Hydroizolační fólie FATRAFOL 810 vyrobena na bázi měkčeného PVC, vyztužená polyesterovou mřížkou pro vysokou rozměrovou stabilitu je jedním z nich. Je určena především k provádění jednovrstvých povlakových krytin plochých střech, mechanicky kotvených k podkladu.

Testování fólie bylo zahájeno již na začátku roku 2015, kdy byl jednotlivé vzorky umístěny na střechu České vědecké stanice J. G. Mendela, který leží na pobřeží ostrova Jamese Rosse v Antarktidě. Toto systematické a dlouhodobé testování (celková doba by měla přesáhnout 10 let) je zaměřeno na sledování odolnosti střešních hydroizolačních fólií vůči působení nepříznivých povětrnostních podmínek.

Obecně se testy na povětrnostní stárnutí plastů nejčastěji provádí v zemích s vysokou intenzitou slunečního svitu a  relativně vysokými denními teplotami. Na rozdíl od nich poskytuje Antarktida podmínky zcela odlišné. Typické pro Antarktidu je mnohonásobné střídáním teplot, od 10 °C nad nulou až po méně než - 30 °C, s omezeným tokem světelného záření během polární zimy a  především pak několikanásobně zvýšeným podílem UV záření. Nezanedbatelnou roli zde hrají i faktory fyzikální – částice ledu a písku, nesené větrem dosahujícího rychlosti až 150 km/hod. Vliv kombinace těchto faktorů, které přirozeně způsobují stárnutí polymerů a degradaci jejich užitných vlastností, se společnost Fatra, a.s. ve spolupráci s VUT v Brně a Masarykovou univerzitou v Brně rozhodla studovat i na vybraných výrobcích značky FATRAFOL. Počátkem roku 2015 byla odeslána do Antarktidy série vzorků polymerních materiálů, která by měla co nejvíce poodhalit vliv cíleného testování ve specifických antarktických podmínkách.

 

Výsledek testu

Samotné testování probíhá tak, že členové expedice vyzkouší, zda výrobek splňuje vlastnosti deklarované výrobcem, a to i v náročném polárním prostředí. Splnění těchto testů pak opravňuje firmu k udělení ochranné známky Testováno v Antarktidě.

Celkovým zhodnocením lze konstatovat, že izolační fólie je po expozici na Antarktidě bez zásadních fyzikálních změn. Chemická změna sice byla potvrzena, avšak pouze na povrchu všech exponovaných vzorků – do tloušťky 0,1 mm. Protože je celková tloušťka izolačních fólií kolem 1,5 mm, tato chemická změna nikterak neovlivní celkové aplikační vlastnosti fólie.

Testovaná střešní hydroizolační fólie FATRAFOL 810 obstála po 3leté expozici v extrémních podmínkách na České vědecké stanici J. G. Mendela na Antarktidě. Díky tomu získala fólie ochrannou známku "Testováno v Antarktidě". Dosavadní výsledky dávají předpoklad k zachování dlouhodobé funkčnosti i v náročných podmínkách Antarktidy.

Přesné podmínky testu a výsledky jsou zveřejněny na internetové stránce www.testovanovantarktide.cz .