Nicméně výplní stavebního otvoru mohou být i 50 m vysoké železobetonové uzavírací dveře plavební komory vodního díla Gabčíkovo nebo pyramida prosvětlující suterén pod nádvořím světoznámého muzea Louvre v Paříži.

Pokud se však vyhneme extrémům a budeme se držet v praxi nejběžněji uplatňovaných výplní otvorů, pak okna, dveře, prosklené části fasád, garážová vrata, automatické dveřní systémy nebo různé poklopy jsou v rámci každodenní stavební praxe nejčastěji uplatňovanými aplikacemi.

Ptáte-li se, jakými směry se ubírá vývoj v oblasti výplní stavebních otvorů, je jich hned několik. První z nich klade důraz na co nejlepší tepelně technické vlastnosti oken nebo prosklených částí fasád, aby byly pokud možno na minimum omezeny tepelné ztráty obvodových plášťů budov. Druhý směr představuje soudobý design, kdy kupříkladu plastová okna jsou díky možnosti použití kašírovaných fólií dostupná stavitelům a architektům v téměř nepřeberné škále barevných odstínů nebo mohou být náročným uživatelům zhotovena i z okenních profilů probarvených v celé jejich struktuře materiálu.

Okna se dnes také stávají systémovými prvky staveb, když do jejích rámů jsou vestavovány ventilační systémy, jakými jsou například rekuperace, bezpečnostní alarmy, fotovoltaické systémy či automatické systémy stínění.

Posledním trendem ve výplních otvorů, který bychom rádi zmínili, je stále více rostoucí obliba nadrozměrných okenních prvků, tzv. HS portálů. HS portály jsou velkoformátové posuvné dveře, které uživatelům budov či rodinných domů poskytují více světla v interiéru, bezprostřední kontakt s venkovním prostředím, lepší výhled do okolí domu, bezbariérový výstup na zahradu či terasu domu. Zkrátka mnohem větší svobodu pohybu mezi jeho interiérem a exteriérem.