A to i přesto, že využívání běžných metod výkopem s sebou nese problémy v podobě dopravních omezení, záborů chodníků, silnic a veřejných cest, což komplikuje život jak řidičům, tak i chodcům, o ekologických aspektech a narušení krajiny nemluvě. Dobrou zprávou je, že ve světě oblíbená moderní bezvýkopová metoda Compact Pipe začíná správce českých inženýrských sítí přesvědčovat. Naposledy ji při několika úspěšných realizacích v Praze použila společnost Pražská plynárenská.

Tam, kde není z důvodu nedostupnosti nebo vysoké hustoty provozu možná rekonstrukce potrubí prostřednictvím otevřených výkopů, nastupuje Compact Pipe. ­Vzhledem k jeho výhodám lze tuto metodu ale použít i ve volné přírodě, kde je na výkopy místa dostatek, zabrání se tak zásahům do krajiny. Principem této technologie je zatažení nového potrubí z polyetylenu do původního poškozeného a sanovaného potrubí. Nové potrubí dokáže těsně přilnout ke stěnám stávajícího (close-fit), a plně tak převzít jeho funkci. Využití tato technologie najde jak při opravách kanalizačních sítí, tak i při sanaci vodovodního vedení či rozvodů plynu.
Nová trubka, která se zatahuje do předem vyčištěného původního potrubí, je již ve výrobě předtvarovaná do tvaru písmena C. Jakmile se dostane do stávajícího potrubí, je za pomocí páry a tlaku tvarována zpět do kruhového tvaru. Tento efekt umožňuje materiál PE 100 RC. Výsledkem je staticky nezávislé a silné potrubí, které má kvalitu a životnost potrubí nového. Původní potrubí navíc slouží jako ochranná vrstva a zvyšuje tlakovou odolnost nového PE potrubí. Sanace potrubního systému s pomocí technologie Compact ­Pipe je rychlá. Jediné stavební práce, které jsou pro instalaci potřeba, je výkop malých zasouvacích startovacích a cílových montážních jam. V současné době jsou celosvětově instalovány více než 2 miliony metrů trubek Compact Pipe PE.


Compact Pipe pro Pražskou plynárenskou

Technologii Compact Pipe začala využívat mimo jiné společnost Pražská plynárenská pro sanaci zastaralých plynovodů v centru města, kde opravy komplikuje jak hustá zástavba, tak i velké dopravní zatížení a množství chodců. Rozsáhlé výkopové práce zde proto nejsou možné. V nedávné době provedla za pomoci technologie Compact Pipe v DN500 čtyři rychlé akce, kterých si veřejnost takřka nevšimla:
- Na Dvořákově nábřeží v Praze 1 se jednalo o obnovu zastaralého ocelového potrubí v délce 170 metrů. Instalace technologií Compact Pipe byla dokončena za pouhých šest dní.
- Ve velmi rušné části Prahy 6 v Thakurově ulici – mezi ČVUT a Národní technickou knihovnou – bylo položeno 800 m potrubí. Pokud by Pražská plynárenská nevyužila technologii Compact Pipe, musela by být původní trubka plně nahrazena výkopovou metodou a provoz lokality by zůstal několik týdnů omezený. Takto byl projekt ukončen za deset dní s minimálním narušením každodenního chodu univerzity.
- Ve Vinohradské ulici na Praze 2 byla s pomocí technologie Compact Pipe provedena oprava 50 metrů stávající ocelové trubky pod tramvajovými kolejemi s minimálním omezením dopravy. Potrubí bylo spojeno a uvedeno do provozu po pouhých třech dnech.
- Čtvrtá instalace probíhala v ulici Na Slupi vedle gotického kostela z roku 1360 v historické části Prahy 2. Zde byly podmínky a požadavky na provádění výkopových prací extrémní. Čištění stávajícího ocelového potrubí a instalace šesti částí Compact Pipe o celkové délce 400 metrů bylo dokončeno za dva týdny.

Praxe ukazuje, že tato moderní technologie má velkou budoucnost. Compact Pipe ale není jedinou bezvýkopovou metodou. Tam, kde nejde použít, je možné aplikovat řízené horizontální vrtání, pluhování, relining nebo berstlining.
Relining je nejstarší, nejjednodušší a nákladově nejvýhodnější metoda bezvýkopové sanace potrubí, kdy se do stávajícího vyčištěného potrubí zatáhne potrubí s menším průměrem. Rozdíl je v tom, že zatímco u Compact ­Pipe nová trubka těsně přilehne k původnímu potrubí, zde mezi stávajícím starým a nově zataženým potrubím vzniká volné mezikruží, které je nutné vyplnit např. bentonitovou směsí. Druhou alternativou je uložení nového potrubí na středicí prvky. Nejrozšířenější metodou je řízené horizontální vrtání, kdy se pokládá vždy potrubí nové a stávající potrubní systém dále není využíván.

Berstlining je bezvýkopová metoda uložení nového potrubí ve stejné trase. Využívá se tehdy, pokud je potřeba zachovat stejný průměr potrubí nebo zkapacitnit potrubí původní. Při této metodě se provádí trhání a roztlačování stávajícího potrubí a do vzniklého prostoru se pak zatahuje potrubí nové, které může být i většího průměru než to původní. Všechny uvedené metody mají společnou rychlost realizace, šetrnost k životnímu prostředí a jen minimální nutnost záboru veřejných komunikací.

www.wavin.cz