel příslušné akustické zkoušky.


Desky PHONOFLEX vykazují hodnotu váženého činitele zvukové pohltivosti α = 0,3 a umožňují splnit požadavky na určení doby dozvuku a celkové ekvivalentní pohltivé plochy obkladu dle ČSN EN 12354, ČSN 73 0527 a dalších navazujících norem.

Desky PHONOFLEX je možno užít na tvorbu stěn i obkladů stěn, příček, stropů, nábytku či skříní, klimatizačních jednotek, topných těles apod.
Výhodou je vysoká pevnost a stabilita desek, kvalitní povrchy odolávající dlouhodobě oděru, snadná čistitelnost (mikrootvory o průměru 2 mm) a nehořlavost.

Desky PHONOFLEX vykazují obzvláště dobré hodnoty ve frekvencích běžného slyšitelného zvuku a jejich použití je výhodné všude tam, kde je nutno dosáhnout mimořádné kvality mluveného zvuku, hudby apod., např. u kancelářských prostor, prostor pro výuku, přednáškových sálů, jednacích místností, koncertních sálů, kin či divadel.

Obklady z desek PHONOFLEX pomáhají snížit tloušťku obkladů a šetří tak prostor v objektu.


Základní technické údaje:
-  šířka 900 mm (1250–1500 mm na objednávku), délka 3000 mm (až 5000 mm na objednávku),
-  hmotnost (dle provedení) cca 7,8 kg/m2,
-  jmenovitá tl. 20 mm,
-  tl. desek 1 mm,
-  průměr otvorů 2 mm 16,6 × 18-36-72 mm,
-  1944–3099 otvorů na m2,
-  α = 0,27–0,30.

Podrobnější hodnoty např. i pro přesné akustické výpočty a výsledky akustických zkoušek pro jednotlivé frekvence poskytneme na přání.
V případě nutnosti na lepší hodnoty akustické pohltiviosti či neprůzvučnosti nabízí firma Kovové profily i systémy podhledů a střech s děrovanými trapézovými a vlnitými profily s parozábranou a porézní izolací (skelná či minerální vata), kdy systémy dosahují až hodnoty α = 1,00, jsou požárně odolné, umožňují rychlou a ekonomickou montáž z velkoplošných desek a jsou odolné proti nárazu či poškození.
Tyto systémy jsou ideální pro sportovní prostory, výrobní prostory, veřejné budovy, tj. všude tam, kde vzniká vnitřní hluk s nutností jeho útlumu a mohou být instalovány jako podhled zavěšený či jako kompletní akustická střecha bez nutnosti dalšího akustického podhledu do hodnoty α = 0,9. Některé systémy (25 skladeb) jsou certifikovány nejen na pohltivost, ale i na neprůzvučnost střechy Rw až 50 dB či stěny Rw až 58 dB. Výběr určitého systému se uskuteční dle požadovaných statických vlastností, akustických vlastností a požadované požární odolnosti střechy, stěny či podhledu. O tomto pojednáme v příštím čísle časopisu.

Výhradní prodejce:
Kovové profily, spol. s r. o.
Podnikatelská 545
190 11 Praha 9 - Běchovice
tel.: +420 267 090 211
e-mail: servis@kovprof.cz
www.kovprof.cz