Rychlost, plynulost i přesnost samotných betonářských prací závisí hned na několika faktorech. Prvním z nich je precizní připravenost stavby a betonované konstrukce, dále pak zajištění pravidelných dodávek betonových směsí v patřičné kvalitě a čase a v ne poslední řadě také samotná ukládka betonu až na konkrétní místo určení.

Zejména u staveb většího rozsahu si dnes nelze představit betonáž jinak než s pomocí výkonných čerpadel betonu.
Firmou, která se úzce specializuje jak na čerpání betonu, tak i materiálů určených pro realizaci litých samonivelačních podlah, je společnost Pražské betonpumpy a doprava s. r. o. Ta disponuje veškerou nejmodernější čerpací technikou. K ní patří komplexní škála typů mobilních čerpadel s délkou výložníku 17-58 m, pumpomixy, betonovací věže s délkou výložníku 32 m, stabilní čerpadla i pístová a šneková čerpadla pro čerpání materiálů určených k realizaci samonivelačních podlah.

V uplynulém období se pracovníci společnosti Pražské betonpumpy a doprava podíleli zajištěním čerpání betonových směsí na zcela ojedinělé akci. Tou byla kompletní rekonstrukce horní části železničního tunelu na traťovém úseku Železný Brod – Tanvald. Na zajímavosti z této akce i další současné aktivity společnosti Pražské betonpumpy a doprava jsme se zeptali jednatele firmy, pana Lukáše Suchého. Ten v úvodu našeho setkání vysvětluje: „Čerpání betonu na této zakázce probíhalo za zcela nestandardních podmínek. Veškeré práce byly realizovány v noci ve výluce železničního provozu v čase 23:30 až 5:00 hod. Rekonstruovaný tunel se navíc nachází na jednokolejné trati ve zcela nepřístupném terénu a kromě kolejí k němu nevede žádný přístup.

Jak tedy probíhalo vlastní čerpání betonu na horní portál rekonstruovaného tunelu?

V tom tkví jedinečnost celé akce. Po dohodě s realizační firmou a ČD bylo rozhodnuto, že pro účely betonáže galerie tunelu nám bude poskytnuta speciální vlaková souprava, na kterou najede nejdříve čerpadlo betonu a za něj následně domíchávač s betonovou směsí. Takto naložená souprava pak byla lokomotivou zatažena k přednímu portálu rekonstruovaného tunelu. Zde bylo čerpadlo připojeno k hadicím roztaženým na povrchu galerie. Vlastní ukládka betonu již pak byla pro zkušené pracovníky stavby rutinní záležitostí.

Jaké přípravné práce akci předcházely?

Poptávka na čerpání betonu k nám dorazila z naší mateřské společnosti Českomoravský beton. Od jejích pracovníků jsme se dozvěděli, že nás společně čeká složitý úkol, dopravit beton do velmi obtížně přístupného místa dosažitelného pouze po kolejích. Spojili jsme se proto s vedením stavby a přímo na místě jsme hledali optimální řešení. Po vyhodnocení různých variant jsme dospěli k finálnímu rozhodnutí použít nejmenší mobilní čerpadlo s dosahem výložníku 17 m z důvodu možnosti jeho bezpečného ustavení na vagonu. Na povrchu galerie bylo k čerpadlu dále připojeno dalších přibližně 100 m hadic, které se s postupem betonáže zkracovaly.

Jaké nároky kladlo čerpání a doprava betonu na Vaše pracovníky?

Samozřejmě velké. Betonářské práce mohly probíhat pouze v noci v době výluky trati. Čerpadlo i domíchavače s betonem musely přesně respektovat čas nakládky na vagón. Vlak se soupravou odjížděl ze stanice Železný Brod přesně v 23:30 hod. Vzdálenost k betonovanému mostu po dráze činila přibližně 10 minut. Vlastní betonáž bylo nutné zahájit i ukončit ve vymezeném čase. Z důvodu nedostupnosti místa jinak než po dráze bylo nutná důkladná příprava a kontrola všech komponentů nutných k bezproblémové realizaci betonáže. Vzhledem ke značné délce potrubí bylo potřeba potrubí „najet“ cementovým mlékem. Z časových důvodů, nemohlo být mléko přivezeno přímo z betonárny a bylo tedy mícháno na stavbě a následně pomocí kýblů naléváno do ramene pumpy a do hadic. Veškerou koordinaci čerpání betonu na této akci průběžně zajišťoval vedoucí našeho dispečinku v koordinaci s betonárnou.

Jaké další nosné akce z pohledu čerpání betonů Vaše společnost v současné době realizuje?

Na jaře jsme zahájili čerpání betonů na rozsáhlé akci ­Rekonstrukce a dostavba ČOV Praha v Tróji.

Co od této akce očekáváte?

Nyní betonáže postupně nabírají na intenzitě a probíhají již každý den. Předpokládám, že v exponovaném období zde budeme mít nasazena až čtyři čerpadla betonu různých velikostí po dobu tří měsíců až 12 hodin denně. Beton na tuto stavbu dodává společnost TBG Metrostav – člen skupiny Českomoravský beton.

Posílili jste v posledním období i svůj strojní park?

Ano. Pořídili jsme nové čerpadlo s dosahem výložníku 38 m. Jedná se o nejnovější verzi tohoto stroje u nás. Díky odlehčení konstrukce splňuje čerpadlo váhové limity a není tedy nutné žádat o povolení pro nadměrné náklady.

Na co ve své činnosti nejvíce sázíte?

Snažíme se být silně prozákaznicky orientovaní. To znamená být operativní, variabilní, s vůlí vyjít jejich požadavkům vždy maximálně vstříc. Každou větší stavbu navštívíme ještě před zahájením betonáží a snažíme se pro ni nalézt optimální řešení jak z pohledu usnadnění čerpání, tak i nákladů. V poskytování maximálního servisu zákazníkům rozhodně nehodláme slevit ani v budoucnu.

Děkujeme za rozhovor a srdečné přijetí
Ivo Románek

Pražské betonpumpy a doprava s.r.o.
Na Obrátce 635/12, 198 00 Praha 9 - Hloubětín
Dispečink čerpadel: 724 040 444
www.betonpumpy.cz