V rámci Pařížské dohody o klimatu je EU připravena snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů o 40 % proti roku 1990. Z pohledu facility managerů jde o tvrdá čísla, jejichž dosažení si vyžádá nasazení mimořádně účinných řešení pro zajištění klimatizování budov při značném omezení spotřeby elektrické energie. To vše v době, kdy nároky na energetické vstupy meziročně razantně rostou, ať již přímo náročností samotných klimatizačních systémů nebo dalších elektrických spotřebičů jako jsou osvětlení nebo třeba kancelářská technika.

Jedním ze způsobů, jak reagovat na rostoucí požadavky a zároveň zefektivnit klimatizaci budov, je hybridní VRF Panasonic, které využívá elektrický a plynový pohon. Toto řešení v sobě kombinuje technologii elektrických tepelných čerpadel (EHP) a tepelných čerpadel s plynovým spalovacím motorem (GHP) pro zajištění optimální účinnosti.

Hybridní systém díky využití zemního plynu s sebou přináší nejen snížení nákladů na chlazení, ale i okamžitou redukci uhlíkové stopy budov. Emisní faktor pro zemní plyn je totiž přibližně jen 250 kg CO2 / MWh proti emisnímu faktor elektřiny v ČR, která díky vysokému podílu využívání fosilních paliv při výrobě dosahuje až 1 170 kg CO2 / MWh.

Regulátor Hybridního VRF Panasonic


Hybridní systém Panasonic VRF se skládá z hlavní jednotky GHP, jednotky EHP a inteligentního regulátoru. Tento regulátor neustále monitoruje spotřebu teplé vody, aktuální spotřebu energie a požadavek na klimatizaci objektu, aby vypočítal, zda GHP, EHP nebo kombinace obou zařízení současně zajistí nejlepší úspory. Inteligentní řídicí systém pak intuitivně přepne systém Hybrid VRF mezi GHP a EHP, aby optimalizoval účinnost. Tím je možné snížit spotřebu elektrické energie v odběrové špičce, protože systém GHP spotřebuje méně než 10 % elektřiny, kterou systém EHP zužitkuje při svém plném výkonu. Samozřejmě využití obou systémů lze manuálně upravit.

Počáteční náklady na instalaci a údržbu systému hybridního VRF jsou sníženy díky společnému okruhu chladiva pro jednotku EHP a GHP. A systém dokáže zajišťovat rovněž dodávku teplé vody bez dodatečných nákladů využitím odpadního tepla z GHP.

Celý hybridní VRF systém je ovládán centrálním inteligentním regulátorem, který monitoruje aktuální spotřebu energie a přepíná mezi GHP a EHP pro dosažení maximální efektivity. Nabízí řadu režimů, včetně „Smart Multi“, právě pro zvýšení efektivity provozu.